Teknologi hindrer integrering?

 

Det var ett av budskapene til Anne Birgitte Leseth, førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier(SPS), i sitt åpningsinnlegg på konferansen ”Intercultural meetings within institutional borders” som gikk av stabelen på HiO i uke 47.
Målet med konferansen var å rette et søkelys mot interkulturelle møter innenfor utdanningsinstitusjoner. Et av hennes poeng er at teknologi, som for eksempel internett, e-post, chatrooms, gjør arbeidet ved høgskolen mer effektivt, men det fører også til at folk møtes sjeldnere ansikt til ansikt.
Teknologien gjør at ansatte beveger seg sjelden ut av sin avdeling, de holder seg på sine kontorer.

Les mer på: www.hio.no/Aktuelt/HiO-nytt/Hinder-for-integrering