GoldenKeyword: basiskompetence • basiskompetence kompetenceudvikling motivation |Danmark
  22-09-2022

  Hun skal omsætte et paradigmeskifte i praksis

  I projektet ”På vej til faglært” skal projektleder Janni Glæsel uddanne de ansatte i ni nordsjællandske jobcentre i at spotte, hvem der har brug for grundlæggende almene kompetencer for at få mere varige jobs. Det har været en stor opgave, men nu begynder der at ske noget.

 • basiskompetence efter- og videreudddannelse kortuddannede voksenlæring |Danmark
  15-06-2022

  Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU kan medvirke til at styrke basale færdigheder

  bl.a. gennem en kobling af undervisningen samt faglig- og arbejdsrelateret udvikling.

 • Foto: Yadid Levy/norden.org
  basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-05-2022

  Sprogproblemer udfordrer matematikken og evnen til demokratisk deltagelse

  Sprogproblemer kan spænde ben for indlæring af matematik. Det kan være et problem, både når man skal uddanne sig og deltage aktivt i demokratiet. Den finske erhvervsskole Turun ammatti-instituutti i Turku arbejder målrettet med matematik på flere niveauer.

 • Foto: Ricky John Molloy / norden.org
  basiskompetence demokrati |Danmark
  17-05-2022

  Matematik kan understøtte demokrati

  Sætter man demokrati og mekanismerne bag demokratiet på dagsordenen i matematiktimerne, kan det styrke både deltagernes og undervisernes motivationen og demokratiet, siger lektor Lena Lindenskov.

 • basiskompetence IT færdigheder |Island
  09-05-2022

  81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

  I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

 • basiskompetence kortuddannede uddannelsespolitik |Danmark
  06-01-2022

  Nu kommer turen – måske – snart til de kortuddannede

  Hvorfor er der så stort et mismatch mellem behovet for at få de almene grundlæggende kompetencer på plads og antallet af kortuddannede voksne, der bliver uddannet i Danmark? Det forsøger vi at give et svar på her. Der er mange barrierer i det nuværende system, men lige nu også håb forude.

 • basiskompetence demokrati vejledning |Norden
  23-11-2021

  Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

  Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

 • Foto: Hannah Olinger
  basiskompetence læse- og skrivefærdighed uddannelsespolitik |Danmark
  16-06-2021

  Lav aktivitet på AMU kurser målrettet styrkede basale behov

  Problem i et samfund og på et arbejdsmarked med stigende kompetencekrav

 • Foto: Yadid Levy/norden.org
  basiskompetence demokrati kompetenceudvikling kortuddannede voksenuddannelse |Danmark
  04-05-2021

  Lær matematik – og hold hovedet koldt

  Matematikken kan støtte de menneskelige kompetencer til at løse problemer i livet generelt, og de giver nogle vigtige redskaber til at indgå som borger i et demokrati, mener Mahmut Aydin, der underviser kortuddannede voksne i matematik på AVU-niveau.

 • Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 3 af 3
  basiskompetence sprog |Norden
  23-03-2021

  Aflyst: Webinar-serie: Regne med sprog. Del 3 af 3

  Tema

  Ann-Charlotte Vennberg, en af forfatterne til bogen ”Räkna med språk”, vil beskrive hendes arbejde med at integrere sprog og

 • basiskompetence erhvervsliv |Norden
  03-02-2021

  Webinar-serie: Regning som grundlæggende færdighed. Del 2 af 3

  Præsentation af og introduktion til e-læringsværktøjer udviklet af Kompetanse Norge.

 • Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 1 af 3
  basiskompetence demokrati forskning |Norden
  13-12-2020

  Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 1 af 3

  Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger.

 • basiskompetence IT færdigheder voksenlæring |Danmark
  17-08-2020

  Digitaliseringen revolutionerer basale regnefærdigheder

  Grundlæggende matematiske færdigheder er under hastig forandring i takt med digitaliseringen. App- eller webbaserede handlinger bliver mere abstrakte, samtidig med at matematikken bag bliver tilsvarende kompliceret. NVL stiller to spørgsmål til tre nordiske eksperter for at blive klogere på fremtidens matematikundervisning.

 • NVL-netværket Grundlæggende færdigheder
  basiskompetence demokrati IT færdigheder |Norden
  10-08-2020

  Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

  Ny rapport fra NVL-netværket Grundlæggende færdigheder stiller skarpt på, hvad manglende digitale kompetencer kan betyde for tilliden til de nordiske demokratier. DialogWeb tog en snak med netværksmedlem Hanne Størset, der arbejder med analyse og er en af forfatterne bag rapporten.

 • Foto: Karolina Grabowska
  basiskompetence kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2020

  Opkvalificering af arbejdsstyrken

  Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

 • WhatsApp fremhæves som et digitalt verktøj, som mange deltagere allerede kender, og som også er let at bruge for læreren, både til individuel kommunikation, til samtale og deling i grupper.
  basiskompetence fjernundervisning IT færdigheder sprog |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiske erfaringer med fjernundervisning i den grundlæggende litteracitet

 • Billede: Danmarks Evalueringsinstitut
  basiskompetence voksenuddannelse |Danmark
  23-02-2020

  Flere voksne deltager i Forberedende Voksenundervisning end for 10 år siden

  Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet rapport om brug af Forberedende Voksenundervisning.

 • basiskompetence IT færdigheder uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • Charlotte Romlund Hansen (tv) og Lise Lotte Toft forklarer, at man spejler sig i FN’s verdensmål om uddannelse, og her spiller specielt de digitale skills for voksne ind, fordi det er vigtigt, at vi ikke får et A- og B-hold på området.
  basiskompetence voksenlæring |Norden
  22-01-2020

  Det danske formandskab 2020

  Et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtig Norden – også for voksne. Det er især børn og unge, der fokuseres på i det danske formandskab i Nordisk Ministerråd 2020, men de voksne er ikke glemt, forsikrer kontorchef Lise Lotte Toft og specialkonsulent Charlotte Romlund Hansen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Foto: Magnus Fröderberg
  basiskompetence kompetenceudvikling voksenlæring |Norden
  06-09-2019

  Aflyst: Nordisk konference om voksnes matematiklæring

  Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring.

 • Bjørn Veng Pedersen
  basiskompetence motivation |Danmark
  08-11-2018

  Fra ordblind og ufaglært til topkarakterer på smedeuddannelsen

  Bjørn Pedersens datter formåede noget, ingen lærere havde haft succes med før – at motivere ham til at opsøge hjælp for sin ordblindhed. DialogWeb tog en snak med den 34-årige smedelærling forud for konferencen om Grundlæggende Færdigheder i Stockholm for at blive klogere på, hvordan man motiverer en læsesvag til at uddanne sig.

 • Foto: Pexels
  basiskompetence læse- og skrivefærdighed |Danmark
  14-09-2018

  Svært at tale med medarbejdere om dårlige læse-og skrivefærdigheder

  En analyse fra Danmarks evalueringsinstitut viser, at ledere i især private virksomhed har vanskeligt ved at tale med deres medarbejdere

 • basiskompetence |Norden
  19-03-2018

  Virksomhetsplan 2018

  Detta skall alfarådet göra 2018.

 • basiskompetence forskning erhvervsliv |Finland
  23-01-2018

  Koncentration som kompetence under lup i Jakobstad

  Eksperter og ansatte i uddannelsessektoren og erhvervslivet satte i november koncentrationskompetencen i fokus under et dialogmøde i Finland.

 • basiskompetence kompetenceudvikling erhvervsliv |Sverige
  30-11-2017

  Relationer er vigtige for succes i arbejdslivet

  Formår du at skabe de rette relationer til både kunder og kolleger, er der større sandsynlighed for, at du klarer dig godt på jobbet.

 • basiskompetence drop-outs |Danmark
  31-05-2017

  "Trúðu á þig, við gerum það"

  Ný undirbúningsgrunnmenntun fyrir unglinga.

 • basiskompetence drop-outs |Danmark
  31-05-2017

  ”Tro på dig selv, det gør vi”

  Ny forberedende grunduddannelse for unge.

 • basiskompetence kortuddannede voksenlæring |Danmark
  03-05-2017

  Vedholdenhed et vigtigt element i voksnes læring

  Det kan være en lang proces at tilegne sig basale færdigheder som voksen.

 • De fire debattører i NVL's podcast. Fra venstre Peter Villads Vedel fra det danske udlændinge- og integrationsministerium, Qarin Franker fra Göteborg Universitet og de to norske sproglærere Marit Fladmark og Ewa Rosenlund fra Steinkjer voksenopplæring.
  basiskompetence |Norden
  20-04-2017

  Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?

  NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet. Det er der kommet en podcast ud af, som spørger om netop det – og om hvor det nordiske samarbejde om sprogundervisning er på vej hen.

 • Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge.
  basiskompetence |Danmark
  20-04-2017

  Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

  4. – 6. april 2017
  Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • basiskompetence sprog |Norden
  05-04-2017

  Nordisk diskussion om effektiv språkinlärning

  Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet pågår i Helsingør 4-6 april.

 • basiskompetence |Danmark
  31-01-2017

  Ráðstefna um grundavallaratriðum læsiskennslu í tengslum við starfsnám og atvinnu

  Ráðstefnan verður haldin í samstarfi Norræna læsisráðsins/NVL og Útlendingastofnunarinnar í Danmörku.

 • basiskompetence |
  27-01-2017

  Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

  Tidpunkt: 4. – 6.april 2017.
  Tema: Den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

 • Anders Rosdahl
  basiskompetence |Norden
  24-10-2016

  PIAAC i Norden, del 3

  Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

 • basiskompetence IT færdigheder voksenuddannelse |Norden
  19-09-2016

  PIAAC i Norden del 1

  En artikelserie i tre delar om resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Del 1.

 • Deirdre Hansen er voksenvejleder uddannelsescentret Fjarnám.
  basiskompetence erhvervsliv |Færöerne
  08-08-2016

  Ufaglærte kvinder begrænset adgang til arbejdsmarkedet

  Arbejdsløsheden på Færøerne er lavere, end den har været i mange år. Men vejen til arbejdsmarkedet er ikke nødvendigvis nem for alle.

 • basiskompetence |Norden
  30-05-2016

  Þörf er fyrir norrænt samstarf um grunnleikni

  2016 veita Finnar Norðurlandasamstarfinu formennsku. Þann 26. maí var haldin norræn sérfræðingamálsstofa um grunnleikni í Helsinki.

 • basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  20-05-2016

  Et samarbejdsprojekt mellem VUC og en erhvervsskole fik VUC’s uddannelsespris 2016

  VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia sammen fik årets VUC Uddannelsespris for deres samarbejde om et EUD-forberedende forløb.

 • basiskompetence |Danmark
  19-05-2016

  Forberedende voksenuddannelse – flere stærke læsere

  Ca. hver sjette dansker har vanskeligheder med at læse, og forberedende voksenundervisning, FVU, er rettet mod denne målgruppe.

 • basiskompetence uddannelsespolitik |Norden
  07-04-2016

  Inspiration til samarbejd

  En samling framgångsrika nordiska projekt ger exempel på vad som kan åstadkommas med hjälp av Nordplus.

 • basiskompetence voksenuddannelse |Danmark
  15-01-2016

  Bred indsats kan styrke almen voksenuddannelse

  Evalueringen af udviklingsprojekterne peger bl.a. på, at det kræver en bredspektret indsats og et ledelsesmæssigt engagement, hvis endnu flere skal gennemføre fag på almen voksenuddannelse (avu) og fortsætte på en anden uddannelse.