Tärkeä koulutuksen merkkipaalu

Julistus islantilaisesta koulutuksen viitekehyksestä allekirjoitettiin.

 

Islannissa allekirjoitettiin 12. lokakuuta julistus kansallisesta koulutuksen viitekehyksestä. Allekirjoittajina olivat Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattiliittojen keskusjärjestö ASÍ, työnantajajärjestöjen liitto SA, elinikäisen oppimisen keskusten liitto Kvasir, aikuisten oppimisen keskusjärjestö Leikn, akateemisesti koulutettujen liitto ja Islannin opiskelijajärjestöt. Viitekehyksestä välittyy kuva Islannissa jatkuvasti kasvavista osaamisvaatimuksista niin formaalin kuin nonformaalin oppimisen alueella. Allekirjoitus on tärkeä merkkipaalu sikäli, että se tekee näkyvämmäksi opinnoissa ja työelämässä tapahtuvaa elinikäistä oppimista. Ensisijaisesti viitekehys on kuitenkin hyödyllinen väline suurelle yleisölle, sillä se luo yhteyden formaalin ja nonformaalin oppimisen välille.


Linkki (islanninkieliseen) viitekehykseen 
Lähde: Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö www.mrn.is