Tanskassa voimaan uusi laki vapaasta sivistystyöstä

 

Yksi merkittävä muutos on, että kunnat velvoitetaan asettamaan toimikunta, joka takaa, että kansansivistysorganisaatiot pääsevät vaikuttamaan kansansivistystoiminnan suunnitteluun. Tanskan kansansivistystyön kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd on ilmaissut olevansa tyytyväisiä uuden lain voimaantulosta, joskaan laki täytä kaikkia järjestön toiveita esim. taloudellisen tuen osalta. Järjestö onkin tyytyväinen siitä että lakiin saattaa ensi vuonna tulla vielä lisää muutoksia.

Linkki lakitekstiin: HTML
Lataa raportti: HTML