Tarkastusvirasto tutkii yrkeshögskolan-koulutuksia

 

Valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaava Riksrevisionen tarkastaa parhaillaan Ruotsin yrkeshögskolan-järjestelmään kuuluvia toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutusohjelmia. Tarkoituksena on muun muassa selvittää, vastaako koulutus työelämän tarpeita ja saavatko opiskelijat koulutuksesta työelämässä tarvittavat tiedot ja osaamisen. Tarkastuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2016, mutta osia siitä on valmiina jo nyt.

Yrkeshögskolan-koulutuksen (YH) päätehtävänä on vastata työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin. Koulutukset ovat lyhyitä ja niistä valmistutaan tiettyyn ammattirooliin, ja koulutuspaikkoja on vähemmän kuin tarvetta olisi. Näin ollen tarjonnan ja kysynnän luulisi kohtaavan helposti opiskelijoiden ja työnantajien välillä, mutta tarkastusviraston mukaan yhteensopivuuden asteessa on parantamisen varaa. Parannettavaa olisi viraston mukaan myös siinä, missä määrin opiskelijoiden valmistumisen jälkeinen työnkuva vastaa opiskeltua koulutusalaa.

Lisäsyynä tarkastuksen tekemiseen on, että aineisto, joihin YH-viranomaisen analyysit perustuvat, ei sovellu riittävän hyvin nimenomaan YH-koulutuksen tarkasteluun ja että siinä käytetty ammattijaottelu on liian karkea. Viraston mukaan tämä saattaa johtaa siihen, että päätösten pohjana oleva aineisto ei ole riittävän korkealaatuista. 
Tarkastusviraston mukaan on myös ongelmallista, että lupa tietyn koulutuksen järjestämiseen myönnetään kerrallaan vain kahden koulutuskierroksen ajaksi. Tämä menettely ei ole resurssitehokasta YH-viranomaisen, koulutuksen järjestäjien eikä työelämän kannalta.

Aiheesta lisää (ruotsiksi)