GoldenKeyword: læse- og skrivefærdighed • Foto: Hannah Olinger
  basiskompetence læse- og skrivefærdighed uddannelsespolitik |Danmark
  16-06-2021

  Lav aktivitet på AMU kurser målrettet styrkede basale behov

  Problem i et samfund og på et arbejdsmarked med stigende kompetencekrav

 • Foto: Free-Photos
  integration kortuddannede læse- og skrivefærdighed |Færöerne
  31-08-2020

  Bedre adgang til samfundet

  Alfarådet er et NVL-netværk, der arbejder for en bedre integration, bl.a. med fokus på kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder.

 • Foto: Pexels
  basiskompetence læse- og skrivefærdighed |Danmark
  14-09-2018

  Svært at tale med medarbejdere om dårlige læse-og skrivefærdigheder

  En analyse fra Danmarks evalueringsinstitut viser, at ledere i især private virksomhed har vanskeligt ved at tale med deres medarbejdere

 • Migranter tester ut appen som er utviklet for å styrke språklæringen og samtidig bidra til integrering i deres nye lokalsamfunn.
  integration læse- og skrivefærdighed sprog |Norden
  03-04-2018

  Språklæring i hverdagssituasjonen gir integreringsgevinst

  Språk er overalt i hverdagen vår, språk er identitet og personlighet. Uten språkforståelse blir vi isolert. Ikke rart at integreringspolitikken satser på språkopplæring. Startpunktet for en migrant blir å lære språket. I de nordiske land er det satt et bestemt antall kurstimer for nyankomne migranter. Det skal gi dem en reell sjanse til å få innpass i en ny hverdag. Det tenkes og planlegges i kurs, skolebenk og undervisning. Greit nok, men vi må ha et mye bredere perspektiv på språklæring og inkludering, mener professor Agnes Kukulska-Hulme, som er ansatt ved Institute of Educational Technology ved The Open University.

 • læse- og skrivefærdighed |Norden
  30-01-2017

  Konference om den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

  Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • Læreren er ordblind og vælger at bruge et kamera for at dokumentere, hvor mange elever er mødt op. Her fra undervisning i computerfærdigheder.
  efter- og videreudddannelse IT færdigheder kompetenceudvikling kortuddannede læse- og skrivefærdighed motivation drop-outs |Island
  03-03-2016

  Tilbage til skolebænken

  Efteruddannelsescentre i Island tilbyder kurser for voksne ordblinde, der skal styrke deres selvværd og træne deres læse- og skrivefærdigheder ved hjælp af den såkaldte Davis-strategi. Knapt 1.200 voksne har gennemført kurset siden det blev søsat i 2004.