Tanskalaisyritykset Pohjoismaiden parhaita hyödyntämään tutkimus- ja kehityspanostuksia

Tuoreen tutkimuksen mukaan tanskalaiset yritykset saavat paremman tuoton tutkimukseen ja kehitykseen suunnatuista panostuksista kuin muissa Pohjoismaissa toimivat yritykset.

 
Tanskalaisyritykset Pohjoismaiden parhaita hyödyntämään tutkimus- ja kehityspanostuksia Thomas Glahn/norden.org

Jo aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen on tanskalaisyrityksille taloudellisesti tuottoisaa, mutta vertailu muunmaalaisiin yrityksiin on ollut vaikeaa. Tanskan opetus- ja tutkimusministeriö teetti yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden Pohjoismaiden kanssa tutkimuksen, jossa aihetta tarkasteltiin Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin osalta. 

Tutkimus osoittaa muun muassa, että tanskalaisyritykset saavuttavat suurimman taloudellisen tuoton tutkimus- ja kehityspanostuksistaan verrattuna muihin Pohjoismaihin ja että Tanska ja Suomi  hyötyvät eniten vihreään teknologiaan suunnatuista tutkimus- ja kehityspanostuksista, kun taas Norjan ja Ruotsin osalta tuotto jää pienemmäksi. 

Tanskan opetus- ja tutkimusministeriön lehdistötiedote

Linkki englanninkieliseen tutkimukseen: PDF