Täydennyskoulutusta opettajille

 

Bergenin yliopiston järjestämät norja toisena kielenä -opinnot suoritetaan kokonaan verkko-opintoina ja ne voi suorittaa työn ohella. Stavangerin yliopiston ja Vestfoldin korkeakoulun järjestämään perustaito-opetuksen kokonaisuuteen kuuluu sekä lähiopintoja että verkko-opetusta. Vox osallistuu molempien opintokokonaisuuksien järjestämiseen. Perustaito-opetuksen opinnot muodostavat luonnollisen osan Voxin perustaito-ohjelmaa.

Lisätietoa (norjaksi): www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4852&epslanguage=NO