GoldenKeyword: innflytjendur • Formaður nefndarinnar, Arnfinn Midtbøen, afhendir NOU til Marte Mjøs Perse. Mynd: Simen Gald/ ráðuneyti atvinnu- og inngildingarmálefna
  innflytjendur iðn- og starfsmenntun |Norge
  30-01-2023

  Milli hreyfanleika og fólksflutninga - ný opinber greinargerð um farandverkafólk í Noregi

  Þann 13. desember 2022 skilaði nefnd undir forystu Arnfinns H. Midtbøen greinargerð (NOU 2022:18) til atvinnu- og inngildingarráðherra, Marte Mjøs Persen. Meðal ráðlegginga í greinargerðinni eru: Efling norskukennslu og notkun og aðlögun fyrirliggjandi aðgerða. Lögð er áhersla á að þríhliða atvinnugeiraáætlun gæti nýst sem gagnleg aðferð.

 • Eva Ekström Andersen er fagstjóri og kennir sænsku og ensku. Hún leggur áherslu á hve mikilvægt það er að verða virkur samfélagsþegn og að Hansna og Salah tileinki sér upplýsingatækni.
  grunnleikni innflytjendur |Åland
  26-01-2022

  „Við lærum svo margt nýtt á hverjum degi“

  Hjónin Hasna Naasan og Salah Moussa frá Sýrlandi eru í hópi þeirra fyrstu sem leggja stund á Grunnmennt á Álandseyjum. Þeim fellur vel vistin á landsbyggðinni á Álandseyjum.

 • Mynd: Polina Zimmerman
  aðlögun innflytjendur |Norge
  28-04-2020

  Gæti valdið erfiðleikum flytjist norskukennsla fyrir innflytjendur og flóttamenn til háskóla

  Niðurstöður nýrrar könnunar frá Ósló Met sýna að það væri gagnslítið að flytja norskukennslu fyrir flóttamenn og innflytjendur með æðri menntun í háskóla.

 • Markhópur okkar er lengst frá vinnumarkaði. Okkur finnst að það felist virði í því að öðlast samfélagsfærni, til dæmis að verða gott foreldri, maður verður ekki að fara út í atvinnulífið til þess að verða virkur þátttakandi, segir Qarin Franker Ljósmyndari: Marja Beckmann
  innflytjendur lestrar- og skriftarkunnátta |Sverige
  27-03-2019

  „Setjið tungumálið í samhengi sem skiptir máli“

  Það er tímafrekt að læra nýtt tungumál, sérstaklega ef þú kann ekki að lesa og skrifa á móðurmálinu. DialogWeb hitti NVL-prófílinn Qarin ”Q” Franker sem veit allt um grundvallaratriði lestrar- og skriftarkennslu fyrir fullorðna.

 • aðlögun innflytjendur færniþróun |Norden
  27-03-2019

  Ný handbók frá NVL um vinnulagið „To-do“

  Í nýrri handbók NVL er To do kynnt sem nýtt vinnulag við sköpun nýrra hugmynda, tengslaneta og mótun aðgerða til leysa sértækar áskoranir.

 • innflytjendur integration |
  04-12-2017

  Velheppnuð áhersla á aðlögun

  Þátttakendur hvaðanæva af Norðurlöndum hópuðust til Bergen til þess að fjalla um aðlögun og sjálfbærni í tvo viðburðaríka daga.

 • grunnleikni innflytjendur menntastefna |Finland
  30-10-2017

  Kennsla fyrir fullorðna í lestri og ritun verður hluti af menntakerfinu

  Ríkisstjórn Finna undir Sipiläs forsætisráðherra gerði samning haustið 2015 um að kennsla í lestri og ritun, sem hafði fram til þess fallið undir atvinnuvegaráðuneytið, yrði flutt og gert að hluta af menntakerfinu.

 • innflytjendur menntastefna |Finland
  31-08-2017

  Nýtt menntalíkan fyrir innflytjendur í Finnlandi

  Frá árinu 2018 mun kennsla í lestri- og ritun fyrir innflytjendur flytjast undir mennta- og menningarmálaráðuneytið.

 • innflytjendur menntastefna |Sverige
  30-08-2017

  Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

  Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

 • innflytjendur |Island
  29-08-2017

  Fræðsla fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna

  Vinnumálastofnun og Nýsköpunarmiðstöð Íslands standa fyrir námskeiði fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna haustið 2017, en verkefnið hlaut styrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála í vor.

 • innflytjendur |Finland
  31-03-2017

  Vinnubók fyrir ráðgjöf um framtíðina – alhliða ráðgjöf

  Ráðgjöf um framtíðina – er hugtak sem miðstöð framtíðarrannsókna við Háskólann í Turku hefur þróað og er meðal niðurstaðna á samtvinnun framtíðarrannsókna og alhliða ráðgjafar.

 • innflytjendur |Sverige
  30-11-2016

  Kortlagning á framlagi háskóla til málefna er varða flóttamenn

  Samtök háskólanna í Svíþjóð (SUHF) og sænska háskólaráðið (UHR) hafa framkvæmt könnun á því hvað skólarnir hafa lagt af mörkum við úrlausnir fyrir flóttamenn og innflytjendur haustið 2016.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  31-10-2016

  Aðlögun með einkafjármögnun

  Atvinnu- og efnahagsráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóðurinn fyrir sjálfstæði Finna hafa hrint í framkvæmd verkefni þar sem 3.000 innflytjendum er boðið um á vinnumarkaðsmiðaða menntun til aðlögunar og flýta fyrir ráðningu í vinnu.

 • innflytjendur |Norge
  31-08-2016

  Tíu skilaboð um heildrænni, skilvirkari og sanngjarnari stefnu í málefnum innflytjenda

  Þankabankinn Agenda átti frumkvæði að nýrri nefnd áhrifaríkra stjórnmálamanna af mið og vinstri væng auk helstu fræðimanna á sviðinu til þess að kanna tækifæri til úrbóta á stefnu um málefni innflytjenda í framtíðinni.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  30-05-2016

  Sveigjanlegri og virkari aðlögun

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill að hægt verði að flytja innflytjendur sem hlotið hafa landvistarleyfi yfir til sveitarfélaganna í menntun og atvinnu.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  17-12-2015

  Nýtt líkan fyrir aðlögun og þátttöku innflytjenda á vinnumarkaði

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóður fyrir sjálfstæði Finna, undirbúa verkefni sem á að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku innflytjenda með einkafjármögnun. Markmiðið er að innflytjendur fái starf eins fljótt og unnt er og auðvelda þeim að halda áfram námi í aðlögun með vinnu.

 • aðlögun innflytjendur |Danmark
  17-12-2015

  Mikill munur á þátttöku innflytjenda, karla og kvenna á vinnumarkaði

  Að fjórum árum liðnum eftir að hafa fengið dvalarleyfi í Danmörku hafa aðeins 5 prósent kvenna fengið vinnu. Það er umtalsvert lægra en hlutfall karlkyns innflytjenda.