GoldenKeyword: basiskompetanse • basiskompetanse voksenopplæring |Island
  06-09-2022

  Elsker denne jobben

  Det å oppleve at mennesker har kommet et stort skritt videre med deres liv og har satt seg mål for sin utdanning eller karriere er en viktig del av jobben til Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- og yrkes/karriereveileder ved MSS på Island.

 • basiskompetanse IKT-kunnskap kompetanseutvikling livslang læring voksnes læring |Norge
  26-04-2022

  Den norske regjeringen deler ut 150 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss. Dette gjør at over 7400 voksne gjennom sin arbeidsplass får penger til opplæring i lesing, skriving og digitale ferdigheter.

 • basiskompetanse |Norden
  21-04-2022

  Webinar om grunnleggende ferdigheter

  #basicskills og #vuxnaslärande Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Norge, NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis webinar om grunnleggende ferdigheter.

 • Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween
  basiskompetanse kompetanseutvikling voksenopplæring |Island
  07-01-2022

  Hvorfor må vi kunne regne?

  Hringsjá er senter for opplærings- og arbeidsrehabilitering. Leder Helga Eysteinsdóttir hilser sammen med matematikklæreren Halldór Örn Þorsteinsson. Det er en hyggelig atmosfære i huset, smil og latter i opptakt til Halloween. Det blir en konkurranse, den som kommer i det beste kostymet blir belønnet.

 • Netværksmøde i Alfarådet
  basiskompetanse språk |Norden
  19-10-2021

  Netværksmøde i Alfarådet

  Alfarådet holder nettverkets første møte etter koronaen i København den 11.-12. november.

 • Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org
  basiskompetanse høyere utdanning kortutdannede veiledning |Norden
  24-06-2021

  Nordisk veiledningsmodell – en gyllen gavepakke

  Veiledning er en gavepakke, sier veileder Henriette Seeberg i bedriften Fønix i Sandefjord. Men det er ikke likegyldig hvordan veiledningen «pakkes». Det bør skje i et tett samarbeid mellom den som blir veiledet og veilederen. Arbeidsverktøyet er viktig. Nordiske veiledere har presentert en ny veiledningsmodell - som vi drister oss til å kalle en gyllen gavepakke.

 • Foto: Cleyder Duque
  basiskompetanse integrering voksenopplæring fag- og yrkesopplæring |Norge
  06-05-2021

  Støtte til 88 kurs for 1000 voksne på vei mot fagbrev

  Omkring 23 millioner kroner er fordelt blant tilbydere av kurs som skal forberede voksne til å ta fagbrev, gjennom tilskuddsordningen Kompetanse Pluss.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  basiskompetanse språk |Norden
  18-06-2020

  Klart det går bra!

  Om hjemmeskole også for migranter som mangler skolegang.

 • Foto: Pexels
  basiskompetanse integrering innvandrere |Norden
  07-05-2020

  AVLYST - Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

  Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2022 er avlyst. Mer informasjon kommer.

 • Foto: Pexels
  basiskompetanse veiledning voksnes læring |Norge
  05-11-2018

  Opplæringen av basismatematikk

  Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

 • Foto: kompetansenorge.no
  basiskompetanse voksnes læring |Norge
  11-07-2018

  Test deg selv!

  Selv om Norge har et godt system for opplæring i grunnleggende ferdigheter, er disse mulighetene lite kjent i målgruppa.

 • Mariana Arhiroae (Romania) og Prashi Koopor (India) skal begge delta på kurs, noe Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, gir to tomler opp for. Foto: Synnøve Aasland)
  basiskompetanse livslang læring |Norge
  28-03-2018

  Rekordmange får midler til opplæring på jobben

  I overkant av 1000 bedrifter over hele landet får støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk.

 • basiskompetanse integrering |Norge
  25-10-2017

  Studiebesøk C - Kompetansepluss

  Folkeuniversitetet Vestlandet sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring

 • basiskompetanse leseferdighet |
  23-03-2017

  Workshop 1 - grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

  Kompetanse plus - Norge, Integrationsprogram i Danmark ...

 • basiskompetanse forskning |Norge
  23-03-2017

  Jan-Paul Brekke

  Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det?

 • basiskompetanse kompetanseutvikling |Norge
  15-03-2017

  Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

  Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

 • basiskompetanse |Norden
  28-02-2017

  Virksomhetsplan 2017

  Detta skall alfarådet göra 2017.

 • basiskompetanse |Norden
  29-06-2016

  NVL-rapport om grundläggande färdigheter

  Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

 • basiskompetanse |Norge
  16-05-2016

  Nyttig tiltak skifter navn

  Regjeringen ønsker fortsatt å satse på programmene Basis kompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten.

 • Graciela Sbertoli tar det europeiske blikket med inn i Norden, og det nordiske perspektivet med tilbake til Europa. Hun er – som bildet viser - en engasjert ambassadør for samarbeid og synergi.
  basiskompetanse voksnes læring |Norge
  16-05-2016

  Entusiastiske Graciela Sbertoli: - Synergi er mitt mantra

  Profiler i Norden - Graciela Sbertoli.

 • Norskkonferansen
  basiskompetanse innvandrere |Norge
  20-04-2016

  Norskkonferansen 2016

  Konferansen fokuserer på språk, nyankomne til Norge og bruk av digitale verktøy i norskopplæringen.

 • basiskompetanse kompetanseutvikling |Norge
  23-02-2016

  Viktig stortingsmelding

  «Fra utenforskap til ny sjanse» er tittelen på en stortingsmelding vi har ventet lenge på!

 • basiskompetanse |Norden
  01-02-2016

  Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

  En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.