Täydennyskoulutus kannattavaa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta

 

Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on tehnyt Tanskan opetus- ja tutkimusministeriön toimeksiannosta tutkimuksen, joka osoittaa, että täydennyskoulutus on kannattava investointi sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

 
Magnus Fröderberg/norden.org

Tutkimuksen mukaan jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden työntekijöiden täydennyskoulutuksesta yhteiskunnalle koituvat kulut maksavat itsensä takaisin jo 3 – 4 vuoden kuluessa. Koulutus vaikuttaa myönteisesti työntekijän palkkaan, työllistymismahdollisuuksiin ja liikkuvuuteen. De udgifter samfundet har i forbindelse med efteruddannelse ser ud til at være tjent hjem efter bare tre-fire år og efteruddannelsen har en positiv effekt på den enkeltes løn, beskæftigelsesmuligheder og mobilitet.

Lisää tietoa KORAn tutkimuksesta (tanskaksi) Tanskan opetus- ja tutkimusministesriön lehdistötiedotteessa.