Täydennyskoulutusta ideoidaan tanskalais-ruotsalaisen yhteistyön lisäämiseksi

 
Keskus järjestää huhtikuussa kaksi keskustelu- ja ideointiseminaaria, jotka saattavat toimia alkusysäyksenä yhteistyöhankkeelle. Seminaarikutsussa todetaan muun muassa seuraavaa: "Käytettävissä olevien voimavarojen parempi hyödyntäminen edistäisi työmarkkinoiden suotuisaa kehitystä. Yksilölle tämä merkitsee parempaa työviihtyvyyttä ja parempia mahdollisuuksia rajat ylittävällä työmarkkina-alueella. Me uskomme, että kohderyhmän täydennyskoulutuksella on tässä ratkaiseva rooli.” Nyt VPC-keskus etsiikin sparrauspartnereita ja hankekumppaneita: "Toivomme, että esiin tuodaan mahdollisimman monia näkemyksiä ja kokemuksia, jotta voimme löytää kaikkia asianosaisia tyydyttävät menettelytavat.”