GoldenKeyword: etter- og viderutdanning • Foto: Pexels
  kompetanseutvikling etter- og viderutdanning |Norge
  25-10-2018

  Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

  Nettverk Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet organiserer en workshop om digitalisering i arbeidslivet og etter- og videreutdanning

 • Fagbrev på jobben vil gi flere mulighet til å formalisere sin kompetanse. Foto: Kompetanse Norge
  etter- og viderutdanning voksnes læring |Norge
  05-06-2018

  Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

  Stortinget gav sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, tror ordningen kan sikre at enda flere blir faglært og står i jobb lengre.

 • Livslang læring 2008–2017. Anna-Lena Keute og Kristin Mathilde Drahus
  etter- og viderutdanning livslang læring |Norge
  30-04-2018

  Mindre deltakelse i formell videreutdanning

  Andelen som deltar i formell videreutdanning er den laveste på ti år. Det viser nye tall i rapporten "Livslang læring 2008–2017".

 • utdanningspolitikk etter- og viderutdanning |Norge
  05-01-2018

  Livslang læring i norsk arbeidsliv

  En rapport fra SSB

 • etter- og viderutdanning |Norge
  21-04-2016

  Tradisjonsrik pedagogikk fornyes

  Folkehøgskolelærere i Danmark og Norge inviteres til å delta i et pedagogisk utviklingsprogram.

 • etter- og viderutdanning |
  24-07-2013

  NVL:s nätverk och arbetsgrupper

  NVL är ”nätverkande” den naturliga arbetsformen. NVL har bidragit till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk. NVL har också initierat nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse.
  NVL:s koordinatorer ansvarar för rekrytering av medlemmar i de olika nätverken och säkerställer att relevanta miljöer får inbjudan till nätverkande, och att kompetensen i nätverket motsvarar nätverkets målsättning. De nordiska nätverk som arbetar med något aktuellt tema kan samarbeta med nationella nätverk, som koordinatorerna i de olika länderna inbjuder till. NVL fokuserar också på synergieffekter mellan nätverk och utbyte av kunskap mellan nätverk och skall fortsätta synliggöra den information som genererats inom olika nätverk.