GoldenKeyword: fängelseutbildning



 • Kvinnofängelset i Tavastehus i Finland är ett intelligent fängelse som erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Billede: cottonbro, Pexels.com
  fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande |Finland
  02-11-2022

  Det här är Finlands första intelligenta fängelse

  Kvinnofängelset i Tavastehus erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Det går att studera på distans och föra videosamtal med nära och kära. Allt det här ställer stora krav på säkerhet och kontinuerlig fortbildning av både klienter och personal.

 • fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande |Finland
  26-10-2022

  ”Jag har höga förväntningar på fängelsenätverket”

  Satu Tsharkov är pinfärsk finländsk medlem i Nätverket för utbildning i fängelse. –Min förhoppning är att vi ska kunna skapa något bestående för målgruppen unga fångar som alla nordiska länder kan ha nytta av.

 • fängelseutbildning |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2022

 • fängelseutbildning |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2021

 • Christer Olsson. Foto: Privat
  baskunskaper fängelseutbildning IKT kompetens |Sverige
  13-05-2020

  Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

  För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras? Christer Olsson på Kriminalvården i Sverige ingår i en nordisk arbetsgrupp som har undersökt möjligheterna till utökad användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för studerande i fängelse.

 • fängelseutbildning |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2019 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2020

 • fängelseutbildning |
  30-10-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall fängelsenätverket göra 2019

 • fängelseutbildning |Norden
  31-10-2018

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall fängelsenätverket göra 2018.

 • fängelseutbildning |Finland
  23-11-2015

  Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

  Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

 • fängelseutbildning |Norden
  23-11-2015

  Nordisk samarbeid for fengselsundervisning

  Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

 • Lena Broo
  fängelseutbildning |Sverige
  07-10-2015

  Gymnasiestudier prioriteras på Sveriges fängelser

  Trots att det generellt är svårt för dömda brottslingar att komma in i ett vanligt liv efter avtjänat straff, ger Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning på Kriminalvården, en försiktigt positiv bild av utbildningsvärlden: Den allmänna förståelsen för diagnoser och studiesvårigheter ökar och det är inte alla arbetsgivare som automatiskt avvisar brottsdömda.

 • – Redan på häktet fattade de att jag var helt fel placerad. Under fängelsetiden fick jag gå till biblioteket och använda deras dator och hjälpa till och bygga en databas, och en lärare kom till mig en gång i veckan, berättar Peter som studerade när han satt i fängelse. Bilden har inget samband med personerna i texten.
  fängelseutbildning |Sverige
  02-10-2015

  -Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset

  Ungefär 50 procent av internerna på Sveriges fängelser har endast grundskoleutbildning, eller ingen fullföljd utbildning alls. Det här är berättelsen om Peter som läste in flera gymnasieämnen under den tid han satt inlåst och som i dag lever ett bra liv med jobb och familj.

 • Suzanne Five.
  fängelseutbildning |Norge
  01-09-2015

  NVL10- Vad händer i fängelserna?

  Vad betyder NVL för fängelseundervisningen i Norden?

 • fängelseutbildning |Norden
  08-01-2015

  Fängelsenätverket - Verksamhetsplan 2015

  Verksamhetsplan 2015

 • Rie Thomsen föreläser
  fängelseutbildning |Danmark
  18-12-2014

  Vejledning og undervisning i fængsler skal give mening både i og uden for fængslet

  Fængselskonteksten kan ifølge Charlotte Mathiassen virke både begrænsende og befordrende for vejledning og uddannelse.

 • Indsatte Lars og fængselslærer Marlene Åkerlund foran billeder malet i Statsfængslet i Vridsløselille.
  fängelseutbildning |Danmark
  19-11-2014

  Indsatte udstiller malerier på Københavns Rådhus

  Med sang fra Fangekoret og taler fra blandt andre Københavns socialborgmester blev udstillingen af fangekunst åbnet denne uge.

 • Direktør Johan Reimann ved siden af Lea Holst Reenberg, som repræsenterer Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning til konferencen, der blev afholdt den 24.-26. september.
  fängelseutbildning |Norden
  22-10-2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

 • Jyderup er et af de fire fængsler, som tilbyder indsatte at tage en erhvervsuddannelse som kok. Her retter kokkeelever i
  fängelseutbildning |Danmark
  28-08-2014

  Uddannelse for fuld skrue

  Fængslerne tilbyder flere uddannelser, underviserne er i gang med at blive opkvalificeret, og langt flere indsatte gennemfører uddannelsesforløb, viser en evaluering. Satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte er godt i vej.

 • fängelseutbildning |Norden
  14-05-2014

  16th Nordic Prison Education Conference: The prison as a learning area

  Education and study- and career counseling of Nordic inmates, 24.-26. September 2014, Copenhagen.

 • fängelseutbildning |Norden
  20-02-2014

  Ny virksomhedsplan og årsrapport

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen. Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for å tilrettelegge opplæringen for innsatte. Nordisk nettverk skal også formidle denne kunnskapen videre til aktuelle parter og aktører.

 • Validering påverkar både ekonomi och arbetsliv, säger Raul Ranne.
  fängelseutbildning validering |Europa
  06-02-2014

  Validering handlar om människor

  – Vi har gått från ”vi kan inte” till ”vi kan” och från ”låt någon göra det” till ”låt oss göra det”, säger Raul Ranne, när jag träffar honom i Tallinn i mitten av december på seminariet Exchanging Practices on RPL - Learning from Nordic-Baltic Experiences. Raul Ranne är den enda i Estland som på heltid arbetar med RPL (Recognizing Prior Learning eller validering). Han är anställd av Archimedes Foundation, en oberoende institution som är tillsatt av regeringen för att koordinera både internationella och nationella program inom utbildning och forskning.

 • Personalet på Søbysøgårds uddannelsesafdeling består af både lærere, betjente og socialrådgivere. Forrest til venstre står undervisningsleder Eivind Rasmussen, og forrest til højre souschef Lise Fischer, som begge har siddet med i projektgruppen om uddannelsesafdelinger.
  fängelseutbildning |Danmark
  24-01-2014

  Forsøg med uddannelsesafdelinger

  Uddannelsesafdelinger skal give indsatte, som gerne vil uddanne sig, ro til fordybelse og koncentration.

 • fängelseutbildning |Norge
  02-01-2014

  Opplæring innenfor kriminalomsorgen

  Lær av prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen av innsatte. Prosjektene viser hvordan skoleavdeling og arbeidsdrift i fengslene kan samarbeide.

 • fängelseutbildning |Norden
  25-11-2013

  Ældre virksomhedsplaner og årsrapporter

  Verksamhetsplan 2013

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |Norge
  06-11-2013

  Noen – en sosial entreprenør.

  «Personer med de rette holdninger kombinert med påfyll av ny kunnskap opplever vekst og blomstring hos oss».

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Matematiknetværket

  MatematiknetværketMatematiknetværket mødtes i juni 2008 på Statsfængslet på Søbysøgård. En af programpunkterne var elektroniske tavler og matematikundervisning.Mads Rahbæk fra Dansk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny Bog

  Indsatte i nordiske fængsler I denne rapport præsenterer resultaterne fra den første fælles nordiske kortlægningen af uddannelsesniveauet, deltagelse i undervisning...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund 30 sept-3 okt 2010 Den 14:e nordiska konferensen om klientutbildning/fengselsutdanning Preliminär inbjudan...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Spørgsmål til ministeren

  Spørgsmål nr. 392 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: ”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange indsatte der efter endt afsoning kommer i beskæftigelse,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny rapport

  Ny rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole sætter fokus på uddannelse af indsatte i fængsel Som opfølgning på en stor spørgeskemaundersøgelse...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Utenlandske innsatt

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov | Publicerat 28.1.2013 | En kvalitativ studie av innsatte fra Irak,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Interviewundersøgelse

  Vedrørende ny undersøgelse ved Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitets-skole Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelse fra april 2007 har Direktoratet for Kriminalforsorgen...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  FLF Nyt 38

  FLF har udsendt FLF Nyt nr 38.


  Har du ikke modtaget bladet kan du skrive til formanden.


  Skriv til formanden: formand@flf.dk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Lockout

  LOCKOUT


  Opråb



  Giv din mening til kende


  Gør FLF's hjemmeside til et debatforum


  Lad os holde hinanden orienteret om stort og småt


  Send dit...

 • fängelseutbildning |
  31-01-2013

  Kom til Demonstration den 20. marts kl. 17.00

  I disse tider skal vi holde mere sammen end nogen
  sinde –kom til demonstration i Odense, Aalborg,
  Århus eller København!


  Kom...

 • fängelseutbildning |
  28-01-2013

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

  | Publicerat 28.1.2013 | En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.)

 • fängelseutbildning lika möjligheter |Norge
  13-11-2012

  Studentene lærer også å bli nettlærere

  NVL-symposium, Kautokeino, september 2012: Et trekløver av fagpersoner ved lærerutdanningen på Samisk høgskole forteller engasjert om utvikling av en ny lærerutdanning for de som skal jobbe i 5.-10. klasse. De tre har sittet sammen i arbeidstid og utenfor arbeidstid for å få alle biter godt på plass. De er i gang med en pilot fra og med i høst. Studiet skal være fleksibelt, studentene skal jobbe mye på nett, men også komme på Høgskolen på samlinger.

 • distansutbildning fängelseutbildning |Sverige
  10-10-2012

  Fängelsenätverk efterlyser fler specialpedagoger för vuxna

  Varför finns det inte fler specialpedagoger med särskild kunskap om vuxna studerande? Och när kommer mer forskning om utbildning i fängelse? Det är några av frågorna som det nordiska nätverket för fängelseutbildning lyfter fram i sina rekommendationer.

 • fängelseutbildning jämställdhet |Sverige
  10-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Man måste börja med att stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterade Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse, då hon talade vid de nordiska fängelseundervisningsdagarna i Tavastehus i mitten av september.

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  10-10-2012

  Grundutbildning räcker inte

  Nordiska fängelseundervisningsdagar ordnades för femtonde gången.

 • fängelseutbildning fortbildning |Sverige
  09-10-2012

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

  Kirsten Grønnebæk är lärare i Statsfængslet Østjylland och ordförande för Fængselslærerforeningen i Danmark som grundades 1952 och som därmed är den äldsta i Norden.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  09-10-2012

  Utländska interner i infoskugga

  Den första nordiska undersökningen om interner med utländsk bakgrund kommer att publiceras i december. Docent Kariane Westrheim från Universitetet i Bergen som har sammanställt den på basis av rapporter från de fem nordiska länderna beskriver den som ett exempel på fantastiskt nordiskt samarbete. Under lupp har man satt utbildning, önskningar och behov hos interner med invandrarbakgrund. Speciellt för undersökningen är att den är kvalitativ.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Utländska interner i infoskugga

  Utländska interner i infoskugga

 • fängelseutbildning jämställdhet |Sverige
  09-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Man måste stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterar Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Fängelsedirektör Kaisa Tammi-Moilanen påpekade att kvinnliga fångar måste få stärka sin självkänsla innan de kan börja ta emot utbildning

 • fängelseutbildning vägledning |Sverige
  09-10-2012

  Kriminaliteten speglar samhället

  Konferensens sista talare var det europeiska brottspåföljdsarbetets grand old man, Kauko Aromaa, som presenterade en kort översikt över brottspåföljdernas historia, nuläge och framtid och konstaterade att brott är socialt definierade och brottskontroll ett sätt att minimera sociala kostnader orsakade av brott och fördela dem på ett rättvist sätt mellan alla medborgare. Detta blir allt svårare eftersom allting i samhället förändras allt snabbare.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Kriminaliteten speglar samhället

  Kriminaliteten speglar samhället

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  09-10-2012

  Grundutbildning räcker inte

  Nordiska fängelseundervisningsdagar ordnades för femtonde gången.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Grundutbildning räcker inte

  Grundutbildning räcker inte

 • fängelseutbildning folkbildning |Danmark
  05-10-2012

  Veje ind og ud af kriminalitet

  | Publicerat 5.10.2012 | Denne bog giver et indblik i tidligere kriminelles egne historier om deres veje ind og ud af kriminalitet. Bogen bygger på en undersøgelse, som NIRAS har lavet for Socialstyrelsen. Undersøgelsen er bygget op omkring livshistorieinterview med 20 tidligere kriminelle. Analysen af fortællingerne fokuserer på det, som de tidligere kriminelle tillægger betydning og lægger vægt på i deres fortællinger.

 • fängelseutbildning |
  27-09-2012

  15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

  15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

 • fängelseutbildning utbildningspolitik |Sverige
  04-07-2012

  Nya artiklar om klientutbildningen och om den kommande skolreformen

  | Publicerat 4.7.2012 |

 • fängelseutbildning motivation |Norge
  21-06-2012

  Torfinn Langelid utnevnt til Ridder av 1. klasse og tildelt St. Olavs Orden !

  | Publicerad 21.6.2012 | Torfinn Langelid er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden! Denne ordenen tildeles norske innbyggere som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten», og formelt så er det altså Kongen som tildeler.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2012

  Fengselsnettverkets årsrapporter

  Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  07-03-2012

  Rekordmånga tog betyg

  | Publicerat 7.3.2012 | Fler intagna än tidigare tog betyg under 2011. - Det är glädjande att se det här intresset för utbildning under anstaltstiden och att allt fler når betyg, säger Lena Axelsson, nationellt ansvarig för Kriminalvårdens lärcentrum.

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |Sverige
  07-03-2012

  Brottspåföljdsmyndigheten fann föremål för nedskärningar

  | Publicerat 7.3.2012 | Nedskärningarna i statsekonomin betyder anpassningsåtgärder på ca 5 miljoner euro per år i utgifter för Brottspåföljdsmyndigheten under perioden 2013 – 2016. Syftet med åtgärderna är att säkerställa anstalternas verksamhet också i framtiden.

 • fängelseutbildning vuxnas lärande |Sverige
  10-01-2012

  2012

  2012

 • fängelseutbildning |
  09-09-2011

  Finland

  Finland

 • fängelseutbildning |
  09-09-2011

  Sverige

  Sverige

 • fängelseutbildning |
  08-08-2011

  Fackliga nätverk

  Fackliga nätverk

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Samarbete med Baltikum

  Samarbete med Baltikum

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Hälsa

  Studiers betydelse för hälsan

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Ut från fängelset

  Ut från fängelset

 • fängelseutbildning lika möjligheter |Sverige
  22-05-2011

  FRÄMMANDE - konstpedagogiska målningar i Helsingfors fängelse 20.5. – 25.8.2011

  | Publicerat 22.5.2011 | Studenterna i konstpedagogik vid Aaltouniversitetets Konstindustriella högskola hänger tillsammans med sin lärare konstnären Tuomo Saali upp målningar och några installationer i lokalerna i Helsingfors fängelse. Efter att utställningen avslutats ska fem av de utställda verken stanna permanent i fängelsets besökslokaler. Verken väljs av fångarna och deras besökare genom omröstning.

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  08-05-2011

  Danske indsatte i lukkede fængsler har fået et sikret pc-netværk med begrænset adgang til internettet

  Indsatte i danske åbne fængsler har siden år 2000 kunnet bruge internettet som en del af de undervisningstilbud som Kriminalforsorgen har kunnet tilbyde.

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  25-02-2011

  Sikre pc-netværk er skudt i gang på Anstalten ved Herstedvester

  Anstalten ved Herstedvester er det første fængsel, der får sikret pc-netværk til de indsatte.

 • fängelseutbildning yrkesutbildning |Sverige
  08-11-2010

  Familjen med!

  | Publicerat 8.11.2010 | Fängelseundervisning var ett av teman för workshops under Grundtvig-programmets 10-årsjubileum i Helsingfors 4-5 november 2010. Jubileet arrangerades av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO.

 • fängelseutbildning |
  21-10-2010

  Ett annat liv

  Ett annat liv

 • fängelseutbildning forskning |Sverige
  20-08-2010

  Ny rapport: Effekterna av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

  | Publicerat 20.8.2010 | När fängelsedömda ges chansen att utbilda sig inom ett yrke ökar andelen som får arbete.

 • fängelseutbildning utbildningspolitik |Danmark
  15-07-2010

  Vellykket uddannelseskonference med perspektiver

  | Publicerat 15.7.2010 | Den 21.-22. juni afholdt Direktoratet en vellykket konference, hvor der blev sat fokus på udfordringer, muligheder og perspektiver for uddannelsen af indsatte i Danmark.

 • fängelseutbildning utbildningspolitik |Norge
  10-06-2010

  Nordisk seminar om IKT i København

  | Publicerat 10.6.2010 | Nordisk nettverk for fengselsundervisning gjennomførte 3. og 4. juni 2010 et nordisk seminar om IKT i kriminalomsorgen. Tjuetre representanter fra alle de nordiske landene var tilstede.

 • fängelseutbildning näringsliv |Danmark
  08-06-2010

  Redaktionensmøde i København

  | Publicerat 8.6.2010 | Redaktionen mødtes i den 2. juni i København for at drøfte hjemmesiden og se på nye mulige tiltag. Værten for mødet var Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • fängelseutbildning |
  30-11-2009

  Artiklar - fengsel

  Artiklar - fengsel

 • fängelseutbildning forskning |Norge
  15-05-2009

  Vettig utnyttelse av ventetid – Viktigste grunnen for udannelse i fengsel

  I januar i år utga Nordisk Ministerråd en nordisk kartlegging av behovet for opplæring i nordiske fengsel. Nordisk nettverk for fengselsundervisning tok i 2006 initiativ til å gjennomføre en nordisk kartlegging av innsattes utdanningsbakgrunn.

 • fängelseutbildning vuxnas lärande |Norden
  01-08-2008

  Nordic prison education

  (TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

 • fängelseutbildning hållbar utveckling |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.

 • fängelseutbildning språk |
  08-05-2008

  4/2008: Utanförskap och deltagande

  4/2008: Utanförskap och deltagande

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Landsöversikter

  Landsöversikter

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Nordiska

  Nordiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Europeiska

  Europeiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Projekt

  Projekt

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  08-10-2007

  Fængselsundervisning i den digitale tidsalder – resultater og muligheder fra Pipeline projektet

  En konference afholdt ved Hurdalsjøen Hotel i nærheden af Oslo.

 • distansutbildning fängelseutbildning |Danmark
  10-09-2007

  Nordiske fængsler inspirerer hinanden

  De nordiske lande har vidt forskellige styrker, når det gælder undervisningstilbudene til indsatte i fængslerne. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer og tager ved lære af hinanden, mener Peer Bendtson, der er beskæftigelsesleder ved Statsfængslet Renbæk i Danmark.

 • fängelseutbildning livslångt lärande |Sverige
  21-06-2007

  EPEAs 11. konference I Dublin, Irland

  5 succesfulde konference dage sluttede I Dublin den 18. juni 2007. Norden satte et stærkt præg på konferencen ved at stille med 2 hovedtalere. Ud af de 180 deltagere fra 30 nationer kom 5 fra Danmark, 7 fra Estland, 3 fra Finland, 1 fra Island, 5 fra Letland, 26 fra Norge og 7 fra Sverige.

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |
  15-05-2007

  5/2007: Distansnätverk

  5/2007: Distansnätverk

 • fängelseutbildning |
  04-05-2007

  RSS

  RSS

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Övrigt

  Övrigt

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Yrkesinriktad utbildning

  Yrkesinriktad utbildning

 • fängelseutbildning |Norden
  03-05-2007

  Vanskelig for innsatte å studere

  Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Mångkulturell

  Mångkulturell

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Forskning

  Forskning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  IT, distansutbildning

  Rapporter om fängelseundervisning med temat IT.