Tanskan hallitus käynnisti luovan alan ja muotoilun kasvusuunnitelman

 

Kasvusuunnitelmaan sisältyvien 27 toimenpiteen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka toimivat luovalla alalla tai käyttävät muotoilua tuotteidensa kehittämisessä. Toimenpiteillä halutaan mm. parantaa yrittäjien liiketoimintaosaamista ja rahoituksen saatavuutta, nopeuttaa uusien, luovien tuotteiden ja design-ratkaisujen pääsyä markkinoille sekä edistää koulutusta ja tutkimusta.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Fivu.dk