GoldenKeyword: korkeakoulutus • korkeakoulutus elinikäinen oppiminen |Norge
  20-12-2021

  Lisäpanostuksia korkeakoulutukseen ja osaamiseen

  Norjan osaamisministeriö aikoo panostaa lisää korkeakoulutukseen ja osaamiseen uudessa tutkimusta ja korkeakoulutusta koskevassa pitkän aikavälin suunnitelmassaan. Suunnitelman laatiminen alkaa vuonna 2022, ja sen on määrä valmistua vuonna 2023.

 • Kuva: Pexels
  vapaa sivistystyö korkeakoulutus kotoutuminen |Sverige
  14-12-2018

  Ruotsin Euroopan sosiaalirahastolta 22 miljoonaa kruunua kansanopistohankkeelle

  Hankkeen järjestää Ruotsin kansansivistysneuvosto, Folkbildningsrådet, yhdessä kuuden eri puolilla Ruotsia sijaitsevan kansanopiston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa menetelmiä, jotta nuoret maahanmuuttajat suorittaisivat loppuun kansanopisto-opintonsa.

 • korkeakoulutus |Island
  31-10-2017

  Yliopistokoulutettujen osuus väestöstä kasvaa

  Ikäryhmässä 25–64 yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus oli viime vuonna reilu 40 %, eli heitä oli 68 300.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  30-03-2017

  Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

  Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

 • korkeakoulutus maahanmuuttajat |Sverige
  29-11-2016

  Korkeakoulujen pakolaisiin liittyvät ratkaisut kartoitettu

  Ruotsin yliopisto- ja korkeakoululiitto (UHF) sekä yliopisto- ja korkeakouluneuvosto (UHR) ovat tutkineet yhdessä sitä, minkälaisin toimin yksittäiset korkea-asteen oppilaitokset kehittävät pakolaisille ja maahanmuuttajille suunnattuja ratkaisuja.

 • korkeakoulutus |Sverige
  30-09-2016

  Koevilppi högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi

  Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston (Universitets- och högskolerådet) uusien säännösten myötä kaikenlainen vilppi korkeakouluvalmiutta mittaavassa högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi.

 • korkeakoulutus |Færöerne
  31-08-2016

  Kiinnostus korkeakoulutusta kohtaan kasvussa Färsaarilla

  Färsaarilla opiskelu ja Färsaarten yliopisto hakukohteena eivät koskaan ole olleet yhtä suosittuja kuin nyt.

 • korkeakoulutus opitun tunnustaminen |Island
  30-05-2016

  Seminaari yliopistojen ja korkeakoulujen AHOT-toiminnasta

  NVL, Islannin yliopisto ja Reykjavikin yliopisto järjestivät 18.5.2016 Reykjavikissa seminaarin yliopisto- ja korkeakoulutasolla tapahtuvasta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT).

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  27-05-2016

  Yliopistojen rahoitus uudistuu

  Valtioneuvosto on hyväksynyt uudistetun rahoitusmallin, joka astuu voimaan vuodesta 2017 alkaen.

 • korkeakoulutus |Danmark
  25-05-2016

  Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys laskussa, vaikka yliopistoissa koulutetaan entistä enemmän väkeä

  Talouspoliittinen tutkimuslaitos ja ajatushautomo Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä työmarkkinoilla on noussut 100 000:lla vuodesta 1996 tähän vuoteen mennessä

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  21-03-2016

  Hallitus teettää selvityksen korkeakoulutukseen pääsystä

  Ruotsin hallitus selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen valintajärjestelmiä.

 • korkeakoulutus laadunvarmistus |Danmark
  21-03-2016

  Hakijoiden haastattelu ja korkeammat pääsyvaatimukset vähentävät keskeyttämisiä opettajankoulutuksessa

  Tanskalaisen opettajankoulutuksen pääsyvaatimuksia kiristettiin vuonna 2012, koska koulutuksen tasoa haluttiin nostaa.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  22-02-2016

  Massiivisia irtisanomisia yliopistoilla

  Hallituksen leikkauspäätökset koettelevat raskaasti suomalaisia yliopistoja.

 • korkeakoulutus |Sverige
  19-01-2016

  Yliopistojen ja korkeakoulujen kevätlukukauden opiskelijavalinnat on tehty

  161 161 henkilöä on saanut tietää tulleensa valituksi tällä kevätlukukaudella alkavaan koulutukseen.

 • korkeakoulutus |Norge
  19-01-2016

  Historiallinen panostus koulutuksen laatuun

  Norjassa on tehty suuri panostus koulutuksen laatuun ja tuloksiin: uusiin koulutuksen huippuyksiköihin suunnataan 24 miljoonaa kruunua uutta rahoitusta.