GoldenKeyword: raunfærnimat • færniþróun raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  24-05-2022

  Gagnlegt að læra og þróa raunfærnimat saman

  Á tímamótum er við hæfi að staldra við og íhuga liðna tíð. Á 20 ára afmælisári Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, FA, lítum við yfir farinn veg og metum hvað hefur borið árangur, hvaða reynslu höfum við aflað? Hafa verkefnin, samstarfsnetin eða vinnuhóparnir sem við höfum tekið þátt í verið til gagns við þróun framhaldsfræðslu á Íslandi?

 • símenntun hæfniviðmið raunfærnimat |Sverige
  24-03-2022

  Nýju verkefni er ætlað að gera allt nám sýnilegra

  Hvernig má til dæmis tryggja að hæfnivottun frá ýmsum samtökum greina atvinnulífsins og annars konar óformleg hæfni sé metin á sama hátt í ólíkum löndum? Um það snýst Erasmus+ verkefni sem nú er unnið að.

 • Mariette Gustafsson (til vinstri) og Cathrine Rygaard munu verja 2022 við að skapa forsendur fyrir því að raunfærnimati verði komið á í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi. Ljósmynd: úr einkaeigu
  gæðaeftirlit raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  24-02-2022

  Raunfærnimati samkvæmt norrænu gæðalíkani komið á í Austur-Gautlandi

  Þróun raunfærnimats í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi er á grundvelli Norræna gæðalíkansins fyrir raunfærnimat sem var þróað af raunfærnimatsneti NVL .

 • skammskólagengnir atvinnulíf raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  03-01-2022

  Fagbréf staðfestir nám á vinnustað

  Um þessar mundir er að ljúka tilraunaverkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins. Í verkefninu gafst starfsfólki nokkurra fyrirtækja tækifæri til þess að fá færni sína metna og staðfesta með fagbréfi.

 • Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum
  raunfærni raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  13-12-2021

  Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum

  Sérfræðinganet NVL um raunfærni leggur til þekkinguna sem er grundvöllur undir þessari samantekt um stefnumörkun.

 • Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir
  menntastefna raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  27-05-2021

  Nám í atvinnulífinu staðfest með raunfærnimati

  Nýlega lauk tilraunverkefni um mat á raunfærni á móti hæfnikröfum starfa sem var stýrt af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA), í samstarfi við Samtök atvinnulífsins (SA) og Alþýðusamband Íslands (ASÍ). Verkefnið var styrkt af Fræðslusjóði. Í verkefninu var sérstaklega horft til starfa sem ekki krefjast formlegrar menntunar og eru líkleg til að taka miklum breytingum í náinni framtíð.

 • Nemendur Ninu Lindberg hafa unnið sem leikskólaliðar um tíma og eru oft fær um að mæta ólíku fólki og skipuleggja, framkvæma og skjalfesta, en skortir fræðilega þekkingu. Mynd: Pixabay
  símenntun raunfærnimat nám fullorðinna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Sverige
  26-05-2021

  „Nám í raunfærnimati var mér mikil uppörvun“

  Fyrir fullorðinsfræðarann Ninu Lindberg bauð nám í raunfærnimati bæði upp á óvænta upplifun og staðfestingu á því að hún væri á réttri leið.

 • gæðaeftirlit raunfærni raunfærnimat |Norden
  09-12-2020

  Norrænn gæðaviti fyrir raunfærnimat – kominn út

  Norræni gæðavitinn er jólagjöf NVL til allra þeirra sem vinna með raunfærnimat! Norrænt tengslanet um nám fullorðinna óskar öllum sem koma að fullorðinsfræðslu í Evrópu gleðilegra jóla!

 • Þátttakendur í pallborðsumræðum um raunfærnimat voru; stjórnandinn Anna Kahlson, Thomas Persson, (bæði frá Fagháskólastofnuninni), Elin Landell, (Raunfærnimatsnefndinni), Helene Myslek, (Menntamálastofnun), Pontus Juhlin, (Kronoberg héraði), Erik Blomgren, (Sænska viðskiptaráðinu) samt Frida Boklund (Samtök atvinnurekenda).
  menntastefna raunfærnimat |Sverige
  24-02-2020

  Raunfærnimatsnefndin er komin í mark!

  Raunfærnimat er mikilvæg aðferð fyrir marga atvinnurekendur í Svíþjóð til þess að tryggja fyrirtækjum hæft vinnuafl. Raunfærnimatsnefndin í Svíþjóð skilaði greinargerð sinni í janúar og næsta skref er að ná til allra sem þurfa að fá færni sína metna. Innblástur var sóttur til norrænu nágrannanna.

 • raunfærnimat |Norden
  27-03-2019

  Ný samantekt NVL um stefnumörkun um raunfærnimat á Norðurlöndum

  Sérfræðinganetið um raunfærnimat hefur unnið samantekt um stefnumörkun um raunfærnimat. Markmiðið samantektarinnar er að varpa ljósi á þann árangur sem þegar hefur náðst á sviðinu og benda á hvar enn er þörf á að vinna að frekari þróun.

 • raunfærnimat |Norden
  14-02-2019

  Raunfærnimat á Norðurlöndum

  – Frá stefnu til framkvæmdar

 • raunfærnimat |Sverige
  25-09-2018

  Hvernig gengur þróun raunfærnimats á Norðurlöndum?

  Norræn málstofa í Stokkhólmi 23. nóvember 2018

 • menntastefna raunfærnimat |Island
  23-04-2018

  Fundur með Tormod Skjerve

  Fjölmenni var á góðum fundi FA, NVL og SA um hæfnistefnu og raunfærnimat í atvinnulífinu sem haldinn var í húsakynnum Samtaka

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  raunfærnimat iðn- og starfsmenntun |Danmark
  26-02-2018

  Raunfærnimat starfsmenntaskólanna fyrir fullorðna eru of stöðluð

  Könnun sem EVA, danska námsmatsstofnunin hefur gert sýnir að raunfærnimat sem framkvæmt er í deildum starfsmenntaskóla fyrir fullorðna eru of stöðluð og taka í of litlu mæli tillit til færni sem einstaklingurinn hefur aflað sér sem ófaglærður í starfi.

 • //koski.opintopolku.fi/koski/
  símenntun raunfærnimat |Finland
  23-02-2018

  Miðlægur gagnagrunnur fyrir próf

  Frá og með janúar er nýr miðlægur gagnagrunnur fyrir próf og námsárangur.

 • færniþróun raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  30-10-2017

  Kunnátta frá sjónarhóli atvinnulífsins

  Norrænu þjóðirnar leggja allar mikla áherslu á menntun, en sífellt fleiri áskoranir svo sem hnattvæðing, stafræn tækni og lýðfræðilegar breytingar íbúa auka þörf fyrir nýja nálgun við menntun, þverfaglegt samstarf og betri sameiginlegar lausnir.

 • raunfærnimat nám fullorðinna |Island
  31-05-2017

  IÐAN fræðslusetur hlýtur fyrstu verðlaun

  IÐAN-fræðslusetur hlaut fyrstu verðlaun á alþjóðlegri raunfærnimatsráðstefnum í Danmörku fyrir framúrskarandi árangur í raunfærnimati á Íslandi.

 • raunfærnimat |Finland
  03-05-2017

  Finnar staðfestu evrópskan viðmiðaramma fyrir próf og áunnina færni

  Í byrjun mars var viðmiðarammi fyrir próf og áunnina hæfni staðfestur í Finnlandi.

 • raunfærnimat |Norden
  03-05-2017

  Skýrsla um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

  NVL-netið um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins kynnir niðurstöður þverfaglegs starfs síns og leggur fram tilmæli á málþingum á Norðurlöndum.

 • raunfærnimat |Norden
  03-05-2017

  Einstaklingurinn í brennidepli þegar evrópskir sérfræðingar á sviði raunfærnimats hittust í Árósum

  Um 170 þátttakendur hvaðanæva Evrópu ræddu um þróun raunfærnimats á öðrum raunfærnimatstvíæringnum.

 • raunfærnimat |Færöerne
  31-01-2017

  Aukin áhersla á raunfærnimat

  Undirbúningur undir kerfi fyrir mat á raunfærni í Færeyjum hefur tekið nokkur ár.

 • raunfærnimat |Norden
  31-10-2016

  ValiGuide

  Leiðbeiningar fyrir þá sem koma að mati á raunfærni.

 • menntastefna raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Ný tækifæri til raunfærnimats til þess að fá inngöngu í starfsnám

  Frá 1.júlí geta fullorðnir sem óska eftir að fara í starfsnám gengið í gegnum mat á raunfærni áður en þeir fá inngöngu í námið.

 • lýðræði raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi

  Í sjötta skipti fór fundur fólksins fram á Borgundarhólmi.

 • háskólamenntun raunfærnimat |Island
  21-03-2016

  Ný nefnd um raunfærnimat í háskólum

  Ný nefnd um raunfærnimat í háskólum að frumkvæði matsskrifsstofu Háskóla Íslands hefur tekið til starfa.

 • raunfærnimat erhvervsliv |Island
  23-02-2016

  Vel menntað starfsfólk grunnurinn að samkeppnishæfni fyrirtækja

  Vel menntað og þjálfað starfsfólk er grunnur að samkeppnishæfni fyrirtækja og liður í því að auka framleiðni þeirra.

 • raunfærnimat |Norden
  19-01-2016

  Hægt að meta lykilfærni sem afla hefur verið innan alþýðufræðslunnar

  Að lokinni mikilli og óþreytandi vinnu hefur starfshópur innan NVL samið skýrslu um hvernig lykilfærni fólks er efld innan alþýðufræðslunnar og hvernig hægt er að meta hana.

 • menntastefna raunfærnimat |Sverige
  18-12-2015

  Ný raunfærnimatsnefnd skipar mikilvægt hlutverk í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á sviði raunfærni

  Yfirmarkmið nefndarinnar er að vinna að því að samræma kerfi raunfærnimats gera það heildstætt í landinu öllu

  Meðal annarra verkefna nefndarinnar er að finna góð dæmi hvernig mat á raunfærni er árangursríkt til þess að miðla þekkingunni til annarra sviða eða starfa þar sem raunfærnimat hefur ekki gefist jafn vel.

 • raunfærnimat högre utbildning |Sverige
  18-12-2015

  Flýtispor fyrir nýaðflutta á sviði heilbrigðis- og umönnunar

  Aðilar atvinnulífsins hafa í samstarfi við Vinnumálastofnunina í Svíþjóð sammælst um að kom á flýtispori fyrir nýaðflutta innan lögbundinna starfssviða umönnunar og heilbrigðis.
  Ríkisstjórnin hefur undanfarið ár átt í viðræðum við aðila atvinnulífsins til þess að auðvelda nýaðfluttum sem hafa lokið ólíku starfsnámi og hafa starfsréttindi að ganga í störf á sænskum vinnumarkaði.

 • raunfærnimat |Norden
  17-12-2015

  NVL gefur út nýja skýrslu um raunfærnimat

  Sérfræðinganet NVL um raunfærnimat hefur unnið skýrslu sem ber heitið „Validation and the Value of Competences. Road Map 2018“. Í skýrslunni er breitt sjónarhorn á mat á áunninni færni.

 • raunfærnimat nám fullorðinna |Island
  17-12-2015

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Rúmlega eitthundrað manns sóttu fund sem NVL, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og EPALE stóðu að undir yfirskriftinni; Framtíðin í framhaldsfræðslu í Reykjavik mánudaginn 30. nóvember 2015.