GoldenKeyword: folkeoplysning • Foto: Pexels
  folkeoplysning motivation |Danmark
  14-02-2019

  Sundhed, trivsel og folkeoplysning

  Dansk Folkeoplysnings samråd har i 2018 haft fokus på, hvordan folkeoplysning kan indgå i arbejdet med at fremme befolkningens sundhed og trivsel.

 • Foto: Pexels
  folkeoplysning voksenlæring |Danmark
  21-01-2019

  Ny højskole - ”Roskilde festival højskole”

  Der er i relation til Roskildefestivallen etableret en ny folkehøjskole i Roskilde.

 • Foto: Højskolerne
  folkeoplysning |Danmark
  12-09-2018

  Stigning i antal elever på højskoler

  De danske folkehøjskoler oplever stor stigning i antal elever. De sidste år er antal af elever steget med 50%.

 • Foto: Højskolerne
  folkeoplysning |Danmark
  23-07-2018

  Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

  Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

 • Foto: Pixabay.com
  folkeoplysning |Danmark
  16-07-2018

  Aftenskolerne – hvordan har de det?

  Ny rapport fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og aktiviteter.

 • Foto: Pixabay.com
  folkeoplysning indvandrere |Danmark
  09-07-2018

  15 gode råd til inklusion af flygtninge gennem folkeoplysning

  Dansk folkeoplysnings samråd, DFS har på baggrund af tidligere udgivet rapport ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning” (2018) samlet 15 centrale og gode råd til, hvordan man skaber inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter.

 • Godt vejr på Folkemødet. Foto: Joshua Tree Photography
  demokrati folkeoplysning |Danmark
  13-06-2018

  Folkemødet – Danmarks politiske festival 2018

  Årets folkemøde i Allinge på Bornholm åbner med taler af borgmester Winni Grosbøll, Foreningen Folkemødets bestyrelsesformand Michael Valentin og statsminister Lars Løkke Rasmussen den 14. juni.

 • folkeoplysning |Danmark
  24-04-2018

  Vifo inviterer til ’Folkeoplysning i forandring III’ i Aarhus

  Igen i 2018 afvikler Videncenter for Folkeoplysning konferencen ’Folkeoplysning i forandring III’ for aktørerne i den brede

 • voksenlæring folkeoplysning |Sverige
  17-04-2018

  Bildning som velferdens forutsetning

  - Sett kryss i kalenderen!

 • folkeoplysning |Danmark
  21-12-2017

  Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole

  Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

 • menntastefna folkeoplysning |Sverige
  31-10-2017

  Lýðskólar mikilvægir aðilar í hækkun menntastigs

  Sænska ríkisstjórnin hrindir í framkvæmd aðgerðum til þess að hækka menntastig, með ævimenntun og aukinni atvinnuþátttöku.

 • folkeoplysning |Danmark
  30-08-2017

  Tónlist og aðlögun. Nýir tónar í danskri tónlistarkennslu

  Skortur er á áhugatónlistarmönnum af erlendum uppruna. Með nýju átaki á að breyta þessu..

 • integration folkeoplysning |Danmark
  29-08-2017

  Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

  Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.

 • folkeoplysning |Norge
  03-05-2017

  Hálf milljón á námskeiðum  

  Fræðslusamböndin í Noregi héldu á síðastliðnu ári rúmlega 45.000 námskeið með yfir hálfri milljón þátttakenda í 423 sveitarfélögum landsins.

 • folkeoplysning |Danmark
  31-03-2017

  Stefna kvöldskóla

  Í skýrslu sem komið hefur út hjá þekkingarsetri um alþýðufræðslu (VIFO) í Danmörku um alþýðufræðslu í sveitarfélögum eru færðar sönnur á umfang og umgjörð alþýðufræðslu sveitarfélaganna.

 • folkeoplysning |Danmark
  30-03-2017

  Tendenser på aftenskoleområdet

  En rapport fra Videncenter for folkeoplysning, VIFO, ”Folkeoplysningen i kommunerne ” dokumenterer omfang af og rammer for folkeoplysende aktiviteter i kommunerne.

 • bæredygtig udvikling folkeoplysning demokrati |Norden
  06-02-2017

  Uddannelse i bæredygtig udvikling

  Gode eksempler inspirerer med konkrete redskaber og nye synsvinkler i nordisk uddannelse i bæredygtig udvikling.

 • Malene Thøgersen
  folkeoplysning |Danmark
  21-10-2016

  Er folkeoplysningen for lukket om sig selv?

  På Dansk folkeoplysnings samråds årlige medlemsmøde blev emnet diskuteret med afsæt i oplæg fra bl.a. Kim Christoffersen Dawartz, kultur- og fritidschef i Næstved kommune og Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO.

 • folkeoplysning |Danmark
  29-09-2016

  Danske folkehøjskoler klarer sig godt

  En analyse af højskolernes regnskaber for finansåret 2015 udarbejdet af Folkehøjskolernes forening i Danmark,FFD viser et positivt resultat.

 • folkeoplysning |Danmark
  01-09-2016

  Aftenskolekursister søger ny viden og faglighed

  Lysten til at lære nyt fylder mere for kursisterne end det sociale samvær, når aftenskolekursister skal angive de vigtigste årsager til at deltage i aftenskoleaktiviteter.

 • folkeoplysning demokrati lige muligheder |Danmark
  01-08-2016

  Aftenskoler kan hjælpe psykisk sårbare

  Aftenskolerne kan spille en vigtig rolle for psykisk sårbare og være med til at styrke den mentale sundhed og trivsel.

 • folkeoplysning |Danmark
  18-05-2016

  Global storytellers – et globalt online magasin for højskoleelever

  Global storytellers.dk er et online magasin, hvor danske højskoleelever kan dele oplevelser, viden og erfaringer om det at leve og bevæge sig i en global verden.

 • folkeoplysning |Danmark
  15-01-2016

  Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder

  Det er titlen på en ny rapport fra VIFO, videncenter for folkeoplysning, hvor folkeuniversitetets historie, økonomi, organisering og aktiviteter belyses.

 • Randi Jensen
  folkeoplysning realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  11-01-2016

  Folkeoplysning – kompetencer og validering

  En arbejdsgruppe under NVL har siden 2013 undersøgt, hvilke kompetencer, nonformel voksenuddannelse særligt kan understøtte og hvordan disse kompetencer kan valideres.