GoldenKeyword: hållbar utveckling • Foto: Marja Beckmann
  hållbar utveckling kompetensutveckling |Åland
  03-06-2019

  AlandicaDebatt – en arena för samhällssamtal

  AlandicaDebatt arrangeras i år av Ålands landskapsregering i samarbete med nätverket bärkraft.ax. och dess medaktörer.

 • Framtidsskolan av glas eller stråle. Islands ordförandeskap i Nordisk ministerråd 2019. Foto: Deposit photos
  vuxnas lärande hållbar utveckling kompetensutveckling |Norden
  03-05-2019

  Webbinarium och workshop ”Utbildning för alla unga vuxna i Norden”

  Island vill sätta fokus på ungas syn på lärande, karriärhantering, arbete och deltagande i samhälle genom en nordisk workshop i Reykjavik hösten 2019.

 • Ekonomiedoktorn Birgitta Forsström har erfarenhet av nordiskt arbete på flera olika nivåer. Fotograf: Linda Vänskä
  vuxenutbildning hållbar utveckling |Finland
  28-01-2019

  ”Utbildningen för vuxna måste förändras”

  När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

 • hållbar utveckling |Norden
  25-01-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2019

 • hållbar utveckling högre utbildning |
  10-10-2017

  Ohållbara högksolor

  Det är dags att börja tänkta lite mer långsiktigt, konstaterar Universitetskanslersämbetet i ny rapport.

 • hållbar utveckling |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2018.

 • hållbar utveckling glesbygd motivation |Åland
  23-01-2017

  Prisbelönt krögarpar tror på hållbart och närproducerat mathantverk

  Krögarparet Christian Ekström och Johanna Dahlgren har prisats flera år i rad för hur de aktivt tänker på miljö och hållbarhet i sitt arbetet med att lyfta fram och förädla närproducerade råvaror.

 • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
  hållbar utveckling |Sverige
  21-06-2016

  ”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

  Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

 • Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
  hållbar utveckling näringsliv |Sverige
  17-06-2016

  Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

  Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  03-05-2016

  NVL hos Folkehøgskolen

  I Kungälv, i midten av april, satte Folkehøgskolene i Norden sin egen rolle i en global, bæredyktig utvikling på agendaen.

 • hållbar utveckling |Sverige
  04-04-2016

  Högskolornas hållbarhetsarbete ska utvärderas

  Det är nu tio år sedan det lagstiftades att universitet och högskolor ska jobba med hållbar utveckling. Nu ber regeringen Universitetskanslerämbetet att ta reda på hur högskolorna arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka resultat arbetet gett.

 • hållbar utveckling |Norge
  02-12-2015

  Nytt nordisk kurs i kunnskap for bærekraftig utvikling

  For andre gang finansierer Nordisk Ministerråd i 2016 et nordisk kurs i Kunnskap for bærekraftig utvikling.

 • hållbar utveckling like muligheter |Sverige
  24-11-2015

  Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

  Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem.

 • Skarfar
  hållbar utveckling |Norge
  29-09-2015

  Symposium om bærekraft og kunnskap på Island 9. oktober.

  Hva har vi lært? Hva er de nordiske utfordringene?

 • Bertil berättar om ekologisk odling i ett socialt företag.
  hållbar utveckling |Norden
  28-09-2015

  Udvikling af ø-samfund via bæredygtig turisme?

  Et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har siden 2012 arbejdet med ø-samarbejde i Østersøen.

 • hållbar utveckling |island
  25-09-2015

  Nu antas den nya agendan för global hållbar utveckling

  Efter flera år av konsultationer med civila samhället och intensiva förhandlingar mellan stater har FN:s medlemmar enats om den slutgiltiga texten för Agenda 2030 – ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

 • hållbar utveckling |Norden
  01-09-2015

  Aikuiset haluavat lisää tietoa

  Ajankohtainen kestävän kehityksen symposiumi Islannissa käsittelee aikuisille suunnattua kestävän kehityksen koulutusta.

 • hållbar utveckling |Norge
  31-08-2015

  Vil ha bærekraft inn i all utdanning

  Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning.

 • hållbar utveckling |Norge
  31-08-2015

  Voksne ønsker mer kunnskap

  Aktuelt bærekraftsymposium på Island om voksne og utdanning for bærekraft.

 • hållbar utveckling |island
  10-08-2015

  Verden har brug for alternative løsninger

  Vi behöver nye initiativer og politikker, som inden for maksimalt femten år kan løse en række af klodens største og mest presserende problemer.

 • forskning hållbar utveckling |Norden
  22-06-2015

  PIAAC challenges Estonia

  Estonian participation in the PIAAC programme put to the test the expertise of the survey’s conductors and the competence of its analysts.

 • hållbar utveckling |Finland
  12-06-2015

  Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta hyötyä organisaatioille

  Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kestävän kehityksen sitoumuksen tehneet tahot ovat hyvin tyytyväisiä sitoumuksen vaikutuksiin.

 • hållbar utveckling |Finland
  12-06-2015

  Stofnanir notfæra sér samfélagslega skuldbindingu um sjálfbæra þróun

  Í nýlegri viðhorfskönnun kemur fram að þeir aðilar sem hafa skuldbundist samfélagslega sjálfbærri þróun eru afar ánægðir með áhrif skuldbindingarinnar.

 • hållbar utveckling |Finland
  11-06-2015

  Organisationer drar nytta av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling

  En färsk enkätundersökning visar att de aktörer som gått med i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är mycket nöjda med åtagandets effekter.

 • hållbar utveckling |Norden
  11-06-2015

  Ö-samarbete diskuteras under Almedalsveckan 2015

  Ö-samarbete diskuteras under Almedalsveckan 2015.

 • hållbar utveckling |Norden
  09-06-2015

  Voksnes læring - kompetencer til bæredygtig turisme, Ø-konferanse 2015

  Resultat och resurser från Ø-nätverkets konferens 2015 på Bornholm kring hållbar turism.

 • hållbar utveckling |Danmark
  03-06-2015

  Taberne er vejen til vækst

  VUC sætter fokus på vækst i en paneldebat på årets folkemøde på Bornholm.

 • hållbar utveckling |Norden
  27-04-2015

  Nordisk konference: Voksnes læering - kompetencer til bæredygtig turisme

  Nordisk Ministerråd har fokus på fastholdelse og udvikling af nordiske yderområder.

 • hållbar utveckling |Finland
  22-04-2015

  Kestävän kehityksen kasvatusta Suomeen!

  Suomen tulisi laatia kansallinen suunnitelma kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseksi.

 • hållbar utveckling |Sverige
  16-04-2015

  Ständig tillväxt löser inte problemen

  Historien visar hur samhällen gått under när de överträtt de naturgivna förutsättningar som gäller för mänsklig existens.

 • hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  Adult Education and the Planetary Condition

  Adult Education and the Planetary Condition

 • Asfalt og industri skal transformeres til mat og grøde.
  hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  3. samling i Kungälv og Gøteborg_XXXX

  Den 3. samlingen handlet om kommunikasjon og den dynamikken som oppstår i en god dialog, og

 • hållbar utveckling |Finland
  31-03-2015

  Kestävä kehitys tuo reilumpia yhteiskuntia

  – Kestävän kehityksen periaatteet on otettava laajasti osaksi yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita.

 • hållbar utveckling |Sverige
  26-03-2015

  Verktyg för hållbar utveckling

  Här får du fyra verktyg som hjälper dig att arbeta pedagogiskt med hållbar utveckling.

 • hållbar utveckling |Norden
  26-03-2015

  Alla blir digitala

  Nordiskt seminarium om digital delaktighet 20 maj 2015 i Köpenhamn.

 • hållbar utveckling |Sverige
  26-03-2015

  Hållbar utveckling i praktiken

  Det lokala påverkar det globala.

 • hållbar utveckling |Sverige
  24-03-2015

  Lustfyllt lärande för hållbar utveckling

  Hur arbetar vi lustfyllt med hållbar utveckling?

 • hållbar utveckling |Danmark
  23-03-2015

  NORRÆN RÁÐSTEFNA: FULLORÐINSFRÆÐSLA – FÆRNI Í SJÁLFBÆRRI FERÐAÞJÓNUSTU

  Norræna ráðherranefndin beinir sjónum að því að efla og viðhalda jaðarsvæðum á Norðurlöndunum.

 • hållbar utveckling |Danmark
  23-03-2015

  Pohjoismainen konferenssi: Aikuisten oppiminen – kestävän matkailun osaaminen

  Pohjoismainen konferenssi: Aikuisten oppiminen – kestävän matkailun osaaminen

 • hållbar utveckling |Danmark
  20-03-2015

  Nordisk konference: Voksnes læering - kompetencer til bæredygtig turisme

  Nordisk Ministerråd har fokus på fastholdelse og udvikling af nordiske yderområder.

 • hållbar utveckling |Sverige
  18-03-2015

  Hur blir en högskola hållbar?

  Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till

 • hållbar utveckling |Norge
  25-02-2015

  Ny offensiv mot regjeringens miljøpolitikk

  Miljøorganisasjoner går nå sammen om nye tilltak for å stanse det de mener er grunnlovstridig miljøpolitikk.

 • hållbar utveckling |Færöerne
  20-02-2015

  West Nordic Studies – Governance and Sustainable Management

  West Nordic Studies – Governance and Sustainable Management heter en ny vestnordisk masteruddannelse, som lanceres i 2015.

 • hållbar utveckling |Sverige
  16-02-2015

  Bildning som vaccin

  ”Can a people turn stupid?" frågade sig en gång den amerikanske medieforskaren Neil Postman.

 • hållbar utveckling |Norge
  16-02-2015

  Fem ting jeg har lært som kunnskapsformidler

  Min påstand er at skolen som utdanningsinstitusjon ikke tar dette ansvaret nok på alvor.

 • hållbar utveckling |Sverige
  09-02-2015

  Kommunen instiftar pris för hållbar utveckling

  Med pengar och hedersomnämnande vill Lidköpings kommun uppmuntra både föreningar och företag som satsar på hållbarhet.

 • hållbar utveckling |Norge
  09-02-2015

  Samfunnsfag og kritisk tenkning for verdensborgere

  I satsingen på utdanning tar FNs generalsekretær til orde for å fostre verdensborgerskap.

 • hållbar utveckling |island
  06-02-2015

  FN:s åtta millenniemål skall bli 17 hållbara utvecklingsmål

  FN:n åtta sk. millenniemål skall i år bli 17 hållbara utvecklingsmål, bland annat om livslångt lärande.

 • hållbar utveckling |Norden
  22-01-2015

  Folkhögskolor blir centra för omställning

  Folkhögskolor kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 • hållbar utveckling |Norden
  12-12-2014

  Piloting Nordic sustainability education

  A Nordic network is piloting a post-qualifying course for adult educators, focusing on sustainability education. The pilot emphasises learning combined with practical action.

 • Energiakademiet
  hållbar utveckling |Norden
  03-12-2014

  Energi på Samsø

  Energi på Samsø

 • hållbar utveckling |Norden
  08-11-2014

  Nordiska satsningar på hållbar utveckling uppmärksammas

  NVLs arbete med hållbar utveckling i Norden presenteras för en europeisk publik i senaste LLinE.

 • hållbar utveckling |Norden
  04-11-2014

  Å leve et bærekraftig liv

  Civic - andre samling

 • Möte med ö-nätverket på Åland 2014
  hållbar utveckling |Åland
  03-11-2014

  Ö-samarbete river murar och bygger broar

  För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

 • hållbar utveckling |
  31-10-2014

  Aiming higher and further – sustainability in education

  Kirsten Paaby i et intervju.

 • hållbar utveckling |Norden
  27-10-2014

  Tavoitteet korkealla: kestävä kehitys koulutuksessa

  Nyt käynnissä on uusi kestävän kehityksen täydennyskoulutusohjelma, jonka aiheena on kehityksen ja muutoksen edistäminen paikallistasolla.

 • hållbar utveckling |Norden
  25-10-2014

  Háleit markmið, sjálfbærni í kennslu

  Í greininni Aiming higher and further- sustainablility in eduction skrifar Páll Tómas Finnson um sjálfbæra þróun.

 • hållbar utveckling |Norden
  24-10-2014

  Höga mål: hållbarhet i undervisningen

  Ny nordisk fortbildning satsar på bättre resultat för initiativ inom hållbar utveckling i Norden.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-10-2014

  Ungdomsgarantin införs i hela EU

  Denna artikel är skriven av Carl-Gustav Lindén och har tidigare publicerats på webbsajten Arbetsliv i Norden

 • hållbar utveckling |Norden
  22-10-2014

  Hållbar utveckling via folkhögskolan

  Vilken roll kan folkhögskolorna spela i omställningen mot en hållbar framtid?

 • hållbar utveckling |Danmark
  30-09-2014

  Jakter på holdbar nordisk velferd

  Nordisk Ministerråd er nå halvveis i programmet «Holdbar Nordisk velferd» som er en av deres hovedsatsinger.

 • hållbar utveckling |Danmark
  22-09-2014

  Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

  Konferansen "Jakten på en holdbar nordisk velferd" den 16.-17. september i København stilte følgende spørsmål: Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kommende konferanser og publikasjoner

  en liste over kommende hendelser når det gjelder området bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - anbefalt litteratur

  en liste over anbefalt litteratur om bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - aktuelle lenker

  en liste over aktuelle lenker til materiell om bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Færöerne
  27-08-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • hållbar utveckling |Norden
  26-08-2014

  Ny nordisk efteruddannelse - pressemelding

  Pressemeldinger og publiserte artikler

 • hållbar utveckling |Europa
  26-08-2014

  Tidligere seminarer og presentasjoner

  - Nordisk konferanse om bærekraftig utvikling 17.-19. september 2013 i Umeå, Sverige
  - The 4th EU-Russia Innovation Forum
  - Nera 42 congress, Lillehammer mars 2014
  - Nordiske broer for livslang læring Island 11.og 12. juni

 • forskning hållbar utveckling |Norden
  20-06-2014

  Hvor mange kloder har vi?

  Som geolog lærte jeg aldrig noget om økonomi og økonomer lærer aldrig noget om geologi. Vores uddannelsessystemer er ikke gode nok fordi alle skal være specialister og ingen får oversigt over det hele, tilføjede hun.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Virkelige broer

  Under sloganet holdbar nordisk velfærd arbejder ministerrådet med at gøre de nordiske landes uddannelser gældende indenfor hele Norden. Nordiske borgere skal kunne tage deres uddannelse eller dele af den i et andet nordisk land.

 • innovation hållbar utveckling |Norden
  18-06-2014

  Den nødvendige bæredygtighed

  Hvis alle verdens mennesker vil leve som amerikanske statsborgere, har vi brug for 5 jordkloder. Og hvis vi alle vil leve som EU-borgere, har vi brug for 3 jordkloder. Vi har brugt en tredjedel

 • Lutter smil foran Fountain-huset i Torshavns centrum. I midten står de to initiativtagere Súsanna Winther Poulsen, nr. 2 fra venstre, og Súna Mørk, nr. 3 fra venstre. Initiativtagerne er flankeret af Bjørghild Djurhuus, formand i Torshavns kommunes velfærdsudvalg, og Heðin Mortensen, borgmester.
  vägledning hållbar utveckling |Færöerne
  06-05-2014

  Fountain House – læring for mennesker med psykiske udfordringer

  - Det vigtigste er at være en del af et fællesskab. Og jeg lærer en masse ved at have mulighed for at komme i Fountain-huset, hvor jeg har ansvaret for nogle af de opgaver, der skal løses, for at huset kan fungere.

 • hållbar utveckling näringsliv |Norden
  22-04-2014

  Bærekraftig kunnskap

  -Klimaendringer er både et lokalt og et globalt problem.(…)Klimasaken krever en offentlig og demokratisk debatt som vi alle må delta i dersom vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn for barnebarna.

 • Genbrug af dæk
  hållbar utveckling forskning |Danmark
  03-03-2014

  Bæredygtig udvikling i ’fælledskab’

  På Samsø har de et bud på, hvorledes vi kan opnå bæredygtig udvikling og livskvalitet. Ved at forvalte klodens ressourcer i små, lokale fællesskaber kan man sikre, at de beslutninger, der træffes, passer til lokale forhold. Det er det, Søren Hermansen og Tor Nørretranders kalder Fælledskab. På Samsø startede det for 15 år siden med tanken om at etablere en selvforsynende og CO2-neutral ø. Sidste skud på stammen er fællesskabet Økologisk Samsø, der blev stiftet sidste år. Søren Hermansen fortæller her om tankerne bag fælledskab og Birgit Rothmann om planerne for Økologisk Samsø.

 • distansutbildning hållbar utveckling |Norden
  17-10-2013

  Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

  En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norge
  31-01-2013

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet

  Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Sverige
  08-01-2013

  Klassmorfar minskar generationsklyftorna

  Sveriges välfärdssystem gör att det här är ganska ovanligt med generationsmöten genom ideellt arbete. Projektet Klassmorfar är ett exempel på hur man kan minska åldersdiskriminering på arbetsplatserna.

 • hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  07-11-2012

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

  En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

 • hållbar utveckling motivation |Norge
  22-03-2012

  Europa-året 2012: Året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene

  Europas innbyggere blir eldre og møter nye utfordringer, derfor har EU-kommisjonen valgt å markere 2012 som det europeiske år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. Året skal ikke bare skape oppmerksomhet om de utfordringer den aldrende befolkning bringer, men også belyse de muligheter som finnes for å takle disse utfordringene.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Danmark
  06-03-2012

  Velfærd har eskaleret til en svaghedens klub

  Det personlige ansvar er forsvundet i det moderne danske velfærdssamfund. I dag forventer vi, at staten gør os lykkelige og fjerner enhver lidelse frem for, at vi selv tager ansvaret på os. Der er sat en moralsk deroute i gang, men ingen siger stop, fordi såvel politikere som borgere og den voksende professionelle behandlerindustri har interesser i, at velfærdshjulet fortsætter med at dreje, mener filosof Ole Thyssen.

 • Verksamhetsledare Kadi Raudalainen engagerar sig i de finsk-ugriska folken.
  folkbildning hållbar utveckling |Norden
  16-11-2011

  Finsk-ugrisk kultur från morgon till kväll

  Klockan närmar sig åtta på kvällen, men Kadi Raudalainen sitter fortfarande och betar av några pappershögar på sitt kontor i centrum av Tallinn.

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Danmark
  05-10-2011

  Kære læser

  Temaet for dette DialogWeb er et dygtigere Norden. Her spiller uddannelse en vigtig rolle, men lige så centrale er de politiske ambitioner både lokalt og nationalt samt i hvilken udstrækning, organisationer, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og det politiske liv formår at løfte fælles ambitioner i flok.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  03-10-2011

  Med sikte på hållbar och lönsam landsbygd

  I slutet av 1700-talet, medan Finland fortfarande tillhörde Sverige, grundandes det Finska hushållningssällskapet. Idag är hushållningssällskapet Finlands äldsta verksamma förening, och Ålands Hushållningssällskap är en avknoppning av denna. Möt VD:n för Ålands Hushållningssällskap, Hans Knutsson, som delar föreningens vision om att göra landsbygden lönsam genom att sprida kunskap och engagemang.

 • folkbildning hållbar utveckling |Norge
  03-10-2011

  Bærekraftens bekvemmelighetstvil

  - I Norge har vi ikke gjort noe som helst for reduksjon av klimagassutslippene på de ti årene jeg har jobbet med dette, slår klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt fast. Kunnskapen om klimaendringene er stor, og folk vet at livsstilen må endres for å oppnå bærekraftig utvikling. Likevel velger mange heller å betvile alvorlighetsgraden i forskernes påstander. – Et spørsmål om bekvemmelighet, hevder Hygen.

 • hållbar utveckling forskning |Åland
  25-08-2011

  Surdeg och örter lockar deltagare

  Sensommaren börjar göra sig påmind när jag besöker Finnös nedlagda folkskola på norra Åland. I trädgården står Karin Eklund och rensar bort blommor som smyckat rabatten under sina bästa dagar. Tillsammans med sin man Ulf har hon blåst liv i skolan. Här arrangeras kurstillfällen inom bl.a. surdegsbakning, matlagning och örtkännedom.

 • internationalisering hållbar utveckling |Sverige
  25-08-2011

  I kulturmöten uppstår goda ting

  Begreppet kulturarv har många dimensioner. Det handlar inte bara om föremål, byggnader och fornlämningar utan också om berättelser, traditioner och andra immateriella värden som förs vidare från generation till generation. Enligt konstvetaren Berndt Arell är det andliga eller immateriella kulturarvet nyckeln till vår förståelse av oss själva.

 • hållbar utveckling folkbildning |Sverige
  08-05-2011

  Med sikte på ett hållbart föreningsliv

  Studiecirklar, föreläsningar och kurser är vardagsmat för ABF - Åland. I april prövade de ett nytt koncept genom att lära ut grundläggande tankar kring hur föreningar kan nå en hållbar utveckling i sin verksamhet. Möt studieledare Mia Hanström och ICF-coachen Jessica Eriksson som nu planerar flera temakvällar under hösten.

 • motivation hållbar utveckling |Norge
  11-11-2010

  Opp av sofaen!

  Opp av sofaen! var slagord for en kampanje som oppfordret voksne islendinger til å tenke over sin daglige mosjon, komme seg opp av sofaen, ut i den friske lufta for å være aktive minst 30 minutt daglig.

 • lika möjligheter hållbar utveckling |Sverige
  13-04-2010

  För delaktighet och jämlikhet i 90 år

  – Hela settlementets verksamhet är inriktad på att motarbeta social utslagning och fattigdom, säger Ilona Maaperä, rektor för medborgarinstitutet Kalliolan kansalaisopisto. Skolan, som ligger i arbetarstadsdelen Berghäll i Helsingfors, är det äldsta settlementmedborgarinstitutet i Finland.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Norge
  16-02-2010

  Interessant og lærerikt å kunne delta i COP15 i København

  I et intervju med Björgólfur Thorsteinsson, formann for styret i Landvernd, forteller han DialogWeb’s lesere hvorfor det var viktig for frivillige organisasjoner å være med til møtet, lytte til foredrag, presentasjoner og overvære forhandlinger som skal avklare hvor fort og hvor drastisk verden skal gå frem for å redusere utslippene av klimagasser.

 • hållbar utveckling motivation |Danmark
  15-02-2010

  Pioner med visioner

  I desember 2009 vedtog alle de politiske partier i Lagtinget et forslag om Færøernes klimapolitik, hvis formål det er, at CO2 udslippet begrænses med 20 procent til 2020. Færøerne skal også gøres mindre afhængigt af olie og fossile brændstoffer og øge energiproduktion med varige energikilder.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Sverige
  15-02-2010

  Rädda världen med kulturens hjälp

  Att använda kultur är ett sätt för lärare och folkbildare att väcka elevers intresse för miljöfrågor. När all fakta om klimathotet blir för naturvetenskaplig och allvarlig, kan det vara effektivt att använda skönlitteratur, film, teater och andra konstformer för att inspirera till en mer hållbar livsstil.

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Danmark
  14-02-2010

  Kære læser

  120 stats- og regeringslederes fremmøde var ikke nok. COP 15 mødet i december i København endte i en mager ”Copenhagen Accord” frem for den ambitiøse, juridisk bindende klimaaftale for hele kloden, mange havde sat næsen op efter.

 • hållbar utveckling vuxenutbildning |Danmark
  14-02-2010

  Klima og miljø skal ud til nye målgrupper

  Få måneder inde i 2010 er de civile organisationer stadig i færd med at finde deres ben oven på kulminationen op til COP 15. Klima, miljø og bæredygtighed vil også fremover stå højt på dagsordenen inden for folkeoplysningen. Området skal udvikles, men uden særlige bevillinger, som man oplevede i 2009

 • hållbar utveckling motivation |
  10-02-2010

  Climate Changes in Estonia

  Estonia trying to contract its energy expenditures by setting up a new agency. The Estonian Energy and Climate Agency has been founded and is in operation since December 2009.

 • innovation hållbar utveckling |Norge
  10-02-2010

  På sporet av bærekraftige framtider

  Det er straks to måneder siden lysene slukket og verdens fokus på København var over for denne gang. Politikerne lykkes ikke med å få til en forpliktende klimaavtale på COP15. Betyr det at fokuset på klima blant folk også er over? Daglig leder i Stiftelsen Idébanken Kai Arne Armann tror ikke det.

 • hållbar utveckling |Åland
  09-02-2010

  Med miljö på Agendan

  På Åland finns ett till synes litet miljökontor under namnet ”Agenda 21-kontoret”. Här arbetar tre kvinnor på deltid för att öka miljömedvetenheten genom utbildning och nätverksskapande. Redan fyra år efter att kontoret startade sin verksamhet belönades de med Nordiska Rådets Natur och Miljöpris. De hyllades för att ha skapat ett nätverk som aktivt både kunde fånga upp idéer och dessutom lyckas med att omsätta dem i praktiken. I sommar firar de sitt 15-års jubileum.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  09-02-2010

  Klimatfrågor bäddar för miljötänkande

  Om vi väljer att tala enbart om klimatförändringen i stället för miljö- och hållbarhetsfrågor på en bredare front finns det en risk att de som inte tror på växthuseffekten hoppar av hela miljötänkandet. Det tror miljöjournalisten Hanna S. Backman, som valde bort Köpenhamnskonferensen för att stanna hemma och fundera på hur man kan gå vidare och tänka bredare efter Köpenhamn.

 • vuxenutbildning hållbar utveckling |
  30-11-2009

  7/2010: Hälsa och vuxenutbildning

  7/2010: Hälsa och vuxenutbildning

 • hållbar utveckling folkbildning |
  30-11-2009

  1/2010: Klimatfostran

  1/2010: Klimatfostran

 • hållbar utveckling |Norden
  20-11-2009

  Folkeopplysningen bærer: Eksempler

  NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...

 • internationalisering hållbar utveckling |Danmark
  10-03-2009

  Kulturkløft Norden

  Både som medarbejder og som virksomhed kan det være en stor udfordring at agere med succes på den side af Øresund, hvor man ikke selv har sine rødder. Såvel kulturelle koder som de politiske debatter er vidt forskellige og tager tid at aflæse, ved svensk fødte Melinda Frigyesi Almström, der arbejder som rådgiver i København

 • hållbar utveckling |
  10-03-2009

  Verksamhetsplan 2011

  Verksamhetsplan 2011

 • jämställdhet hållbar utveckling |
  19-12-2008

  6/2009: De sterke kvinnene

  6/2009: De sterke kvinnene

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Sverige
  11-12-2008

  Ingegerd Green

  ”Självtillit, självbestämmande och handlingskraft tillsammans med få hierarkier och gemensamma värderingar är fördelar som kommer att gagna Norden i framtiden” anser Ingegerd Green, konsult med många och väl utvecklade uppfattningar kring lärande och utveckling.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  11-12-2008

  Samarbetsinlärning nyckel till framgång för unga företagare

  I Team Academy i Jyväskylä lär sig studenterna företagsekonomi och marknadsföring genom att grunda egna företag, lära sig av varandra och av sina kunder. I slutet av studierna reser de jorden runt.

 • utbildningspolitik hållbar utveckling |Danmark
  10-12-2008

  En god buddy giver mod på uddannelse

  Individuelt tilrettelagte introduktionsforløb. Nye, integrerede samarbejder mellem forskellige uddannelsesinstitutioner. Eller stimulering af organiserede kammeratskaber mellem nye og mere erfarne studerende. På en konference i januar præsenteres en mængde forsøgs- og udviklingsprojekter, som har fokus på at fastholde flere studerende i erhvervsuddannelserne.

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  10-11-2008

  Må jeg få dit netværk?

  ”Jeg har hørt, at du kender mange og har masser af forbindelser. Må jeg få dit netværk?”, lød spørgsmålet fra en ung nyansat til en ældre kollega på en stor dansk virksomhed. Netop besiddelsen af et nyttigt fagligt netværk og dermed også evnen til at gebærde sig sikkert i en projektorganiseret arbejdsform, kendetegnede i højere grad ældre ansatte frem for yngre, har et studie vist

 • folkbildning hållbar utveckling |Danmark
  20-10-2008

  Højskoler vil sparke til klimadialogen

  Folkehøjskolernes evne til at skabe unikke møder og dialog, som kan give deltagerne uventede input og refleksioner med hjem i bagagen, skal udnyttes op til det vigtige klimatopmøde i Danmark næste år

 • Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International
  hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Unge vil engageres på egne præmisser

  Organisationer og myndigheder skal tænke alternativt, hvis de vil have succes med at involvere unge i arbejdet for bæredygtige løsninger. Gevinsten kan blandt andet blive større dynamik og ...

 • Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle
  hållbar utveckling |Danmark
  15-10-2008

  Svenskere vil oplyses om miljø

  Folkeoplysningen har en nøglerolle at spille i disse år. Den kan etablere den nye platform for dialog, som virksomheder, myndigheder og NGO’er efterspørger med henblik på et tæt samarbejde om at skabe en bæredygtig udvikling. Den opgave er Studiefrämjandet i Sverige optaget af at løse

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Nye budskaber i miljødebatten

  Nye budskaber i miljødebatten

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Kolosser på grønne fødder

  Kolosser på grønne fødder

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  50 konkrete ideer til handlinger

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  Norden skal vise gode eksempler

 • hållbar utveckling forskning |Danmark
  14-10-2008

  Kære læser

  I Kongens Have i Odense løb en gruppe mindre drenge rundt og legede. Den centrale bypark lignede ikke helt sig selv den dag med forskellige telte med stande og nysgerrige besøgende, der gik rundt for at se, hvad der skete. Men det var en kæmpestor ballon, som fangede drengenes opmærksomhed. Den var ikke alene kæmpe, den varm ENORM.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  14-10-2008

  Östersjöfonden belönar Östersjöns hjältar

  För snart 20 år sedan grundades Östersjöfonden av affärsmannen Anders Wiklöf, som ville vända den negativa utvecklingen för Östersjön. Idag ser fondens verksamhetsledare försiktigt optimistiskt på framtiden. - Det sker förändringar, men det går långsamt, säger han.

 • hållbar utveckling näringsliv |Danmark
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  Der er stort behov for mere viden, uddannelse og forskning. Det er en forudsætning for, at vi i Norden kan udvikle nye løsninger og handlemønstre, som bidrager til at bremse truslen om globale klimaforandringer. Sådan lød et af de centrale budskaber fra de 350 deltagere i den tredje fælles nordiske klimakonference i september.

 • hållbar utveckling forskning |Danmark
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  For Norden er der umiddelbart både fordele og ulemper forbundet med klimaforandringerne, mens de fattigste dele af verden står overfor massive problemer, fremhæver klimaforsker. Miljø- og klimaforandringerne er vor tids allerstørste udfordring, mener den danske klima- og energiminister Connie Hedegaard.

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Nordisk klimakonferens 2008

  Nordisk klimakonferens 2008

 • internationalisering hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Johanna Helin building a system for development education in Estonia

  Johanna Helin was born and grew up in Finland but has studied and worked in England, Namibia, Guinea and Ghana. Now she lives in Estonia and is helping to advance the system of development education in the country.

 • internationalisering hållbar utveckling |Sverige
  14-10-2008

  Lärande för hållbar utveckling

  Ändringen i högskolelagen blev viktig för främjandet av utbildning för hållbar utveckling i Sverige, berättar Carl Lindberg, rådgivare till Svenska UNESCO-rådet. Nu har det blivit lite av en underifrånrörelse som garanteras av en rad entusiaster runt om i landet. Se bara på Skolor för hållbar utveckling, de är verkligen goda exempel på det!

 • folkbildning hållbar utveckling |Norge
  14-10-2008

  En klimaklubb for folkeopplysning?

  Første september åpnet Norges miljøvernminister Erik Solheim nettstedet klimaklubben.no. Er dette bare enda en nettside full av tettskrevet informasjon, miljøformaninger og dårlig samvittighet? –Nei, mener Anna Sigridsdatter Heen i Populus studieforbundet folkeopplysning.

 • vuxenutbildning hållbar utveckling |Norge
  14-10-2008

  Skritt for skritt!

  Alt vi gjør teller – de store miljøproblemene er summen av de små handlingene. Voksenopplæring om miljøvennlige løsninger og bærekraftig utvikling i Island og verden.

 • hållbar utveckling folkbildning |Sverige
  14-10-2008

  Om hållbar utveckling…

  Klimatförändringen är inte dagens enda miljöproblem. Vi har också gifter och kemikalier i vår omgivning, övergödda och sura vattendrag, vi har arter som försvinner för att aldrig komma igen. För att nämna några exempel.

 • folkbildning hållbar utveckling |Sverige
  14-10-2008

  Balansakten för in miljötänkandet i folkbildningen

  Det nordiska projektet Balansakten sprider idéer om hållbar utveckling till folkbildningsinstitutionerna i Norden. Finland har ännu mycket att lära av sina nordiska grannar.

 • hållbar utveckling |
  30-09-2008

  Folkeopplysningen bærer

  Folkeopplysningen bærer

 • folkbildning hållbar utveckling |
  11-08-2008

  6/2008: Hållbar utveckling

  6/2008: Hållbar utveckling

 • kvalitetssäkring hållbar utveckling |Norden
  25-07-2008

  Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

  For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kursus Demokratisk dialog i praksis

  Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kampagne om realkompetence

  Det er nemmere at få adgang til efteruddannelse, hvis man har fået sine realkompetencer vurderet. Det er hovedbudskabet i en stor kampagne, som det danske Undervisningsministeriet netop har sat i gang.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

  AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Ny nationalt center for kompetenceudvikling

  Den 15. maj 2008 bliver den danske viden om kompetenceudvikling på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) samlet ét sted.

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Studieforbundenes opplæringsvirksomhet: Redusert antall kurstimer i 2007

  I 2007 arrangerte de norske studieforbundene til sammen 37 000 tilskuddsberettigede kurs med 490 000 deltakere og 1 315 000 kurstimer. Det

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Heftig debatt om digitalisering og ressurser i bibliotekene

  Det pågår for tiden en heftig ressurskamp i den norske biblioteksektoren. Hovedkjernen i debatten er spørsmålet: skal det norske Nasjonalbiblioteket digitalisere ”alt”?

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Læring i fokus på NFF-konferansen 18.og 19. november 2008

  LÆRING er tema for årets NFF-konferanse (Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel læring) som finner sted på Høgskolen i Oslo 18. og

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Folkeopplysning i klimakonferanse

  NVL har fått ansvar for en workshop under den nordiske klimakonferansen i Odense i september.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Åtta mkr till folkbildningen

  I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Valideringsdelegationens rapport på remiss

  Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Det högsta elevantalet någonsin i sfi – 65 000

  Läsåret 2006/07 deltog drygt 65 000 elever i svenskundervisning för invandrare, vilket är det högsta antalet som har uppmätts någonsin.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Inrättande av Yrkeshögskola föreslås

  Regeringens utredare Anders Franzén föreslår, att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Den kan erbjuda vägar till utveckling för dem som har gymnasiekompetens, men där högskolan inte erbjuder relevanta alternativ.Förslaget ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådan yrkeskompetens som efterfrågas av arbetslivet. Ramverket ska administreras av en ny myndighet.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Stiftelsen Rinnehemmet och hedersomnämnande till Securitas Ab

  Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2008 till Stiftelsen Rinnehemmet som producerar tjänster för

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  15-05-2008

  Från utanförskap till deltagande

  Under halva livet befann jag mig i ett språkligt och kulturellt utanförskap, som inte upphörde förrän jag flyttade till rötterna på Åland.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • hållbar utveckling baskunskaper |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |
  13-05-2008

  The Necessity of Parents’ Training in Estonia

  EQUAL WHOLE, an educational project involving approximately 600 parents was organized from 2005 to 2007 with the support of European Union. A series of trainings took place in one of the most far away and poorest corners of Estonia – four counties located near the lake Peipsi (participants came from 34 municipal centres).

 • hållbar utveckling fängelseutbildning |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Sverige
  09-05-2008

  Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

  Att funktionshindrade direkt och med stöd av handledare går ut i arbetslivet är utmärkande för det åländska projektet ”Stöd i arbete”. Lärandet sker på vanliga arbetsplatser med hjälp av autentiska arbetsuppgifter och en tillgänglig handledare.

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Ibn Rushd – om islam och svenskhet

  Vi är till för alla och vill nå så många som möjligt, säger Hany Kullab, studiekonsulent och projektledare inom Studieförbundet Ibn Rushd. Vårt arbete syftar till integration och att nå alla oavsett religion.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Danmark
  09-05-2008

  Eksklusionen er massiv

  Danmark er meget langt fra ambitionen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal tage en videregående uddannelse i 2015. Det er bydende nødvendigt at gøre op med de senere årtiers individualisering og øgede kulturelle barrierer i uddannelsessystemet, mener journalist og forfatter Lars Olsen

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Smalt utbud för invandrare

  För elva år sedan emigrerade Olga Nerman med sin familj från Ukraina till Finland. Hon var då 32 år.

 • hållbar utveckling språk |Sverige
  08-05-2008

  Sociala kontakter viktiga för språkinlärning

  Ofta är finskläraren den enda person en person med invandrarbakgrund talar finska med och det sätter stor press på läraren. Bristen på kontakt med det finländska samhället är ofta orsak till att språkinlärningen hos invandrare går långsamt. Det är Hanna Orblins erfarenhet. Hon har arbetat som språklärare för invandrare både i Sverige och Finland sedan 1970-talet.

 • hållbar utveckling innovation |Danmark
  10-03-2008

  I kunsten ligger nøgle til innovation

  Få ledere har i dag fået øjnene op for det potentiale, der ligger i et målrettet samarbejde med kunstnere med henblik på at styrke udvikling og innovation på arbejdspladser. Her ligger ellers en vigtig nøgle til at sætte skub i de nye ideer, mange arbejdspladser savner, mener lektor Lotte Darsø, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

 • hållbar utveckling folkbildning |
  14-02-2008

  2007

  2007

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama kotoutumistoimikunta (Integrationskommittén) on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Raportissa todetaan, että vuoden 2006 väestönkasvu johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Eniten muuttovoittoa on saatu Pohjoismaiden ulkopuolisista maista.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

  Mielenkiintoinen artikkeli vapaasta sivistystyöstä ja eri kulttuurien välisistä kohtaamisista pohtii kansanopistojen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurikohtaamisten vaikuttajina.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

  VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

  Uudet aikuisohjausverkostot yksinkertaistavat ohjaustarjontaa

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

  Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Kortlagning á lestrarkennslu á Norðurlöndunum (KAN)

  Þúsundir manna og kvenna, af ólíkum uppruna en búsett á Norðurlöndunum taka þátt í námstilboði sem á að veita þeim grunnþekkingu og færni til þess að sækja sér menntun og taka virkan þátt í atvinnulífi og samfélagi á Norðurlöndunum. Til þess að öðlast þekkingu á skipulagi, skilyrðum og aðgengi að námi fyrir þennan hóp fullorðinna var norrænt tengslanet um læsi fullorðinna sett af stað, Alfaráðið.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

  Ruotsin hallitukselle luovutettiin hiljan selvitys kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustamisesta Ruotsissa. Tämänhetkisen järjestelmän ongelmana on, että Ruotsissa työskentelyyn tarvittavan kelpoisuuden saaminen kestää usein turhan kauan.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

  Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

  Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

  Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

  Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

  Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Alþýðufræðslan á að vera sérfróð um mismunandi menningarheima

  Áhugaverð grein um alþýðufræðslu og menningarheima beinir sjónarhorninu að möguleikum lýðháskólanna og tækifærum þeirra til að skapa ramma utan um ólíka menningarheima.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Ný landsmiðstöð náms- og starfsráðgjafar

  Landsmiðstöð í náms- og starfsráðgjöf (Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VUE) hefur verið sett á laggirnar af nokkrum

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  100 milljónir danskra króna til náms- og starfsráðgjafar

  Ný tengslanet í fullorðinsfræðslu tryggja beint aðgengi að náms- og starfsráðgjöf vegna sí- og endurmenntunar.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Norræn-baltísk verðlaun Vitus Bering Danmark

  Orkumeðvitaðir vöruflutningabílstjórar fá verðlaun fyrir námskeiðsþátttöku.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Raunfærnimat einnig í fræðslu fangelsanna

  Ný stefna í fræðslu fanga og fólks á skilorði

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Nýtt meistaraprófsnám í fullorðinsfræðslu

  Rannsóknatengt nám í fullorðinsfræðslu og færniþróun við NTNU í Þrándheimi.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Ríkisráðið markar stefnu í menntun og rannsóknum til ársins 2012

  Þann 5. desember skilaði Ríkisráðið af sér lokaáætlun um menntun og rannsóknir fyrir tímabilið 2007-2012.
  Jöfn tækifæri til

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Stofnanir um málefni borgara fá gæðaverðlaun ársins 2007

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa hefur veitt þremur stofnunum um málefni borgaranna gæðaverðlaun ársins 2007. Það eru stofnanirnar Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto og Fræðslumiðstöð fullorðinsfræðslu í Helsinki (Helsingin aikuisopisto). Gæðaverðlaunin eru að upphæð 30 000 evrur. Sérstakt þema ársins 2007 var tungumálanám á vegum stofananna.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  PISA 2006: Finnskir nemendur náðu hámarksárangri

  Finnskir nemendur skara fram úr í náttúruvísindum, stærðfræði og lestri. Þeir standa sig best í náttúruvísindum og stærðfræði borið saman

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Kortlagning á réttindamálum ýmissa hópa

  Í tengslum við þema ársins 2007 Jöfn tækifæri fyrir alla kom út skýrsla Seppo Niemeläs Toteutumattomat oikeudet. Í skýrslunni eru skráð vandmál ýmissa stofnana við að ná jafnrétti innan þeirra og hvernig hægt er að ráða bót á því.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Gæði í fullorðinsfræðslu – ögrun?

  Ef þú ert upptekin/n af spurningunni ættir þú að taka frá dagana 14. og 15. maí. Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) býður til ráðstefnu um gæði í fullorðinsfræðslu í Nynäshamn fyrir utan Stokkhólm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Innflytjendur á Álandi

  Innflytjendaráð skipað af álensku landsstjórninni hefur skilað lokaskýrslu sinni. Í henni er staðfest að meginhluti fólksfjölgunarinnar árið 2006 kemur til vegna fólksflutninga.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Nýtt skipulag yfir löggildingu á menntun starfsfólks í ummönnun frá þriðja landi

  Í dag tók ríkisstjórnin á móti skýrslu um það með hvaða hætti fólk með heilbrigðismenntun frá þriðja landi fær menntunina metna skv. sænskum reglum um löggildingu. Núverandi skipulag er þannig úr garði gert að það getur tekið viðkomandi einstakling mjög langan tíma að fá nauðsynleg leyfi til þess að geta orðið virkur þátttakandi á sænskum vinnumarkaði.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Samvinna í fullorðinsfræðslu – nýir möguleikar

  Ráðstefna um nýbreytni í fullorðinsfræðslu fer fram í Stokkhólmi þann 10. – 11. mars 2008. Á ráðstefnunni verður boðið upp á

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

  Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

  Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

  Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

  Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

 • hållbar utveckling |Island
  13-12-2007

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins velur fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð, í fyrsta sinn, fyrir vali á fyrirmyndum í námi fullorðinna á Íslandi. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar í nóvember sl. tóku tvær konur á móti viðurkenningunni, skírteini, blómum og fartölvu með forritum.