GoldenKeyword: kompetensutveckling • kompetensutveckling validering |
  05-06-2005

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Norden
  28-02-2005

  2004

  2004

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  05-08-2004

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 SATTE NVL NED EN ARBEIDSGRUPPE FOR Å SE PÅ KOMPARATIV NORDISK STATISTIKK PÅ VOKSENOPPLÆRINGSFELTET. GRUPPEN LEVERTE EN RAPPORT I JANUAR 2011.