GoldenKeyword: internasjonalisering • Foto: norden.org
  internasjonalisering |Norden
  18-03-2022

  Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses

  Det russiske utenriksdepartementet har i dag meddelt at alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses. Pågående prosjekt skal avvikles innen 3 måneder.

 • Nå blir det enklere å jobbe eller studere i Norge. Foto: kompetansenorge.no
  høyere utdanning internasjonalisering |Norge
  18-07-2018

  Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

  Fra nå blir de fleste nordiske høyere utdanninger fra bachelorgrad til doktorgrad automatisk godkjent i Norge.

 • bærekraftig utvikling internasjonalisering |Island
  04-02-2016

  Institutt for språklig og kulturelt mangfold


  Vigdís Finnbogadóttir er en av Islands største kulturpersoner.
  Etter at Vigdís avsluttet sin periode som Islands President

 • folkeopplysning internasjonalisering |Norden
  28-11-2013

  Att utbilda världsmedborgare

  - nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011