Tärkeä poliittinen selonteko

”Ulkopuolisuudesta uuteen mahdollisuuteen” on kauan odottamamme hallituksen poliittisen selonteon otsikko.

 
Selonteossa (norjaksi stortingsmelding) esitettyjen toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa aikuisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja osallistua koulutukseen sekä saada osaamisensa tunnustetuksi. Tavoitteena on, että yksilöt saavat sellaista osaamista, joka edistää vakaata ja pysyvää kiinnittymistä työelämään.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on luotava yhtenäinen järjestelmä niiden aikuisten tarpeisiin, joilla on matala koulutustaso tai heikot perustaidot tai joilta puuttuu osaamisestaan todistus. Tärkeimpinä toimenpiteinä selonteossa mainitaan perustaito-opetuksen parantaminen, toisen asteen opiskelumahdollisuuksien parantaminen sekä maahanmuuttajille suunnatun opetuksen laadun parantaminen.
 
Selonteon laatimiseen ovat osallistuneet useat ministeriöt: opetus- ja tiedeministeriö, työ- ja sosiaaliministeriö sekä oikeus- ja valmiusministeriö.
 
Lisää aiheesta (norjaksi)