GoldenKeyword: lika möjligheter  • Mats Halvarsson och Sara Westling går lärlingsutbildningen på Lärvux i Köping. Foto: Marja Beckman
    lika möjligheter |Sverige
    01-05-2019

    Lärlingsutbildning blev rätt väg för Sara och Mats

    Lärlingsutbildning för vuxna innebär att personer med intellektuella funktionsvariationer kan lära sig ett yrke och samtidigt gå i skolan. DialogWeb har varit i Köping och träffat Sara och Mats som uppskattas mycket på sina lärlingsplatser.

  • Holbæk Uddannelses- og studiecenter. Foto: Privat
    lika möjligheter livslångt lärande distansutbildning |Sverige
    19-11-2018

    Sveriges satsning på lärcentrum inspirerar grannländerna

    Lärcentrum har funnits länge i Sverige. I Danmark har campusbaserad utbildning fortfarande en dominerande ställning. Danske Emil Erichsen var med och startade Nordplus-projektet Nordic Learning Center Innovation där fyra nordiska länder delade erfarenheter av lärande på distans.

  • Rapporten innehåller genomgångar av 46 länder
    kortutbildade lika möjligheter utbildningspolitik |Finland
    26-09-2018

    Utbildningsnivån går i arv

    Den senaste OECD-rapporten visar att föräldrars utbildningsnivå fortfarande i hög grad påverkar individens utbildningsstig.

  • Glada ansikten var mer regel än undantag på to do-seminariet. Foto: Marja Beckman
    lika möjligheter integration |Sverige
    09-05-2018

    Seminarium med enbart kvinnor öppnade för nya nätverk

    Endast kvinnor var välkomna vid ett seminarium som hade syftet att lyfta fram utrikesfödda kvinnors kompetenser.

  • livslångt lärande lika möjligheter |Finland
    03-07-2017

    Studie- och examensuppgifter till samma ställe

    Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

  • lika möjligheter integration |Sverige
    22-06-2017

    Hur kan vi tillvarata nyanlända Morabors kompetenser?

    To Do-seminarium i Mora 8.9.2017.

  • integration lika möjligheter |Norden
    16-05-2017

    Webbinarium om MOOCs som ingång till högre utbildning för nyanlända

    Nu kommer det europeiska projektet MOONLITE med ett nytt webbinarium inom samma område, 30 maj 15.15-16.15, Using MOOCs for entrepreneurship & social inclusion: Building skills among HE students and supporting refugees.

  • Carola Bryggman, som sammanställt rapporten om samordning av vägledning, säger att vägledning handlar om en kontinuerlig process.
    lika möjligheter vägledning |Norden
    09-05-2017

    Ingen ska lämnas utanför karriärplaneringen

    Samordning av vägledning är nyckelordet då det gäller att ge alla medborgare lika möjligheter att planera sin utbildning och arbetskarriär. Vägledningen ska vara livslång och på så sätt stöda och främja livslångt lärande

  • Fågelboet som en metafor för bildning.
    forskning integration lika möjligheter |Finland
    05-12-2016

    Forskning ska vara en kamp för rättvisa

    En bättre kontakt mellan forskare och den konkreta verkligheten efterlyser Juha Suoranta som är professor i vuxenpedagogik vid Tammerfors universitet.

  • Kajsa Blomquist och Clas Virén.
    lika möjligheter |Sverige
    21-09-2016

    Etiken i praktiken - deltagare säger sitt

    Att utbilda vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar kan leda till etiska dilemman. Etiken i praktiken var därför temat på Lärvuxpedagogernas årliga konferens, där NVL deltog.

  • Dorthe Birkmose talade om vad som gör människor motiverade att lära.
    lika möjligheter demokrati |Sverige
    21-09-2016

    Maktlöshet motas med motivation och förståelse

    Att utbilda vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar kan leda till etiska dilemman. Etiken i praktiken var därför temat på Lärvuxpedagogernas årliga konferens, där NVL deltog.

  • Guo Chen och Carola Nyman lär sig om varandras kulturer.
    integration invandrare lika möjligheter |Finland
    20-06-2016

    FIKA - integration över en kopp kaffe – eller te

    Ivrigt diskuterande kommer de två kvinnorna gående längs Mannerheimvägen, Helsingfors huvudgata. Den ena är kort med svart hår, den andra ljus och lite längre. Deras sätt att umgås tyder på att de har känt varandra länge.

  • lika möjligheter |Sverige
    05-04-2016

    Personer med intellektuell funktionsnedsättning är medforskare

    Vanligtvis är det forskarna själva som drar slutsatser och gör tolkningar i ett forskningsprojekt. Den här gången tänker forskarna vid Högskolan i Halmstad nytt och låter de som ingått i studien bidra till analysen.

  • lika möjligheter |Sverige
    04-03-2016

    Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

    Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

  • Saana Siekkinen
    utbildningspolitik lika möjligheter |Finland
    08-02-2016

    Regeringen riskerar att skrota utbildningsgarantin för unga

    FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) befarar att regeringens omfattande nedskärningar i yrkesutbildningen kommer att leda till att det blir svårare för framför allt unga som just har gått ut grundskolan att få en studieplats.

  • Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (saml)
    lika möjligheter invandrare |Finland
    05-02-2016

    Flera förslag till snabbare integration av invandrare

    En expertgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet vill effektivera invandrares möjligheter att få utbildning och jobb.

  • Flyktingkoordinator Sini-Tuulia Numminen efterlyser antropologer i integrationsarbetet.
    demokrati invandrare lika möjligheter mångkulturell |Finland
    22-01-2016

    Öppen attityd krävs i arbetet med asylsökande

    Vi kan inte traska på i gamla spår när vi tar emot asylsökande och invandrare. Det säger två erfarna kvinnor, Kia Lundqvist och Sini-Tuula Numminen, som på var sitt håll jobbat länge med integration och har lång konkret erfarenhet av att arbeta på flyktingmottagningar.

  • invandrare lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
    20-01-2016

    Nyanlända skapar jobb åt studieförbunden

    Strömmen av nyanlända ger just nu gott om uppdrag för många studieförbund .

  • lika möjligheter kvalitetssäkring |Sverige
    15-01-2016

    Nu startar Skolinspektionens stora enkätundersökning

    I januari 2016 öppnar Skolenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal i en fjärdedel av landets skolor.

  • Helene Hellmark Knutsson
    validering lika möjligheter |Sverige
    08-01-2016

    Så vill regeringen lösa lärarbristen

    Regeringen satsar pengar på att få nyanlända att börja jobba inom skolan.

  • baskunskaper demokrati lika möjligheter |Åland
    08-01-2016

    Volontärer lär tiggare svenska

    Arash Ghasemi, vd för det åländska läxhjälpföretaget Study fuel, har tillsammans med andra frivilliga startat en kurs i svenska. Genom att lära ut grundläggande svenska gratis vill Arash hjälpa människor som annars lätt hamnar utanför systemet.

  • lika möjligheter |Sverige
    30-10-2015

    Regeringen förbereder för en krissituation och presenterar nya åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

    Regeringen menar att Sverige står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia.

  • lika möjligheter |Sverige
    19-08-2015

    Nio av tio får jobb

    Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen.

  • lika möjligheter |Finland
    25-02-2015

    Dövas ställning i vågskålen

    Det var först i början av 1980-talet som man i Finland började erkänna döva personers rätt till ett eget språk och en egen identitet.

  • kompetensutveckling lika möjligheter |Norden
    20-06-2014

    Ønsker et generelt kompetenceløft

    Vígdis og de andre færøske kvinder er glade for, at de rejste til Reykjavík for at deltage i konferencen. – Vi fik alle meget ud af at deltage. Det var især interessant at høre om, hvordan andre lande har arbejdet med at etablere voksenlæring.

  • På denna världskarta syns det hur läskunnigheten ser ut i världen. Ju rödare, desto färre kan läsa och skriva. Forskaren Qarin Franker presenterar.
    lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
    17-06-2014

    Eldsjälar lyste upp mörka siffror om läskunnighet

    Stockholm är en av Europas mest segregerade städer och läs- och skrivsvårigheter går i arv. Turligt nog finns många eldsjälar som vill förändra detta. Under en vecka i juni talade forskare, bibliotekarier, pedagoger och förläggare på den öppna konferensen ”Literacy for all” på Hallunda bibliotek söder om Stockholm.

  • Peter Lindberg och Magnus Larsson från Almi i Peter Lindbergs ateljé i Visby.
    lika möjligheter motivation |Sverige
    23-05-2014

    Konsten att bli kulturentreprenör

    Konst är en växande sektor inom näringslivet på Gotland. På senare år har antalet konstnärer som också är företagare ökat markant, men villkoren för en konstnärlig företagare skiljer sig från företagare inom andra branscher. DialogWeb har talat med utbildare, rådgivare och en konstentreprenör i Visby.

  • Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin.
    IKT kompetens lika möjligheter |Sverige
    06-03-2014

    Med samarbete vågar fler använda datorn

    Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digidel, som pågick under tre år, samarbetade offentlig, ideell och privat sektor för att öka den digitala delaktigheten.

  • validering lika möjligheter |Norden
    14-01-2014

    Quality Model for Validation in the Nordic Countries

    This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

  • validering lika möjligheter |Norden
    14-01-2014

    Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

    Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

  • Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB)
    yrkesutbildning lika möjligheter |Europa
    17-10-2013

    Lång lärlingstradition ger unga jobb

    Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen. Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB).

  • studieavbrott lika möjligheter |Danmark
    29-04-2013

    Dropouts i gymnasiet – så lave tal som muligt

    - Vi skal finde frem til årsagen til, at eleven afbryder uddannelsen, og ved samtalens hjælp har vi mulighed for at komme ind til årsagens kerne. Vi skal hele tiden arbejde henimod så lave tal som muligt, siger Hanna Jensen, gymnasielærer og formand for Gymnasielærernes Vejlederforening på Færøerne, om dropouts i gymnasiet.

  • fängelseutbildning lika möjligheter |Norge
    13-11-2012

    Studentene lærer også å bli nettlærere

    NVL-symposium, Kautokeino, september 2012: Et trekløver av fagpersoner ved lærerutdanningen på Samisk høgskole forteller engasjert om utvikling av en ny lærerutdanning for de som skal jobbe i 5.-10. klasse. De tre har sittet sammen i arbeidstid og utenfor arbeidstid for å få alle biter godt på plass. De er i gang med en pilot fra og med i høst. Studiet skal være fleksibelt, studentene skal jobbe mye på nett, men også komme på Høgskolen på samlinger.

  • livslångt lärande lika möjligheter |in English
    12-04-2012

    2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations – Solidarity and Attitudes

    This is the last article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education in 2012 the European Year for Active Ageing. Here Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr. Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission answer the question on how LLL and training can enhance solidarity between generations and shift attitudes towards older.

  • hållbar utveckling lika möjligheter |Danmark
    06-03-2012

    Velfærd har eskaleret til en svaghedens klub

    Det personlige ansvar er forsvundet i det moderne danske velfærdssamfund. I dag forventer vi, at staten gør os lykkelige og fjerner enhver lidelse frem for, at vi selv tager ansvaret på os. Der er sat en moralsk deroute i gang, men ingen siger stop, fordi såvel politikere som borgere og den voksende professionelle behandlerindustri har interesser i, at velfærdshjulet fortsætter med at dreje, mener filosof Ole Thyssen.

  • yrkesutbildning lika möjligheter |Danmark
    03-10-2011

    Det her de klogeste krager vender

    Med en kærlig, ironisk sang til de mange, der bekymrer sig om det såkaldte ”Udkants-Danmark”. Med et målrettet samarbejde mellem offentlige og private organisationer, der resulterer i såvel motorvej, som i en ny koncertsal og en forskerpark. Og med et lokalt manifest om at tro på sig selv, gøre en forskel og blive klogere. Sønderborg Kommune har de seneste år gjort alt for at komme ud af en offerrolle, man ikke kan bruge til noget. Borgmester Aase Nyegaard har mange ambitioner for sin kommune.

  • Arbetsterapeut Elín Ebba Ásmundsdóttir har vågat gå sin egen väg inom psykvården på Island. Foto: Carmen Fuchs
    forskning lika möjligheter |Norden
    14-09-2011

    På rollcentret Hlutverkasetur är tröskeln låg

    Det är med lätta steg arbetsterapeut Elín Ebba Ásmundsdóttir vandrar till sin arbetsplats Hlutverkasetur denna aprilmorgon i Reykjavik.

  • fängelseutbildning lika möjligheter |Sverige
    22-05-2011

    FRÄMMANDE - konstpedagogiska målningar i Helsingfors fängelse 20.5. – 25.8.2011

    | Publicerat 22.5.2011 | Studenterna i konstpedagogik vid Aaltouniversitetets Konstindustriella högskola hänger tillsammans med sin lärare konstnären Tuomo Saali upp målningar och några installationer i lokalerna i Helsingfors fängelse. Efter att utställningen avslutats ska fem av de utställda verken stanna permanent i fängelsets besökslokaler. Verken väljs av fångarna och deras besökare genom omröstning.

  • forskning lika möjligheter |Sverige
    04-04-2011

    En språklig minoritet inom minoriteten

    Vid bussplanen i Mariehamn, alldeles i närheten av Medborgarinstitutet och stadsbiblioteket, ligger ”HandiCampen”.

  • kompetensutveckling lika möjligheter |Sverige
    31-03-2011

    Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

    Hur ska vi kunna behålla den nordiska välfärdsmodellen när våra gemensamma samhälleliga resurser sätts under det ökade tryck som den demografiska utvecklingen kommer att innebära? En allt äldre befolkning med höga krav på samhällelig service, vård och omsorg kombinerat med en ökande andel av befolkningen som inte är i arbetsför ålder gör att vi måste finna nya lösningar på att skapa långsiktig hållbarhet i statsfinanserna.

  • läs- och skrivkunnighet lika möjligheter |Danmark
    11-12-2010

    En ny chance

    Alle kan lære at læse og skrive. Vores tilbud er en ny chance til de mennesker, der ikki fik lært det i folkeskolen. Og succes-raten er næsten 100 procent, siger kvinden, der i 2001 stiftede en færøsk forening for folk, der har læse- og skrivevanskeligheder.

  • internationalisering lika möjligheter |Sverige
    10-12-2010

    Med sikte på vardagsmakt

    De flesta folkhögskolor har en lång tradition av att arbeta för att få de studerande att känna sig mer delaktiga i samhället. I detta nummer tittar DialogWeb närmare på två svenska folkhögskolors arbete med att få människor att känna att de har makt över sin vardag och möjlighet att göra sig hörda.

  • lika möjligheter folkbildning |Sverige
    15-04-2010

    Nyfattigdomen ökar, men välfärden består

    ”Den nordiska välfärdsmodellen” är ett begrepp ute i världen. Här finns ett omfattande socialt skyddsnät, finansierat med höga skatter. Men hur väl stämmer dessa påståenden med verkligheten? Och hur stora är skillnaderna mellan länderna? DialogWeb frågade vd:n Tone Mörk och projektledaren Björn Halvorsen vid Nordens välfärdscenter.

  • lika möjligheter hållbar utveckling |Sverige
    13-04-2010

    För delaktighet och jämlikhet i 90 år

    – Hela settlementets verksamhet är inriktad på att motarbeta social utslagning och fattigdom, säger Ilona Maaperä, rektor för medborgarinstitutet Kalliolan kansalaisopisto. Skolan, som ligger i arbetarstadsdelen Berghäll i Helsingfors, är det äldsta settlementmedborgarinstitutet i Finland.

  • utbildningspolitik lika möjligheter |Danmark
    12-04-2010

    Ungdomsarbejdsløshed på Færøerne

    Over hele Europa har tallene for ungdomsarbejdsløshed været større end tallene for den samlede arbejdsløshed. Ungdommen hører til de største ofre for arbejdsløsheden. Disse tilstande fik den spanske erhvervsminister Celestino Corbacho til at udtale, at der ikke er et eneste land i Europa, hvor man ikke bekymrer sig om ungdomsarbejdsløshed. Udtalelsen kom i forbindelse med et møde for erhvervsministre i EU om ungdomsarbejdsløshed.

  • innovation lika möjligheter |Danmark
    12-04-2010

    Nytænkning øger udsatte borgeres mulighed for job

    En ny type virksomheder åbner døren til arbejdsmarkedet for mennesker, der i mange år har været henvist til pension. Ved fx at sikre tegnsprogstolkning i et køkken eller bygge en virksomhed op om de særlige kompetencer, mennesker med autisme besidder, får marginaliserede grupper mulighed for at blive del af arbejdsstyrken. Center for Socialøkonomi hjælper udviklingen på vej. Det kan uddannelsesinstitutionerne også

  • glesbygd lika möjligheter |Danmark
    15-03-2010

    Kære læser

    Dette nummer af Dialogweb omhandler muligheder for fjernuddannelse og adgang til uddannelse i udkantsområder.

  • glesbygd lika möjligheter |Norge
    15-03-2010

    Læringsmuligheter der du bor!

    Jeg ringer mobilnummeret til Elisabeth Fossmo Lien for å avtale et intervju. I andre enden møter jeg en blid stemme: ”Tror du at du kan ringe meg tilbake om en times tid? Jeg venter på telefon fra veielderen min på fordypningsoppgaven akkurat nå”.

  • distansutbildning lika möjligheter |Sverige
    08-03-2010

    Samisk virtualskola är populär

    I Finland bor det ungefär 7 000 samer, men av dem bor bara ca hälften i den finska delen av Sápmi eller Sameland. Det samiska utbildningscentret, Sámi oahpahusguovddáš, verkar för att tillgodose samernas utbildningsbehov och trygga den samiska kulturens fortlevnad. Vuxenutbildningen, som är en del av centrets utbud, inbegriper både undervisning i de samiska språken (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska)och yrkesutbildning i samernas traditionella näringsfång, såsom renskötsel och hantverk.

  • hållbar utveckling lika möjligheter |Norge
    16-02-2010

    Interessant og lærerikt å kunne delta i COP15 i København

    I et intervju med Björgólfur Thorsteinsson, formann for styret i Landvernd, forteller han DialogWeb’s lesere hvorfor det var viktig for frivillige organisasjoner å være med til møtet, lytte til foredrag, presentasjoner og overvære forhandlinger som skal avklare hvor fort og hvor drastisk verden skal gå frem for å redusere utslippene av klimagasser.

  • lika möjligheter livslångt lärande |
    30-11-2009

    6/2010: Ung i Norden

    6/2010: Ung i Norden

  • lika möjligheter folkbildning |
    30-11-2009

    3/2010: Fattigdom och socialt utanförskap

    3/2010: Fattigdom och socialt utanförskap

  • lika möjligheter kompetensutveckling |
    30-11-2009

    2/2010: Tillgång till kunskap

    2/2010: Tillgång till kunskap

  • vägledning lika möjligheter |
    11-11-2009

    Estonian job seekers need guidance

    Out of more than 80 000 job seekers in Estonia only few are able to get guidance and counselling.

  • kompetensutveckling lika möjligheter |Norge
    14-10-2009

    Dobbelt så sterke?

    Renate Grytnes er en engasjert og ressurssterk nordisk kvinne, lærer og mamma. Sammen med kollega på Tønsberg Voksenopplæring, Hilde Henriksen, har hun skrevet boken Dobbelt Mamma. Den boken handler om kvinner – om mammaer – som lever i Norden men som kanskje ikke defineres som ”nordiske kvinner” likevel.

  • jämställdhet lika möjligheter |Sverige
    13-10-2009

    Färre yrken och lägre löner – svenska kvinnors lott?

    I slutet av sommaren blossade det upp en debatt kring kvinnors löner och övriga villkor på arbetsmarknaden. Orsaken var att ny lönestatistik från 2008 hade sammanställts. Och den visade på samma skillnader som tidigare.

  • jämställdhet lika möjligheter |Norge
    13-10-2009

    Kjære leser

    Høsten er her, og oktoberutgaven av DialogWeb er et faktum. Artiklene i denne utgaven handler om de sterke nordiske kvinnene, og deres stesøstre. For slik kan situasjonen altså beskrives.

  • jämställdhet lika möjligheter |
    07-10-2009

    The Estonian State is dependent on women

    Gender segregation is much more apparent in Estonia than in the Nordic countries.

  • internationalisering lika möjligheter |Norge
    06-11-2008

    Inspirasjon fra Malaysia

    Når de nordiske landene skal møte sine integreringsutfordringer og skape interkulturell dialog, kan vi lære av prosjekter som foregår på andre siden av kloden?

  • lika möjligheter utbildningspolitik |Norge
    15-09-2008

    Spesialundervisningens betydning for kompensering og livskvalitet

    Utgangspunktet for prosjektet Cost-Benefit, er at spesialundervisningen kan bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Det er en påstand som må begrunnes. Men aller først må prosjektet svare på et svært sentralt spørsmål: Hva er livskvalitet?

  • hållbar utveckling lika möjligheter |Sverige
    09-05-2008

    Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

    Att funktionshindrade direkt och med stöd av handledare går ut i arbetslivet är utmärkande för det åländska projektet ”Stöd i arbete”. Lärandet sker på vanliga arbetsplatser med hjälp av autentiska arbetsuppgifter och en tillgänglig handledare.

  • lika möjligheter vuxnas lärande |
    14-02-2008

    Dear Reader,

    From 4th to 5th December 2007 a NVL and EAEA conference took place in Riga with the title ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. About 170 people from 26 countries gathered in the capital of Latvia. The current DialogWeb is focussing on the issues of equal learning possibilities, too.

  • vuxnas lärande lika möjligheter |
    13-02-2008

    In Focus: People with Learning Difficulties

    The Estonian Ministry of Education and Science is launching three programs of adult education this year, one of these will be managed by Estonian Non-Formal Education Association (ENEA). The budget for the project is four million Euros.

  • invandrare lika möjligheter |Norge
    12-02-2008

    Den stygge andungen

    Baksho Sunder er verken stygg eller en liten andunge. Likhetstrekkene med ”den stygge andungen” ligger i at også hun har forsert noen barrierer for å se sin egenverdi, og komme dit hun er i dag. Hun er en norsk kvinne med en indisk-etnisk minoritetsbakgrunn.

  • lika möjligheter vuxnas lärande |Sverige
    12-02-2008

    Lika möjligheter för alla – en viktig konferens i Riga

    ”Det återstår mycket att göra innan vi uppnått lika villkor för alla. Handlingsplanen pekar på många viktiga områden att ta sig an” sa EAEAs nyss installerade generalsekreterare Regina Ebner, när hon presenterade sig för auditoriet vid öppningsceremonin i den vackra universitetsaulan.

  • lika möjligheter vuxenutbildning |
    12-02-2008

    1/2008: Lika möjligheter

    1/2008: Lika möjligheter

  • internationalisering lika möjligheter |Sverige
    13-12-2007

    Samhall kan ge alla ett arbetsliv

    Vi är bäst på att bemanna jobb som kräver många, säger Åsa Berg tf chef för Samhall region Sundsvall. Anledningen till att vi lyckas är att vi kan matcha rätt personer med rätt uppdrag. Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete.

  • flexibelt lärande lika möjligheter |Norge
    10-09-2007

    Sinnemestringskurs

    Noen menn har ikke kontroll over sitt eget temperament. I en frustrerende situasjon er de eksponert for å miste fatningen. Og det kan gå helt over styr. Mange av disse trenger hjelp og det finnes få, men heldigvis noen tilbud. Sinnemestringskurs er et slik tilbud.

  • vägledning lika möjligheter |Norge
    13-03-2007

    Veiledningsmuligheter i Norge

    Om man ønsker å tegne et bilde av veiledningens struktur og funksjon i Norge, vil man få et mangefasettert og mosaikklignende bilde.

  • demokrati lika möjligheter |Sverige
    08-03-2007

    Ny kommunikationskultur behövs för likvärdigt deltagande i skärgården

    Att hitta nya kommunikationssätt för att öka möjligheten till deltagande i olika sammanhang och därmed skapa likvärdiga villkor för skärgården på Åland, var syftet med en skärgårdsgemensam förprojektering som gjordes av konsult Carola Eklund i Kumlinge för ett par år sedan.

  • vägledning lika möjligheter |Danmark
    14-02-2007

    Hver vej hjemmefra er vejen hjem!

    I en populær islandsk sang synger bandet Mannakorn om at enhver vej man tager hjemmefra er på samme tid vejen hjem igen. De synger videre om at det vil dog være svært at finde lykken i dit liv hvis ikke du er i stand til at se dig om og lytte til det der sker rundt omkring dig. Hvis du har brug for hjælp til at se dig omkring – og tilfældigvis befinder dig i en af fjordene på Islands østkyst – er Emil Björnsson manden du skal snakke med.

  • Clara Henriksdotter
    lika möjligheter hållbar utveckling |
    02-05-2006

    Kära läsare

    Kära läsare

  • motivation lika möjligheter |
    02-05-2006

    Hyvä lukija

    Hyvä lukija

  • lika möjligheter språk |
    28-04-2006

    Viktoria

    Viktoria

  • lika möjligheter demokrati |
    28-04-2006

    Equal opportunities for the Russians

    Equal opportunities for the Russians

  • lika möjligheter flexibelt lärande |
    28-04-2006

    Envishet kan ge jämlikhet

    Envishet kan ge jämlikhet

  • lika möjligheter kompetensutveckling |
    28-04-2006

    Finns det plats för alla?

    Finns det plats för alla?

  • vuxenutbildning lika möjligheter |
    27-04-2006

    Ett universitet öppet för alla

    Ett universitet öppet för alla

  • lika möjligheter språk |
    11-04-2006

    4/2006: Jämlikhet

    4/2006: Jämlikhet

  • lika möjligheter demokrati |
    21-11-2005

    The Paradoxes of an Active Citizen in a Post-Soviet Country

    The Paradoxes of an Active Citizen in a Post-Soviet Country

  • Her ser vi noen av de aktive i FaF, fra venstre: Pär Svensson, Ben Borgen, Anne Beate Johnsen og Birger Schroll
    lika möjligheter livslångt lärande |
    18-11-2005

    Fattige, men rike på handlingskraft

    Fattige, men rike på handlingskraft

  • Maria Bjerge er i dag avdelingsleder i Telenor. Hun er synshemmet og har selv deltatt i Handicap-programmet.
    flexibelt lärande lika möjligheter |
    13-09-2005

    Fleksibilitet i alle ledd

    Fleksibilitet i alle ledd

  • utbildningspolitik lika möjligheter |
    02-06-2005

    Sweden

    Sweden

  • lika möjligheter livslångt lärande |
    26-05-2005

    NVL

    NVL

  • validering lika möjligheter |
    10-05-2005

    1/2005: Validering

    1/2005: Validering