Tekniksprång ska ge ungdomar praktikplatser

 

Sverige står inför en stor brist på ingenjörer. Under en längre period har för få velat utbilda sig till ingenjör, samtidigt som pensionsavgångarna är stora framöver. Tekniksprånget riktar sig till ungdomar som gått ut gymnasiets naturvetenskaps- eller teknikprogram med godkända betyg. Den som antas blir junior trainee på ett teknikintensivt företag. Praktiken är fyra månader lång och ger praktikanten lön och kvalificerad handledning.

För läsåret 2012/2013 finns cirka 1000 praktikplatser att söka. Planen är att antalet platser ska vara 5000 per år till 2015.

Läs mer på www.regeringen.se/sb/d/15620/a/191048