GoldenKeyword: fängelseutbildning • fängelseutbildning |
  02-01-2007

  Kalender

  Kalender

 • fängelseutbildning |
  11-12-2006

  Webbsidan öppnades

  Webbsidan öppnades

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Rapporter

  Rapporter

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Nordisk kartläggning

  Nordisk kartläggning

 • fängelseutbildning kompetensutveckling |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Länkar

  Länkar

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Rekommendationer

  Rekommendationer

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Nätverkets representanter

  Nätverkets representanter

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Best practises

  Best practises

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Fengselsundervisning

  Fengselsundervisning