GoldenKeyword: distansutbildning • distansutbildning utbildningspolitik |Finland
  17-01-2022

  Infopaket om Corona-situationen

  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sitt stödmaterial för utbildningsanordnare på olika stadier.

 • Foto: Mora folkhögskola
  baskunskaper distansutbildning lika möjligheter |Sverige
  13-01-2022

  De får tekniken att funka för alla

  Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

 • Josephine Herslow Foto: Per Jernryd/Malmö stad
  baskunskaper distansutbildning näringsliv vuxnas lärande |Sverige
  12-01-2022

  Digitalt sfi krävde uppfinningsrikedom

  Villkoren för sfi-undervisningen i Malmö ändrades snabbt när pandemin kom. Lärare och skolledning fick lov att hitta på snabba lösningar för att nå sina elever.

 • Jaakko Vuorio
  distansutbildning IKT kompetens yrkesutbildning |Finland
  07-01-2022

  Handledande lärare hjälper kollegor att bli mer digitala

  2015 startade Finland ett handledarsystem (”tutorlärare”) där vissa lärare utbildades i digitala färdigheter och undervisade sina kollegor. Det visade sig vara en lyckträff när pandemin slog till våren 2020.

 • Foto: John Schnobrich
  distansutbildning flexibelt lärande språk vuxenutbildning |Sverige
  13-09-2021

  I Malmö skapas lärande gemenskap bortom tid och rum

  Trots att undervisningen är helt på distans upplever Marian Roushdy och Lejla Radnjevic att de har en nära relation till både lärare och kurskamrater.

 • Foto: Tamarcus Brown
  etäopetus baskunskaper distansutbildning kortutbildade vuxenutbildning |Åland
  23-08-2021

  Åländska lärare i projekt om distansundervisning

  Projektet IFOUS är helt rätt i tiden. Efter snart två år med distansundervisning för vuxna så behöver lärarna kunskap om digitala färdigheter och hur man utvecklar den hos målgruppen.

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  distansutbildning utbildningspolitik |Sverige
  12-10-2020

  ”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”

  Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

 • Infografik
  baskunskaper distansutbildning IKT kompetens |Norden
  06-07-2020

  Det digitala Norden

  Infografik om digitalt deltagande, lärande och utveckling av Nordens utkantsområden og on-line pedagogik.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  baskunskaper distansutbildning IKT kompetens språk |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

 • Foto: Johanni Larjanko
  demokrati distansutbildning flexibelt lärande |Norden
  04-02-2020

  Hela mitt liv har förändrats av digitala medier

  Framtiden blev inte så lysande som vi trodde för några år sedan. Det beror bland annat på kommersiella teknikföretag som försöker köpa våra själar, och på politiska vindar som blåser åt olika håll efter varje val. DialogWeb har haft ett möte – på distans – med Alastair Creelman, tongivande medlem i NVL:s snart avslutade distansnätverk.

 • Foto: Pexels
  distansutbildning utbildningspolitik |Sverige
  23-05-2019

  Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

  Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

 • Foto: Pexels
  distansutbildning vuxnas lärande |Sverige
  19-03-2019

  Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

  I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

 • distansutbildning |
  25-01-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall Distansnätverket göra 2019.

 • Holbæk Uddannelses- og studiecenter. Foto: Privat
  distansutbildning lika möjligheter livslångt lärande |Sverige
  19-11-2018

  Sveriges satsning på lärcentrum inspirerar grannländerna

  Lärcentrum har funnits länge i Sverige. I Danmark har campusbaserad utbildning fortfarande en dominerande ställning. Danske Emil Erichsen var med och startade Nordplus-projektet Nordic Learning Center Innovation där fyra nordiska länder delade erfarenheter av lärande på distans.

 • distansutbildning vuxenutbildning |Sverige
  23-10-2017

  Utbildningsmodell ska öka elevens delaktighet på distans

  Enligt Skolverket studerade drygt 220 000 elever i Sverige på en vuxenutbildning under 2016. Ungefär 24 % av eleverna studerade sin utbildning på distans.

 • distansutbildning |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall Distansnätverket göra 2017.

 • Ser vi början på ett nytt Närvaronätverk?
  distansutbildning glesbygd |Sverige
  23-05-2016

  Delningsekonomin påverkar utbildningsvärlden

  Hur ser utbildningsvärlden ut om 20 år? Kommer vi snart att få utbildningens motsvarighet till taxiföretaget Uber?

 • distansutbildning flexibelt lärande folkbildning |Sverige
  09-03-2016

  Fler väljer folkbildning på distans

  Att gå distanskurs är lätt, smidigt och roligt. Medborgarskolan i Skåne har gjort en medveten satsning att öka antalet studiecirklar på distans.

 • Cecilie Lønn underviser i norsk for utlendinger og spansk for nordmenn. Her i sitt nyåpnede senter.
  distansutbildning |Norge
  10-11-2015

  Kreativ pedagog i krysningspunkt mellom klasserom, mooc og nettstudier

  Cecilie Lønn pendler mellom klasserommet, mooc-liknende kurs, kombinasjoner av samlinger og nettstudier, og har også planer om heldigitale nettkurs.

 • distansutbildning |Norden
  29-10-2015

  NVL Webinar on future learning

  Can you imagine a future in which machines can learn?

 • Alastair sier selv han er nysgjerrig. Nysgjerrigheten gjelder også byer og steder han besøker. Her tar han seg en spasertur i Slottsparken i Oslo.
  distansutbildning |Norden
  21-10-2015

  Alastair Creelman – spesialisten på e-læring og samarbeid på nett

  Alastair Creelman er skotten som gjorde svenske av seg, giftet seg finsk og reiser nå Norden rundt med kunnskap og entusiasme om mulighetene som netteknologien byr på.

 • distansutbildning |Norge
  21-10-2015

  Realisere viktig utdanningspolitikk

  - Det er riktig og viktig å støtte Fleksibel utdanning Norge. Utdannings-Norge trenger FuN, og vi er med på å realisere viktig utdanningspolitikk, sa styreleder Kristin Dahl på statsbudsjetthøringen i Stortinget tirsdag. – FuN representerer bredden av offentlig og private tilbydere på alle utdanningsnivåer. Det gir bl.a. mulighet for kompetansebygging og erfaringsdeling på tvers av […]

 • distansutbildning |Norge
  07-10-2015

  Statsbudsjett 2016 – hvor er innovasjonspotten?

  2016-budsjettet som ble offentliggjort i dag, er gode nyheter isolert sett for Fleksibel utdanning Norge og for mange andre. Men om vi ser på helheten for fleksibel utdanning i Norge, savner vi en satsing på innovasjon – og utvikling av litt mer utradisjonell utdanning som når fram til de som trenger det. Kompetansebehovene er store, […]

 • distansutbildning |Norge
  24-09-2015

  De skoleflinkes utvalg

  Tilsvar i Aftenposten Av Torhild Slåtto. De dyktigste elevene må få større utfordringer på skolen. Regjeringen vil sette i gang et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å gi de såkalte «høyt presterende» elevene mer tilpasset opplæring, altså mer krevende utfordringer enn det gjennomsnittseleven får. «Vi har veldig mye fokus på de lavt […]

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Nytt digitalt læringsmiljø

  Et nytt digitalt læringsmiljø er på gang. Les mer på medlemssidene:

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Digitalt læringsmiljø

  Av: Geir Sand Nilsen, Kristian Collin Berge og Kari Olstad Den 28. april skrev vi om BI og Edtech Foundry som hadde startet prosessen med å lage et helt nytt læringsmiljø utenfor LMS-ets lukkede verden: Et besøk i læringslaboratoriet. Nå er første funksjoner gjort tilgjengelig for studenter og lærere på utvalgte kurs, data om bruk […]

 • distansutbildning |Norge
  03-09-2015

  Webinar som læringsarena

  Webinar er en møteform som gir rike muligheter for samarbeid og læring over landegrensene. Deltakerne møtes ved datamaskinen – og etter hvert også via smarttelefonen. Webinar er et ny-ord, laget av web og seminar. Teknologien åpner for mulighetene, men det må menneskelig innsats til for at webinaret skal fungere som en interessant læringsarena. Av Torhild […]

 • distansutbildning |Åland
  26-08-2015

  Drömmen blev sann

  Att studera som vuxen är inte alltid ett självklart steg att ta. Trots att viljan finns kan det vara mycket som gör att pusslet blir problematiskt. Ann Eriksson tog steget och började studera vid Högskolan på Åland, men efter första året kom livet emot och studieuppehållet blev ett faktum.

 • distansutbildning |Norge
  14-08-2015

  Nye metoder for studentveiledning

  Valg av studier er et av de mest betydningsfulle valgene man tar i livet, ikke bare ved inngangen til yrkeslivet, men også for å finne sin rette hylle gjennom videreutdanning i voksen alder. Studier er en betydelig investering, både økonomisk og i tid og innsats. Det er viktig at valg av studie plasserer «rett person […]

 • distansutbildning |Norge
  11-08-2015

  Dropouts fullfører når de får studere i takt med egen døgnrytme

  På oppdrag fra myndighetene har finnene et tilbud for videregående elever på nett, hvor de fleste fullfører. Ikke minst takket være storsatsing på individuell oppfølging. I Norge innføres strengere krav til tilstedeværelse i klasserommet. Må også Norge tenke nytt? Fleksibel utdanning Norge tar debatten på Arendsalsuka. Se arrangement på Arendalsuka Norge har et drop-out-problem, en […]

 • distansutbildning |Norge
  07-08-2015

  New blog post from our director on EPALE

  Torhild Slåtto writes about quality in online education on the EPALE platform. She blogs about the importance of alignment between learning outcomes, learning activities av forms of assessment. She also reminds us how education from the earliest stage was based on dialogue, and that technology can help us bring back that dialogue between teacher and […]

 • distansutbildning |Norge
  03-07-2015

  Bli med FuN på Arendalsuka

  Er du medlem i FuN? Klikk her for medlemsfordeler til arrangementet En analog debatt om en digital fremtid! Arendalsuka er stedet der saker og ting settes på den politiske agenda, og FuN er med. Mandag 17. august gleder vi hjerner og ganer med både en utfordrende digital suppe og en deilig analog fiskesuppe på Mør Biffhus Nedre […]

 • distansutbildning |Norge
  03-07-2015

  FuNs medlemsarrangementer på Arendalsuka (16.-17. august)

  FuN er alltid ute etter å gjøre noe ekstra for sine medlemmer. Det er derfor mulig å få reservert plass på politiker-suppe-arrangementet ved å sende en e-post til kjendlie@fleksibelutdanning.no. Lokalene våre i Mør Biffhus tar bare 50 personer, derfor ber vi deg melde tilbake også hvis du finner ut at du likevel ikke kan komme. […]

 • distansutbildning |Norge
  24-06-2015

  Qvist-Eriksen oppnevnt til klagenemnd

  FuNs tidligere styreleder, Svein Qvist-Eriksen, er oppnevnt til å sitte i klagenemnd for vedtak fattet av NOKUT i fagskolesaker. Vervet har en funksjonstid til 31. desember 2018. Svein har tidligere sittet i fagskolerådet og vi er glade for at hans kompetanse fortsatt skal komme fagskolene til gode.

 • distansutbildning |Norge
  18-06-2015

  Fremtidens skole – AltSchool?

  Den 15. juni kom Ludvigsen-utvalgets NOU 2015:8 Framtidens skole. Det som er interessant med denne NOU’en er at selv om det står mye bra i den, er det likevel kun kosmetiske endringer innen en eksisterende modell. Utvalget har ikke utfordret selve modellen for hvordan vi tenker om konseptet skole. June Breivik gjesteblogger for FuN   […]

 • distansutbildning |Norden
  26-05-2015

  Vad händer inom EPALE i Norden?

  Nu har den europeiska webbtjänsten för vuxenutbildare EPALE satt igång på allvar.

 • distansutbildning vägledning |Norge
  12-05-2015

  Karrierekompetanse (CMS): Et nordisk perspektiv

  - Karrierekompetanse dreier seg ikke om at vi skal gjøre større eller mer karriere, sier forsker Rie Thomsen.

 • distansutbildning |Norge
  11-05-2015

  Velkommen til FuNKon15, Fleksibel utdanning Norges årskonferanse 9.november i Oslo

  Få faglig påfyll om nettbasert kursdesign. Program og påmelding fra 15. juni. Dagskonferanse med mingling og middag Hotell 33, Oslo   Få inspirasjon til god nettbasert undervisning på Fleksibel utdanning Norges årskonferanse. Denne gangen har vi en særdeles praktisk møteplass, med workshops, samtalefora og mingling, alt om tema nettbasert kursdesign. Godt brukergrensesnitt, kvalitet i nettbasert […]

 • distansutbildning |Norge
  11-05-2015

  Nytt fra ICDE

  3 arrangementer i 1: 26th ICDE World Conference, Presidents’ Summit, og ICDE High Level Policy Forum i samarbeid med UNESCO, Commonwealth of Learning og Open Education Consortium Tema: Sustainable online, open and flexible learning provision for the future of higher education Vertsinstitusjon: The University of South Africa Sted: Sun City, Pretoria, Sør Afrika Datoer:  14-16. […]

 • distansutbildning |Norden
  04-05-2015

  Webinar 8 May on digital competence and democracy

  Webinar 8 May on digital competences and democracy.

 • distansutbildning |Norge
  04-05-2015

  Bli med på webinar om digitale verktøy og digital kompetanse

  Digitale verktøy og digital kompetanse kan brukes til aktivitet som gir mer demokrati og aktivt samfunnsengasjement. Fleksibel utdanning Norge koordinerer det nordiske prosjektet Dldact som presenterer noen gode eksempler på dette i et nordisk webinar 8. mai kl. 1300 CET. Påmelding til Kari Olstad, se epost under. Flere eksempler finnes også i prosjektets blogg, lenke […]

 • distansutbildning |Norge
  28-04-2015

  Et besøk i læringslaboratoriet

  Handelshøyskolen BI er etter hvert blitt et merkenavn i Norge, og for oss som følger med på utvikling og nyheter i fleksibel utdanning er BI LearningLab et naturlig sted å besøke i blant, ikke minst fordi BI er av de som virkelig lever som de preker: deling, samarbeid og åpenhet er en arbeidsform for dem.Vi […]

 • distansutbildning |Norge
  28-04-2015

  Kvalitetsnormene er revidert

  Femte utgave av Fleksibel utdannings Norges «Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning» utgis i dag. Normene er revidert av FuNs kvalitetsutvalg under ledelse av Toril Eikaas Eide, som her deler noen betraktninger med oss. Last ned heftet her: kvalitetsnormene_nett Les blogginnlegget her

 • distansutbildning |Norge
  28-04-2015

  Kvalitetsnormene i ny versjon

  Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning ble sist revidert i 2011. Det sier litt om hvor raskt utviklingen går innenfor utdanningsfeltet generelt og nettutdanning spesielt. Det sier også noe om at kvalitetssikring og kvalitetsforbedring er kontinuerlige, dynamiske prosesser. Vi blir aldri ferdige, og det er bra! En ny versjon av kvalitetsnormene er bare et foreløpig steg til […]

 • distansutbildning |Norge
  23-04-2015

  Giant portal for adult learning

  FuN’s director, Torhild Slåtto, has written a blog post about the new global portal for adult learning: EPALE. Read it here.

 • distansutbildning |Norge
  23-04-2015

  Teknologien kan redde små skoler

  av Torhild Slåtto. I morgennyhetene i dag igjen: «To skoler skal legges ned, foreldrene fortviler». Fra 2002 til i dag er det lagt ned 639 små skoler. Det betyr mange timer på skolebuss og kanskje båt for barn fra seks år og oppover. Jammen, sier kommunene, det blir for dyrt å holde skolene i drift, […]

 • Bland andra Chalmers erbjuder redan MOOCs.
  distansutbildning |Sverige
  22-04-2015

  Förvirring kring högre utbildning i Sverige

  S/MP-regeringens många lappkast på området högre utbildning förbryllar och blir helt oförståeliga då de allt som oftast gör uttalanden om vikten av långsiktighet.

 • distansutbildning |Norge
  20-04-2015

  Velkommen til årsmøte 28. april

  Program finner du her: arsmøte_program2015 Det er fullt mulig å delta flere personer fra hver medlemsinstitusjon, og det er nok mange som vil ha utbytte av fagmøtedelen. I tillegg til at Nettskolen Vestfold kommer, får du møte Morten Krogh-Moe fra Sannsyn, med innlegget: Big Data og teknologiutviklingen. – Hva er på gang og hvordan vil […]

 • distansutbildning |Norge
  20-04-2015

  Ceclie Lønn: Kreativ pedagog krysser klasserom med mooc og nettstudier

  Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. I møte med menneskene finner hun inspirasjon og motivasjon til å lære utlendinger norsk, eller lære nordmenn spansk - Studentenes behov er styrende for arbeidet med læringsressurser og i all min undervisning og veiledning, sier Cecilie Lønn. Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. […]

 • distansutbildning |Norge
  20-04-2015

  Kreativ pedagog krysser klasserom med mooc og nettstudier

  Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. I møte med menneskene finner hun inspirasjon og motivasjon til å lære utlendinger norsk, eller lære nordmenn spansk - Studentenes behov er styrende for arbeidet med læringsressurser og i all min undervisning og veiledning, sier Cecilie Lønn. Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. […]

 • distansutbildning |Norge
  16-04-2015

  Gigantportal for voksnes læring

  Ambisjonen er sterk og klar. Den nye EU-portalen, EPALE, tar mål av seg til å bli det viktigste referansepunktet i Europa for fagfolk som jobber med voksnes læring. Portalen ble lansert med brask og bram i Brussel 15. april med langt over 200 personer fra alle 30 involverte land til stede. av Torhild Slåtto EPALE […]

 • distansutbildning |Norge
  10-04-2015

  EPALE samler europeisk voksenopplæring

  Neste uke lanseres EPALE, en flerspråklig nettarena for alle som jobber profesjonelt med voksenopplæring i Europa. EU-kommisjonen har invitert omlag 250 fagfolk fra hele sektoren til åpningskonferansen i Brussel. Du kan følge den på nett ved  å klikke på denne lenken EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er etablert for å fremme og […]

 • distansutbildning |Norge
  07-04-2015

  Spill og læring på The Gathering (TG)

  Hvert år ved påsketider går verdens nest største gamersamling av stabelen i Vikingskipet på Hamar. Over 5000 unge spiser, sover og tenker spill 24 timer i døgnet. Og de oppnår en kompetanse som vekker utdanninginstitusjonenes nysgjerrighet. FuNs magasin Synkron var tilstede og tok pulsen på miljøet. av Ebba Køber   -Det finnes en rekke utdanninger […]

 • distansutbildning |Sverige
  01-04-2015

  15 000 lärare läser mooc-kurser i betyg och bedömning

  Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort.

 • distansutbildning |Norge
  24-03-2015

  Invitasjon til globalt samarbeid

  For høgskoler og universiteter som ønsker å arbeide internasjonalt kan seminaret «Data og systemvitenskap i et globalt samfunnsperspektiv» i Stockholm 23. april være noe.

 • distansutbildning |Danmark
  19-03-2015

  Flere lande driver udviklingsarbejde fra rummet

  Lande som Indien, Brasilien og Etiopien har indledt et rumkapløb, der blandt andet handler om muligheden for at kortlægge sygdomme, grundvand og jordbrug fra rummet, skriver svensk udviklingsmagasin.

 • Egede Simonsen
  distansutbildning |Grönland
  18-03-2015

  Studerende på distancen

  I Grønlands sydligste by Nanortalik bor Egede Simonsen.

 • distansutbildning flexibelt lärande |Norden
  11-03-2015

  MOOC for Nordic education for teachers

  A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

 • distansutbildning |Norge
  09-03-2015

  Ikke B-campus, men D-campus (digital og dynamisk)

  Av: Torhild Slåtto Jeg deler bekymringen fra Hallgeir Gammelsæter, Bente Ohnstad og Per Halse i dagens DN. Økt sentralisering av kunnskap gir fattigere regioner og et fattigere Norge, sier de. De skriver om sammenslåingen av universiteter og høgskoler, som nå dyttes fram av Kunnskapsdepartementet. Tilsvarende sammenslåinger skjedde i Danmark for flere år siden. Evalueringer viser […]

 • distansutbildning |Norge
  06-03-2015

  Den nye oljen er klar for foredling -til hva?

  Av: Kari Olstad «Du kan ha data uten kunnskap, men ikke kunnskap uten data», oppsummerte Abelias leder Håkon Haugli tirsdagens konferanse «Big data 2015». Nå er både lunsjen og inntrykkene fra konferansen fordøyd, og jammen ble det mye å tenke på. For på den ene siden sitrer jeg som en liten chihuahua ved tanken på […]

 • Kent Wallén arbetar på Viadidakt i Katrineholm och är ordförande i organisationen Nitus. Amare Lawgaw är student och brukar sitta på lärcentret ungefär tre dagar i veckan.
  distansutbildning |Sverige
  05-03-2015

  Teknik och politik förändrar lärcentrens framtid

  Nu har även näringslivet förstått hur viktigt det är att studenter stannar på de små orterna.

 • distansutbildning |Norge
  19-02-2015

  Gi flere sjansen

  I dag har de fleste av oss en tilværelse på nett med alt fra banktjenester og reiseplanlegging til underholdning og kommunikasjon med venner og familie – tilgjengelig når det passer oss. Likevel later det til å være komplett ubegripelig for noen at det også går an å ta utdanning på nett. Ordentlig utdanning. Bli noe. […]

 • distansutbildning |
  19-02-2015

  Veiledning på distanse: Nordiske utfordringer og løsninger

  Hvordan kan policy og praksis i Norden bedre legge til rette for veiledning på distanse? Hvordan kan dette utnyttes spesielt i de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i dette? Dette er blant spørsmålene som settes på dagsorden i dette seminaret, og som skal danne grunnlaget for en ny NVL-arbeidsgruppe på temaet.

 • distansutbildning |island
  19-02-2015

  Upgrading democracy for the internet era

  Pia Mancini wants to upgrade democracy for the internet era. She is one of the initiators and inventors of "DemocracyOS", a software tool for collaborative desicion making, presented in this webinar.

 • distansutbildning |Island
  14-02-2015

  Annað námsmat en próf í fjórum framhaldsskólum á landsbyggðinni

  Í þessum talglærum er fjallað um annað námsmat en próf í tveimur fræðibókum og hvernig áherslur þeirra koma fram í aðalnámskrá framhaldsskóla og fjórum framhaldsskólum á landbyggðinni. Bækurnar sem rýnt er í eru annars vegar Assessment of Student Achievement eftir Norman E. Gronlund og C. Keith Waugh og hins vegar Understanding assessment and qualifications in more »

 • distansutbildning |island
  09-02-2015

  NVL webinar on digital democracy

  How to upgrade democracy for the Internet era, with Pia Mancini
  Wednesday February 18th at 16.30 CET - 17.30 CET

 • distansutbildning |Norge
  04-02-2015

  IKT-senteret: Spill i undervisningen krever god planlegging

  90 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år oppgir at de spiller dataspill. Spill er et stort og betydelig kulturuttrykk som er viktig for mange unge i dag.  Dataspill kan skape engasjement og motivasjon i klasserommet, men krever god planlegging og evne til spontanitet. Les mer her, nb IKT-senterets sider krever innlogging på […]

 • distansutbildning |Island
  31-01-2015

  Um menntastefnu stéttarfélaga

  Stéttarfélög gera ymislegt til að styrkja stöðu meðlima sinna á vinnumarkaði. Eitt er að stuðla að sí- og endurmenntun þeirra. Stéttarfélögin hafa ýnmsar leiðir til þess og er það mismunandi eftir aðstæðum hvernig þau hafa haldið á þeim málum. Í október 2014 starfaði ég með Menntanefnd BSRB að vinnu í tengslum við nýja menntastefnu regnhlífarsamtakanna. more »

 • distansutbildning |
  26-01-2015

  Webinar: Developing teacher competences for initial literacy

  NVL Alfarådet and European Basic Skills Network, in cooperation with NVL Distans, arranged the webinar "Developing teacher competences for initial literacy" on November 11th 2014. The focus was on how to facilitate and improve teacher competences for initial literacy training. The webinar had two expert presenters: Helen Casey from the University of London and Qarin Franker from the University of Gothenburg.

 • distansutbildning |Sverige
  26-01-2015

  Kan man läsa digitalt på riktigt?

  Det digitala läsandet och vad det gör med oss

 • distansutbildning |Finland
  26-01-2015

  Ta kontroll över den virtuella inlärningen

  Hjälpmedel för lärare i den virtuella djungeln

 • distansutbildning |Sverige
  20-01-2015

  Framtidens lärande på agendan

  Idag, tisdag 20:e januari har Media Evolution ordnat en innovationsprocess som identifierat utmaningar och konkretiserat idéer till framtidens lärande.

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Genier uten hjerne

  Av : Kari Olstad Tilgang på informasjon uten evne til å bruke den kritisk kan være skummelt. Informasjon er ikke det samme som kunnskap, og med det første uten det andre blir vi kanskje litt som sci-fi-ens roboter? Da jeg var 12, ble jeg passe vettskremt av Arnold Schwarzenegger i ‘The terminator’. Sju år senere […]

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Brainless genius

  By: Kari Olstad I was 12 when Arnold Schwarzenegger decided to scare the living daylight out of us with ‘The Terminator’, and old enough to not be very scared seeing ‘The Terminator II’ seven years later. Still, one thing was just as spooky in the sequel; the way the robots scan their targets and get […]

 • distansutbildning |Island
  20-01-2015

  Um verkefnaskil

  Þegar þú skilar af þér skjölum til annarra, eins og t.d. verkefnum sem þú vinnur í tengslum við nám þitt, er sniðugt að huga aðeins að skjalaforminu og nafni skjalsins. 1) Í fyrsta lagi er sniðugt að skila skjalinu á þannig formi að aðrir eiga erfitt með að breyta skjalinu. PDF skjöl eru þar algengt more »

 • distansutbildning |Island
  20-01-2015

  Myndir og nöfn á vefjum sem þessum

  Markmiðið með því að skrá sig á vef eins og þennan er að geta tekið þátt í umræðu um það efni sem þar birtist og jafnvel birta þitt eigið efni. Til þess að umræðan verði áhugaverð og aðrir nenni að taka þátt, munar miklu að vita eitthvað um þá sem maður er að skiptast á more »

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Gratis webinar for nettlærere

  FuN vil gjerne gi nettlærerne en mulighet til å lære i nettverk, og arrangerer derfor gratis webinar Tema: Forum for læring -hvordan få til asynkrone diskusjoner på nett? For å imøtekomme lærernes behov for fleksibilitet, har vi satt opp webinaret to ganger. Torsdag 19. mars 17:00-18:00 Fredag 20. mars 10:00-11:00 Hovedarbeidsform er tenkt å være […]

 • distansutbildning |
  20-01-2015

  Digidel - en svensk suksesshistorie

  Sverige har satset friskt på å få med alle generasjoner inn i den digitale hverdagen. Gjennom kampanjen Digidel i 2011-2013 nådde de ut med digital basiskompetanse til en halv million svensker. Det var en massiv, treårig innsats for å demme opp for det voksende digitale skillet.

 • distansutbildning |Sverige
  20-01-2015

  Digidel - en svensk suksesshistorie

  Sverige har satset friskt på å få med alle generasjoner inn i den digitale hverdagen. Gjennom kampanjen Digidel i 2011-2013 nådde de ut med digital basiskompetanse til en halv million svensker. Det var en massiv, treårig innsats for å demme opp for det voksende digitale skillet.

 • distansutbildning |Norge
  19-01-2015

  Unikt kompetansprosjekt i Telemark

  100 bedrifter skal lære hvordan de lykkes digitalt gjennom Telemark Online.

 • distansutbildning |Norge
  19-01-2015

  – Alle er på Face

  Seniornett i Larvik hadde en stor oppslutning da de inviterte til Facebook-kurs holdt av IT-elever fra Sandefjord vgs.

 • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans 2015

  Distansnettverkets kalender for 2015 inneholder både samarbeid med flere Nordplus-prosjekter, webinarer, seminarer, konferanser, nye arbeidsgrupper og et utstrakt samarbeid på tvers av NVL-nettverk.

 • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans virksomhetsplan 2015

  Gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk vil Distans bidra til å skape diskusjon om og nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring.

 • distansutbildning |Norge
  15-01-2015

  Abonnér på nyhetsbrevet vårt!

  Circa en gang i måneden vil du motta nyheter fra feltet fleksibel utdanning.  For å melde seg på, benytt påmeldingssystemet i høyre-kolonnen på siden. Velkommen som abonnent.

 • distansutbildning |Finland
  13-01-2015

  Verkkoluennot kansalaisopistoissa yleistyvät

  Tulevaisuudessa verkossa järjestetään yhä enemmän kielikursseja ja myös teemaluentoja.

 • distansutbildning |Island
  12-01-2015

  1. Veffundur á þriðjudag kl. 15:30

  Við hittumst á klukkustundarlöngum fundi til að koma okkur af stað með námskeiðið Skipulagning og framkvæmd fræðslu, á þriðjudaginn 13. janúar kl. 15:30 (væntanlega) í stofu H-208 og fyrir þá sem komast ekki á vefnum á þessari addressu: c.deic.dk/namfullordinna (Vinsamlega lesið þessar leiðbeiningar og farið eftir þeim ef þið ætlið að vera með yfir vefinn).  

 • distansutbildning |Norge
  02-01-2015

  Fem trender for fleksibel utdanning i 2015

  1. Data-hviskernes år (Data whisperers) eksperter som mener å kunne trekke kunnskap ut av store mengder data og analysere dem på en fornuftig måte.  Hviskerne jobber blant annet med læringsanalyse (Learning Analytics) og Big Data innen utdanning. 2. Spill-basert læring er endelig i siget. Game-based learning har lenge vært spådd å bli en av trendene […]

 • distansutbildning |Norge
  22-12-2014

 • distansutbildning |Norge
  22-12-2014

  Kurs og konferanser i 2015

  Møteplasser på feltet Fleksibel utdanning 2015.  Vi fyller på etterhvert. 4. mars, Utdanningskonferansen ,  Sarpsborg 5. mars, - « –     Tromsø 9. mars, - « –      Bergen 19. / 20. mars, lenke til webinar for nettlærere 23. til 27.  mars, Multiculturalism + NewTech      NVL Høgskolen i Buskerud/Vestfold Drammen 17.april. Kurs i prosessorientert skriving, FuNs lokaler […]

 • distansutbildning |Island
  18-12-2014

  Námskeið á vormisseri að fara í gang!

  Námskeiðið skipulagning og framkvæmd fræðslu með fullorðnum fer af stað 13. janúar með veffundi kl. 15:30 samtímis í Stakkahlíð og á vefnum. Fyrsta staðlotan verður svo 21. janúar Fyrir þá sem vilja byrja að kynna sér efnið. er ekki úr vegi að kynna sér drög að kennsluáætlun og kíkja í gagnamöppu námskeiðsins. Skipulagning og framkvæmd_Námskeiðslýsing-2015-í more »

 • distansutbildning |Norge
  10-12-2014

  Fredsprisvinner Malala jobber for alle kvinners rett til utdanning

  Fleksibel utdanning Norge slutter seg til rekken av gratulanter til Malala Yousafzai, den ene av årets fredsprisvinnere. Den modige 17-åringen kjemper for kvinners rett til utdanning.  Vi gratulerer med vel fortjent pris.

 • distansutbildning |Norge
  04-12-2014

  Full støtte til FuNs videre arbeid i komite-innstillingen i Stortinget

  FuNs støtte var en periode halvert, men kuttet ble tilbakført i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling torsdag 4. desember. – Dette tar vi som et tegn på at utdanningspolitikerne i Stortinget fullt ut støtter det arbeidet vi og medlemmene gjør for fleksibel utdanning.  Det er sterkt beklagelig at kuttet til nettskolene ikke ble tilbakeført, og […]

 • distansutbildning |Norge
  27-11-2014

  Post-poster reflections

  By: Kari Olstad FuNKon14 is behind us, and I am already looking forward to FuNKon15, because I really enjoyed this conference a lot! Ok, admittedly I was more than a little involved in putting the program together, so the excellent talks and presentations came as no surprise. Still my favourite was the poster session featuring […]

 • distansutbildning |Island
  21-11-2014

  Heimsókn í Landsmennt Starfsmennt

  Á staðlotu á námskeiðinu FNA -2014 í heimsókn til Fræðslumiðstöðvar Atvinnulífsins fengum við kynningu frá Kristínu Njálsdóttur sem er framkvæmdastjóri þriggja símenntunarsjóða: Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt   Hún gaf okkur gott yfirlit yfir helstu sjóði sem styrkja nám fullorðinna. Hér koma viðbótar upplýsingar: Smá viðbótarupplýsingar frá Kristínu: Landsmennt: Kjarasamningur Samtaka atvinnulífsins og Starfsgreinasambands Íslands (félögin á more »

 • distansutbildning |Norge
  21-11-2014

  Konsekvenser av statbudsjettet for nettskolene

  Regjeringen og samarbeidspartene KrF og Venstre ble idag enige om budsjettet. Fleksibel utdanning Norge synes det er ekstremt uheldig at kuttet i støtten til nettskolene blir opprettholdt. -FuN har jobbet svært hardt siden kuttet ble kjent 8. oktober, med arbeid mot  partiene i Stortinget, departement og medier.  Dette arbeidet vil fortsette og vi har fått […]

 • distansutbildning |Island
  21-11-2014

  Heimsókn í Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins

  Á námskeiðinu Fullorðnir námsmenn og aðstæður þeirra 2014 heimsóttum við Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins á þriðju staðlotu námskeiðsins. Þar fengum við kynningar á tveimur stórum verkefnim FA: Raunfærninimati og Náms- og starfsráðgjöf Sjá glærur Ingibjargar Elsu Guðmundsdóttur, Fjólu Maríu Lárusdóttur og Hauks Harðarsonar: Upptökur frá kynningum Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir um FA Haukur Harðarson um Raunfærnimat og Fjóla María more »