Tasa-arvotyö edistyy

 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on määritellyt tasa-arvotyön tavoitteita, konkreettisia toimenpiteitä, toimintamuotoja ja hankkeita vuodelle 2010. Koulutusta aiheesta tullaan järjestämään poliitikoille, johtaville virkamiehille ja eri alojen henkilöstölle. Lisäksi eri toimintamuodoista tulee jatkossa tehdä tilastot, joista näkyy päätöksenteossa myönnetyn rahoituksen jakautuminen miesten ja naisten kesken. Tarkoituksena on tunnistaa toimialat, joissa sukupuolten välisen samanarvoisuuden periaate ei toteudu varainjaossa ja mahdollistaa asiapohjalta tehtävä päätös uudelleenjaosta.

www.regeringen.ax/index.pbs?press[id]=1013&press[n]=4&press[instance]=197