Tanskan valtiolta taas aikuiskoulutustukea lyhyisiin täydennyskoulutuksiin

 
Työmarkkinaorganisaatioiden ja hallituksen neuvotteluista syntynyt uusi laki palauttaa korkeakoulutetuille mahdollisuuden aikuiskoulutustukeen 1-4 viikkoa kestävää ammatillista täydennyskoulutusta varten. Tämä tukimuoto on ollut lakkautettuna vuodesta 2003. Lyhyiden, tietylle ammattiryhmälle suunnattujen täydennyskoulutusten tarkoituksena on päivittää osallistujien ammattiosaamista ja antaa heille uutta työintoa sekä mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Kurssit eivät johda tutkintoon eivätkä näin ollen anna muodollista pätevyyttä.
www.uvm.dk/08/kurser.htm?menuid=6410