Tarvitaanko aikuispedagogiikkaa?

 

Seminaari on suunnattu pohjoismaisille aikuiskasvatuksen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapaassa sivistystyössä, yksityisissä oppilaitoksissa tai julkisella aikuiskoulutussektorilla. Seminaarissa pohditaan, tarvitaanko erityistä aikuispedagogista osaamista ja millaista sen tulisi olla.

Lisätietoa (ruotsiksi) NVL:n kalenterisivulla