GoldenKeyword: integration • integration kompetenceudvikling vejledning |Færöerne
  12-09-2022

  Seminar om inklusion og integration på Færøerne

  Hvad skal der til for at vi kan få et holdbart og vellykket inklusionsarbejde at fungere i det færøske samfund?

 • integration voksenuddannelse |Danmark
  19-04-2022

  Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

  Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

 • integration voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  14-02-2022

  Flere bruger muligheden for uddannelse som voksenlærling

  Især er antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund steget

 • Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
  forskning integration internationalisering |Danmark
  21-01-2022

  Sæt alle elevernes sprog i spil

  Når undervisningen tager udgangspunkt i de sprog, den enkelte elev allerede behersker, kan eleven lære mere. Eksperter fortæller om translanguaging.

 • Elisabeth Holm er den første på Færøerne, som virkelig har forsket i kritisk sociolingvistik med fokus på flersprogethed, sprogtilegnelse og tilflytning.
  forskning integration erhvervsliv voksenuddannelse |Færöerne
  31-05-2021

  Er sproget den magiske nøgle til arbejdsmarkedet?

  Ny færøsk Ph.d.-afhandling belyser udfordringer for tilflyttere på Færøerne. "Formålet med forskningen har været at dokumentere, hvordan det har gået for tilflyttere fra andre lande end de nordiske, at lære og at bruge det færøske sprog, samt at finde sin værdige plads på det færøske arbejdsmarked", siger Elisabeth Holm, Ph.d. Vi har talt med hende om hendes nye forskning.

 • Foto: Free-Photos
  integration kortuddannede læse- og skrivefærdighed |Færöerne
  31-08-2020

  Bedre adgang til samfundet

  Alfarådet er et NVL-netværk, der arbejder for en bedre integration, bl.a. med fokus på kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder.

 • Foto: www.pixabay.com
  integration erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Norden
  28-11-2019

  Integration af flygtning gennem erhvervsrettet uddannelse

  – håndbog, onlineværktøj og konkrete eksempler fra et EU projekt støttet af Erasmus+

 • Foto: www.benefit4regions.eu
  integration lige muligheder |Danmark
  20-08-2019

  Resultater fra et grænseoverskridende fyrtårnsprojekt for inddragelse, kommunikation og læring

  11 projektpartnere og 22 netværkspartnere fra den dansk-tyske Interreg 5A programregion har sluttet sig sammen i projektet ”Benefit4Regions” for at udvikle fælles løsninger til vitaliseringen af landdistrikterne.

 • Siri Tórgarð er integrationskoordinator i Torshavns kommune. Billede: Kristianna Winther Poulsen.
  integration kompetenceudvikling sprog |Færöerne
  26-06-2019

  Sproget afgørende for adgang til arbejdsmarkedet

  På Færøerne er antallet af tilflyttere vokset støt i løbet af de senere år, og i dag er der næsten 100 forskellige nationaliteter bosat i landet. Arbejdsløsheden er lav, og der er arbejde til alle, men for at få adgang til de spændende jobs må Færøernes nye beboere lære både færøsk og dansk.

 • integration |
  13-06-2019

  Temaside om inkludering

 • integration indvandrere voksenuddannelse |Norden
  14-05-2019

  Nordic integration and settlement policies for refugees

  A comparative analysis of labour market integration outcomes

 • innovation integration kompetenceudvikling |Norden
  02-04-2019

  Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

  Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

 • integration indvandrere kompetenceudvikling |Norden
  18-03-2019

  Ny håndbog fra NVL om arbejdsformen ”To-do”

  En arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger.

 • integration kompetenceudvikling |Danmark
  02-01-2019

  Webbinar – Udenlandsk fødte kvinders etablering

  Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 13.00-14.00 (GMT+1)

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  24-09-2018

  Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

  Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og samarbejdsmodeller, der hjælper voksne med at lære og arbejde.

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  07-08-2018

  Inklusion og voksenlæring

  Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.

 • Stämningen bland Quicklys personal är god och inställningen likaså till att alla som har bristande kunskaper i svenska ska förbättra dem i SIA-kurser på jobbet. Från vänster i bakre raden språklärare Monica Holmström, Simionescu Lucian Mihai, VD Anders Boström och i nedre raden från vänster Capatina Georgeta, Mocanli Petronela Mihaela och Simionescu Robert Marian.
  integration sprog |Åland
  05-04-2018

  Högt ställda mål med SIA på mångkulturell arbetsplats

  Vaskerummet Hurtigt i Mariehamn, Åland, en multikulturel arbejdsplads med 9 - 10 forskellige nationaliteter, har et klart angivet mål. Personalet forventes at erhverve viden om svensk.

 • Migranter tester ut appen som er utviklet for å styrke språklæringen og samtidig bidra til integrering i deres nye lokalsamfunn.
  integration læse- og skrivefærdighed sprog |Norden
  03-04-2018

  Språklæring i hverdagssituasjonen gir integreringsgevinst

  Språk er overalt i hverdagen vår, språk er identitet og personlighet. Uten språkforståelse blir vi isolert. Ikke rart at integreringspolitikken satser på språkopplæring. Startpunktet for en migrant blir å lære språket. I de nordiske land er det satt et bestemt antall kurstimer for nyankomne migranter. Det skal gi dem en reell sjanse til å få innpass i en ny hverdag. Det tenkes og planlegges i kurs, skolebenk og undervisning. Greit nok, men vi må ha et mye bredere perspektiv på språklæring og inkludering, mener professor Agnes Kukulska-Hulme, som er ansatt ved Institute of Educational Technology ved The Open University.

 • integration ligestilling |Sverige
  19-03-2018

  "To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

  Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

 • Photo by Tim Marshall on Unsplash
  integration erhvervsliv |Norden
  27-11-2017

  Så integreras nyanlända i Norden med hjälp av utbildning

  ”Hvad skal der til for at sikre god & vellykket inklusion og integration af ny-ankomne i de nordiske lande?”

 • yderområder innovation integration kompetenceudvikling |Norden
  10-11-2017

  To-Do: En vej til integration af nyankomne?

  ”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
  av själva utvecklingsarbetet.”

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  18-10-2017

  Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

  Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

 • integration erhvervsliv |Danmark
  28-09-2017

  Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

  Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 • folkeoplysning integration |Danmark
  29-08-2017

  Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

  Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.

 • Urban Mill
  integration |Norden
  21-08-2017

  Nya pedagogiska modeller för inklusion

  ”Hvad skal der til for at sikre god inklusion og integration af nyankomne i de nordiske lande?”
  Det er det vigtige spørgsmålet, som projektet ”Lärande för arbejsliv och aktivt deltagande i samhälle” har som mål at besvare.

 • næringsliv integration |Norden
  22-06-2017

  Mette Høgh

  formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

 • integration indvandrere |Norden
  03-05-2017

  Ný norræn heimasíða um aðlögun nýaðfluttra

  Síðunni er ætlað að auðvelda starf þeirra sem vinna með aðlögun, bæði við að nálgast nýja þekkingu og fá innblástur um nýjar vinnuaðferðir.

 • Karen Lund tog sin lærereksamen i dansk og fransk ved Kolding Seminarium i 1973 og fik sin ph.d.-grad ved Københavns Universitet i 1996. I dag er hun lektor på DPU ved Aarhus Universitet.
  demokrati integration flerkulturel |Danmark
  04-04-2017

  “Klasserummets genialitet er, at man kan sætte tiden i stå”

  Flygtninge og indvandrere kan ikke lære ordentlig dansk ved kun at gå på arbejde. Men de kan omvendt heller ikke lære det i undervisningslokalet alene. Klasserummet og arbejdsmarkedet må spille sammen for at skabe den bedste undervisning i dansk som andetsprog, mener lektor Karen Lund.

 • Kirsten M. Andersen, Formand for Grundtvigsk Forum
  integration |Danmark
  13-03-2017

  Formand for Grundtvigsk Forum: Vi kan ikke inkludere med tvang

  Hvis vi skal kunne hjælpe hinanden i en velfærdsstat, er vi også nødt til at føle, at vi har noget sammen, siger Kirsten Margrethe Andersen, formand for Grundtvigsk Forum. Hun advarer mod, at vi beder mennesker glemme, hvem de er for at blive en del af det nationale fællesskab.

 • kortutdannede integration |
  08-03-2017

  Registrering - test - Albert

  reg

 • Overalt i Norden satses mange penge på meget forskellige projekter, med henblik på at fremme inklusion, integration og læring. Alligevel er der stadig mange åbne spørgsmål, uløste udfordringer og både gode og dårlige resultater af projekter. Nordiskt dialogseminarium 2016.
  demokrati integration indvandrere lige muligheder |Danmark
  06-03-2017

  Hvad betyder sprog for inklusion?

  Det korte svar, er at sproget er afgørende for inklusion. Sprog som italesættelse og som et redskab, der kan åbne eller lukke døre til arbejdsmarkedet, til deltagelse, og til fællesskab.

 • yderområder integration |Grønland
  30-01-2017

  Kulturelle forskelle er det mest udfordrende for Anna

  Anna Kleist er kandidatstuderende på sygeplejerskestudiet ved Århus Universitets afdeling i København.

 • fleksibel læring integration lige muligheder |Færöerne
  14-11-2016

  ClearComm – inklusion for folk med autisme

  Det begyndte som et skoleprojekt.

 • integration flerkulturel |Færöerne
  31-10-2016

  Torshavn fejrer byens diversitet

  Integration er en tovejs proces. Dette budskab var tydeligt i centrum, da Torshavns borgere fejrede ”Diversity Week” i ugen 3. – 8. oktober.

 • Susanne Larsen er elev i Kofoeds Skolen og er rigtig glad for det.
  integration ligestilling |Grønland
  31-10-2016

  "Kofoeds skolen giver håb i mit liv"

  Det siger 43-årige Susanne Larsen, der til dagligt er elev i Grønlands nye Kofoeds Skole i Nuuk. Hun har levet som hjemløs i fire år, men Kofoeds Skolen har gjort en forskel i mange af eleverne, blandt andet i Susanne Larsens liv.

 • integration |Færöerne
  31-10-2016

  Íbúar í Þórshöfn halda upp á fjölbreytileika bæjarins

  Aðlögun er tvíhliða ferli. Þessi boðskapur var greinilegur þegar íbúar í Þórshöfn héldu Viku fjölbreytileikans háðtíðlega dagana 3. – 8. október.

 • integration kompetenceudvikling |Danmark
  30-08-2016

  Forskel på resultater af integrationsindsats i kommunerne

  I en publikation om integration, ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet”, har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, samlet resultater af en undersøgelse, om flygtninge og indvandreres vej til arbejde.

 • Margrethe Vogt Thuesen er socialchef på Samsø.
  yderområder integration indvandrere |
  30-05-2016

  Flygtninge bidrager til positiv udvikling på Samsø

  De 244 flygtninge, der bor på Samsøs asylcenter, er mere end velkomne. Flygtningene bidrager positivt til øsamfundets arbejdspladser, økonomi og lokale institutioner – men det handler først og fremmest om mennesker, understreger socialchef Margrethe Vogt Thuesen.

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  11-03-2016

  Så mange syrere får oversat deres uddannelse til dansk

  For at kunne læse videre i Danmark eller gøre CV'et forståeligt, kan flygtninge og andre indvandrere få vurderet deres uddannelse til danske forhold.

 • Entreprenante lærere. Tórhild og Rúni Bjarkhamar har udviklet et kursus for tilflyttere i Eysturkommuna.
  demokrati integration lige muligheder |Færöerne
  07-03-2016

  Nemmere dagligdag for tilflyttere

  Tilflytterne i kommunen skal føle sig velkomne, og de skal kende deres nye hjemland. Sproget spiller naturligvis en vigtig rolle, men indblik i samfundsforhold og kultur er også afgørende for et vellykket integrationsforløb, siger lærerparret Tórhild og Rúni Bjarkhamar til DialogWeb, der er på besøg i deres hjem i bygden Leirvík i Eysturkommuna.

 • integration |Danmark
  08-02-2016

  Nye Bornholmare - en fæelles opgave

  Seminarium ”Nye bornholmere – en fælles opgave og mulighed for Bornholm” fokuserade på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan bidra till att möta den aktuella situationen med nyanlända och hjälpa de till arbete eller utbildning.

 • integration indvandrere |Danmark
  16-12-2015

  Stor forskel blandt flygtninge på mænds og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

  Fire år efter kvindelige flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, er 5 pct. i beskæftigelse. Det er en meget lavere beskæftigelse end blandt mandlige flygtninge: Her er knap 20 pct. i job efter fire år. Den kønsmæssige forskel adskiller sig fra kvinder og mænd med dansk baggrund, hvor beskæftigelsesgraden er sammenfaldende og høj for begge køn

 • yderområder integration |Norden
  26-10-2015

  Entreprenöriella mindsets på Bornholm

  Frågor om utbildning och entreprenörsanda diskuterades med syfte att få nyanlända flyktingar stanna på ön och skapa ömsesidigt givande möten mellan nyanlända och invånare på Bornholm.