Täydennyskoulutusta päiväkotien henkilöstölle

 
Tänä vuonna käynnistetään päiväkotien henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus, johon osallistuu kolmen vuoden aikana yhteensä 13 500 työntekijää. Koulutus painottuu lasten kielelliseen ja matemaattiseen kehitykseen, ja lähtökohtana pidetään yksittäisen lapsen tarpeita. Varhaiskasvatuksen johtotehtävissä toimiville järjestetään myös täydennyskoulutusta seurannasta ja arvioinnista. www.regeringen.se/sb/d/11251/a/123706