Täydennyskoulutusta matematiikanopettajille

 

Tästä syystä Ruotsin hallitus on antanut kouluvirastolle (Skolverket) tehtäväksi toteuttaa matematiikanopettajille täydennyskoulutuksen matematiikan didaktiikasta. Opettajat saavat myös matematiikkaohjaajan antamaa ammatillista tukea. Matematiikkanoston nimellä kulkevien toimien tarkoituksena on parantaa oppilaiden tuloksia matematiikassa. Täydennyskoulutushanke alkaa syyslukukaudella 2011 ja loppuu 30.6.2016.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15652/a/193330