GoldenKeyword: realkompetencevurdering (RKV) • kompetenceudvikling realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Island
  22-03-2022

  VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

  Konferencen handler om opbygningen af et fælles grundlag for validering af tidligere læring. Der er brug for integrerede tilgange til livslang læring.

 • Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  06-01-2022

  Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

  Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

 • Arbejdslivets oplæringscenter
  kompetenceudvikling realkompetence realkompetencevurdering (RKV) erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  05-11-2021

  Et fagbrev bekræfter læring på arbejdspladsen

  Arbejdslivets oplæringscenter har afsluttet et pilotprojekt i realkompetencevurdering i forhold til erhvervslivets kriterier

 • Foto: Arbejdslivets oplæringscentre, FA.
  realkompetence vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Island
  21-10-2021

  Den 4. VPL Biennale finder sted 19-20. maj 2022

  Biennalen henvender sig til politiske beslutningstagere, forskere, brugere, praktikere og andre, der er involveret i udvikling og gennemførelse af validering af tidligere læring.

 • Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  07-10-2021

  Det nordiske kvalitetskompas for validering af realkompetencer findes nu på dansk

  Kompasset er et evalueringsredskab for RKV-policy og praksis

 • Foto: Skolverket.se
  livslang læring realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  12-03-2021

  Validering och vägledning för att förkorta individens utbildningsväg

  Ett digitalt seminarium om olika sätt att organisera och genomföra validering samt vikten av vägledning i processen.

 • Jens-Kjeld Jensen i sit værksted, hvor han arbejder med at udstoppe fugle. Foto: Ingi Rasmussen
  realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  22-02-2021

  En ildsjæls utrættelige kamp for naturen

  Jeg er bare en dansk kok på Nólsoy, siger Jens-Kjeld Jensen, der modtog Nordisk Råds miljøpris i 2020. Udsagnet yder dog ikke prismodtageren fuld retfærdighed.

 • Turismen har været hårdt ramt under COVID-19-krisen. Fokus på kompetenceudviklingskurser skal sikre flere i job, blandt andet i turismesektoren.
  kompetenceudvikling realkompetencevurdering (RKV) |Grønland
  25-01-2021

  ”Kompetence” er nøgleord i ny grønlandsk beskæftigelsesstrategi

  Grønland vil med særligt fokus på kompetenceudviklingskurser forhindre en øget strukturel ledighed og en deraf voksende kløft mellem arbejdsstyrkens kompetencer og arbejdskraftefterspørgslen.

 • Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  08-12-2020

  Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu

  Evalueringsredskab for RKV Policy og Praksis

 • Sylvia Zachariassen er sekretær ved Færøernes Universitet. Hun har deltaget i et valideringsforløb. Foto: privat
  kompetenceudvikling livslang læring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  01-11-2019

  Valideringens muligheder – omsider også på Færøerne

  Validering! Et ord, der i de fleste nordiske lande næppe har den store nyhedsværdi. Men på Færøerne er validering langt om længe en mulighed for voksne uden uddannelse.

 • forskning realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  23-08-2019

  Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande

  Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande er nu tilgængelig på NVL’s hjemmeside

 • vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  24-08-2018

  Seminarium på Færøerne om validering og vejledning

  20. september kl. 9-12 i Smæran auditorium i Tórshavn centrum. 

  Seminariet henvender sig til alle dem der på en eller anden måde

 • Bodil Husted, VIA Efter- og Videreuddannelse
  efter- og videreudddannelse realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  20-08-2018

  Ny arbejdsgruppe undersøger muligheder for øget brug af RKV

  Et arbejdsmarked i forandring, hvor mange får brug for nye kompetencer, kalder på et øget brug af efter- og videreuddannelse. Via realkompetencevurdering kan flere opkvalificere deres viden hurtigere, men alt for få benytter sig af mulighederne i dag. En ny arbejdsgruppe skal kortlægge hvorfor og give bud på, hvordan vi sikrer, at flere fremover benytter mulighederne for at få godkendt deres realkompetence som led i videre uddannelse.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  realkompetencevurdering (RKV) voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  20-06-2018

  Erhvervsuddannelse for voksne skal være mere attraktiv

  Danmark kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for industri, service og håndværksfag, og samtidig er der stadig færre unge der søger erhvervsuddannelserne.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  realkompetencevurdering (RKV) erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  23-02-2018

  Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

  En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

 • John Dalsgarð er ansat i Kulturministeriet, hvor han arbejder med voksenlæring og validering.
  realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  08-01-2018

  Roadmap 2018 – kompetencernes værdi

  Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norge
  21-12-2017

  Rannsóknir til þess að bæta raunfærnimat

  Kompetanse Norge heldur utanum tölfræði varðandi raunfærnimat fullorðinna.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Island
  08-11-2017

  Mat á raunfærni og gildi færninnar

  Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  18-10-2017

  Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

  Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

 • ValiGuide er en online platform for de, der arbejder med validering, siger Haukur Har∂arson.
  realkompetencevurdering (RKV) voksenlæring |Norden
  02-10-2017

  ValiGuide -hvad er det?

  I løbet af de seneste år er udviklingen af arbejdet med anerkendelse eller validering af voksnes uformelle og ikke-formelle læring gået stærkt og behovet for professionalisering af de som arbejder inden for området er vokset i takt med udviklingen.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  01-10-2017

  Nýtt spil um raunfæri

  Ný og skemmtileg aðferð til þess að greina og tala um raunfærni.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

  er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  Nyt spil om realkompetencer

  -en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  25-09-2017

  Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

  Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

 • Fjóla María Lárusdóttir og Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir leder prosjektet på Island.
  vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Island
  05-06-2017

  Vi skal nå ut til dem som har minst lyst på læring!

  Læring er avgjørende for voksnes inkludering på arbeidsmarkedet og i samfunnet.

 • realkompetencevurdering (RKV) voksenlæring |Island
  31-05-2017

  IÐAN – opplæringssenter på første plass

  IÐAN-opplæringssenter ble tildelt første pris på en internasjonal valideringskonferanse i Danmark for fremragende resultater innenfor validering i Island.

 • En glad valideringsgjeng.
  erhvervsliv realkompetencevurdering (RKV) |Island
  27-03-2017

  ... ja, men hallo, jeg kan jo en hel del ...

  Undersøkelse av opplevelsen av realkompetansevurdering blant bankfunksjonærer.

 • vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  08-02-2017

  Vejledning i validering

  I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsente- rer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetence- vurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  31-01-2017

  Alþjóðleg ráðstefna um raunfærnimat

  Aukin áhersla á mat og raunfærni á árunum 2015 og 2016.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  30-01-2017

  Internasjonal konferanse om realkompetansevurdering 

  Validering og realkompetanse har fått økt fokus i løpet av 2015 og 2016.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  30-09-2016

  Unnið að skipulagi raunfærnimats

  Í Færeyjum beinast sjónir að raunfærnimati, þar verður í upphafi sérstök áhersla á starfsmenntun.

 • kompetenceudvikling realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  30-09-2016

  Validering under opbygning

  Validering er sat i fokus på Færøerne, hvor der i første omgang lægges vægt på erhvervsuddannelsesområdet.

 • uddannelsespolitik realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • højere uddannelse realkompetencevurdering (RKV) |Island
  30-05-2016

  Málstofa um raunfærnimat á háskólastigi

  Þann 18 maí sl. var málstofa um raunfærnimat á háskólastigi í Norræna húsinu í Reykjavík haldin í samstarfi NVL, Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavik.

 • højere uddannelse realkompetencevurdering (RKV) |Island
  25-05-2016

  Seminar om validering på universitet og høyskolenivå

  Den 18. mai 2016 ble et seminar om validering på universitet og høyskolenivå gjennomført i Nordens hus i Reykjavik i samarbeid mellom NVL, Islands universitet og Universitetet i Reykjavik.

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  11-03-2016

  Så mange syrere får oversat deres uddannelse til dansk

  For at kunne læse videre i Danmark eller gøre CV'et forståeligt, kan flygtninge og andre indvandrere få vurderet deres uddannelse til danske forhold.

 • Randi Jensen
  folkeoplysning realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  11-01-2016

  Folkeoplysning – kompetencer og validering

  En arbejdsgruppe under NVL har siden 2013 undersøgt, hvilke kompetencer, nonformel voksenuddannelse særligt kan understøtte og hvordan disse kompetencer kan valideres.