Täydennyskoulutus pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 kriiseistä huolimatta

Täydennyskoulutuksen suosion tasaisuus saattaa viitata siihen, että yksityisten koulutuksen tarjoajien ja yritysten sisäisten täydennyskoulutusten käyttö on lisääntynyt

 

Tanskan työnantajien keskusjärjestön uutiskirje Agenda on laatinut täydennyskoulutuksen määristä tuoreen analyysin Tanskan tilastolaitoksen lukujen perusteella. Kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA:n professori Nicolai Kristensen ja ajatushautomo DEA:n tutkimuspäällikkö Martin Junge pitävät lukujen vakautta merkillepantavana, kun otetaan huomioon muun muassa suhdannevaihtelut ja lyhyiden AMU-ammattikoulutusten käytön väheneminen. Täydennyskoulutuksen suosion tasaisuus saattaa viitata siihen, että yksityisten koulutuksen tarjoajien ja yritysten sisäisten täydennyskoulutusten käyttö on lisääntynyt. Kyseessä voi olla myös ”labor hoarding”, eli se, että kriisiaikoina työnantajat lähettävät työntekijöitä täydennyskoulutukseen irtisanomisen sijasta.

Lisää aiheesta (tanskaksi):