Tavoitteet korkealla: kestävä kehitys koulutuksessa

 

Páll Tómas Finnson kirjoittaa kestävästä kehityksestä artikkelissaan Aiming higher and further - sustainability in education. Hänen mukaansa kyse on siitä, millaisia valintoja teemme, sekä yksilötasolla että koko yhteiskunnassa. Nyt käynnissä on uusi kestävän kehityksen täydennyskoulutusohjelma, jonka aiheena on kehityksen ja muutoksen edistäminen paikallistasolla, kertoo Idébanken-säätiön Senior Advisor Kirsten Paaby. Ohjelman perustana on joukko onnistuneita kestävän kehityksen pohjoismaisia hankkeita, ja tavoitteena on pohtia, miten näitä hankkeita voidaan parhaiten muokata sopiviksi osallistujien paikallisiin konteksteihin. Ohjelman keskeisiä elementtejä ovat sektorirajat ylittävä yhteistyö ja tietoisuus siitä, miten paikallinen toiminta vaikuttaa kestävyyteen globaalilla tasolla.  

Lisää aiheesta (englanniksi)

Lähde: Green Growth