Tanska EU:n paras innovaatioissa - mutta huono muuntamaan niitä kasvuksi ja työpaikoiksi

Gallup Europen tekemä tutkimus osoittaa, että Tanska on EU-maista paras uusien tuotteiden, työprosessien ja markkinointikeinojen kehittäjä. Ugebrevet A4 -verkkojulkaisun mukaan innovointi ei kuitenkaan näy riittävässä määrin kasvuna ja uusina työpaikkoina.

 

Tanska on ensimmäisellä sijalla EU-maissa tapahtuvaa innovointia selvittäneessä tutkimuksessa, kertoo Ugebrevet A4. Tanska saa korkeimmat pisteet uusien tuotteiden ja työprosessien kehittämisestä, ja vain kolme maata on sen edellä uusien markkinointitapojen ideoinnissa. Hyvän sijoituksen syiksi mainitaan muun muassa tutkimuksen ja neuvonnan parempi saatavuus sekä tanskalainen flexicurity-malli, joka helpottaa työntekijöiden palkkaamista ja irtisanomista. Myös suhteellisen korkea palkka- ja kustannustaso nähdään innovaatioita edistävänä tekijänä, sillä sen vuoksi Tanskan on kilpailtava laadulla hinnan sijasta.

Ugebrevet A4:n mukaan innovaatioiden muuntaminen kasvuksi ja uusiksi työtilaisuuksiksi kuitenkin ontuu. Tanskan tuottavuuskomission suosituksista poiketen Aalborgin yliopiston professori Peter Karnø painottaa muun muassa vihreän kasvun ja ilmastonmuutoksen merkitystä innovaatioihin perustuvan kasvun ja työllisyyden luomisessa. Myös enemmän riskipääomaa tarvitaan. Lisäksi  ideoita olisi syytä karsia innovaatioprosessin varhaisemmassa vaiheessa, jotta voidaan keskittyä hyviin ideoihin.  

Lisää Gallup Europen tutkimuksesta Ugebrevet A4:ssä.
Lisää innovaatioiden muuntamisesta kasvuksi ja työpaikoiksi Ugebrevet A4:ssä.