GoldenKeyword: uddannelsespolitik • fleksibel læring uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  30-01-2023

  Ny regering - nyt fokus i uddannelsespolitikken

  I det nye regeringsgrundlag ”Ansvar for Danmark” fremgår det, at regeringen omkring uddannelse bl.a. markant vil styrke erhvervsuddannelserne for at øge antallet af faglærte, opkvalificere ufaglærte og styrke muligheden for livslang læring og merituddannelser.

 • Frem mod 2030 flyttes omkring 2.400 uddannelsespladser ud af de største byer i Danmark.
  lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  08-12-2022

  Danmark flytter uddannelser til mindre byer

  Som en del af en politisk plan bliver uddannelsespladser flyttet fra de største byer til de mindre. Om det er positivt eller negativt, afhænger af, om man ser det fra København eller Sønderjylland.

 • Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.
  uddannelsespolitik voksenuddannelse |International
  29-06-2022

  Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

  Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

 • kvalitetssikring uddannelsespolitik |Danmark
  27-06-2022

  Kvaliteten i den danske læreruddannelse styrkes

  Et tocifret millionbeløb på 65 mio. kr. skal styrke kvaliteten af undervisningen på læreruddannelsen.

 • Foto: Islands regering
  drop-outs uddannelsespolitik vejledning |Island
  24-06-2022

  Rapport om pandemiens påvirkninger på udsatte grupper i samfundet

  Blandt andet påpeger rapporten den vigtige rolle, studie-og karrierevejledere har i gymnasier i forhold til at forebygge frafald fra studier

 • efter- og videreudddannelse kvalitetssikring livslang læring uddannelsespolitik voksenlæring |Danmark
  20-06-2022

  ”Nye reformveje” – reformkommissionens første udspil

  Reformkommissionen er nedsat af den danske regering, og har til opgave at komme med anbefalinger til løsning af komplekse udfordringer.

 • bæredygtig udvikling uddannelsespolitik |Danmark
  22-04-2022

  Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse

  Initiativet er en del af handleplanen for uddannelse for bæredygtig udvikling, som blandt andet undersøger hvilke barrierer og muligheder, der er i arbejdet med uddannelse i bæredygtig udvikling i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.

 • Foto: årsmødet
  lige muligheder livslang læring uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  23-02-2022

  Lov om voksnes læring skal revideres

  Revision af lovgivningen om voksenuddannelse skal ske i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger

 • efter- og videreudddannelse yderområder ligestilling uddannelsespolitik |Danmark
  21-02-2022

  Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

  En igangværende proces og diskussion

 • basiskompetence kortuddannede uddannelsespolitik |Danmark
  06-01-2022

  Nu kommer turen – måske – snart til de kortuddannede

  Hvorfor er der så stort et mismatch mellem behovet for at få de almene grundlæggende kompetencer på plads og antallet af kortuddannede voksne, der bliver uddannet i Danmark? Det forsøger vi at give et svar på her. Der er mange barrierer i det nuværende system, men lige nu også håb forude.

 • Foto: Islands regering
  uddannelsespolitik |Island
  17-12-2021

  Ny regering i Island og nye ministerier

  I forbindelse med regeringsdannelsen vil der blive foretaget omfattende ændringer i kabinetsstrukturen

 • Foto: Islands regering
  ligestilling lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  24-11-2021

  Island valgt til UNESCO-kommissionen

  Kandidaturet blev støttet af de øvrige nordiske lande

 • Foto: Islands regering
  livslang læring uddannelsespolitik voksenlæring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  25-10-2021

  Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er fremlagt

  Handlingsplanen inkluderer bl.a. en formulering af kompetencepolitik med særlig vægt på livslang læring.

 • bæredygtig udvikling uddannelsespolitik |Danmark
  07-10-2021

  ”Danmark kan mere”- et reformudspil fra den danske regering

  Med reformudspillet ”Danmark kan mere” vil regeringen i et 10-års perspektiv gøre Danmark ”rigere, tryggere og grønnere”.

 • Foto: Hannah Olinger
  basiskompetence læse- og skrivefærdighed uddannelsespolitik |Danmark
  16-06-2021

  Lav aktivitet på AMU kurser målrettet styrkede basale behov

  Problem i et samfund og på et arbejdsmarked med stigende kompetencekrav

 • Kataloget Folkehøringer, Idekatalog, 2021
  demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  15-06-2021

  Idékatalog med ideer til at styrke demokratisk dialog

  Mere end 200 frivillige borgere fordelt på fem regionale folkehøringer har bidraget til idékataloget

 • Aappilattoq, bygd i Nordgrønland. I 2019 var 91 procent af folkeskolelærerne i byskolerne uddannede, mens kun 52 procent af lærerne i bygderne havde en læreruddannelse. Foto: Christian Bohmann Knudsen
  højere uddannelse lige muligheder uddannelsespolitik |Grønland
  07-06-2021

  I Grønland tror vi på, at store ting også kan ske de små steder

  Grønlands unge har store drømme for fremtiden, men frafaldet på ungdomsuddannelserne er højt. Særligt i bygderne er der mangel på uddannede lærere samt kompetencer på specialområdet.

 • Foto: João Jesus
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  04-05-2021

  Flere påbegynder en erhvervsuddannelse og elevernes trivsel er høj

  Flere elever begynder på 2. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

 • Foto: Rodolfo Quirós
  kompetenceudvikling kortuddannede uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  30-04-2021

  Ubalancer på arbejdsmarkedet, mangel på faglært arbejdskraft i 2030, højere dagpenge styrker uddannelsesløft

  Er aktuelle temaer der behandles i Arbejdernes erhvervsråds temapublikationer.

 • Der er dannet et dansk forskningsnetværk for bæredygtig udvikling og nye ph.d.-studerende har gang i spændende og praksis-nære projekter. Foto: Sigurður Ólafsson/norden.org
  folkeoplysning forskning bæredygtig udvikling uddannelsespolitik |Danmark
  26-04-2021

  Bæredygtig uddannelse rykker – men mest i de andre nordiske lande

  Der sker mere end nogensinde med bæredygtighedspædagogikken. Lektor og forsker i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Jonas Andreasen Lysgaard, der sammen med andre forskere fra DPU står bag ny bog om forskning og praksis på området, savner dog en stærkere dansk politisk vilje til at forankre bæredygtighedsmålene i undervisningen.

 • Foto: Caio
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  14-04-2021

  Særlig indsats for at få flere lærepladser og bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne

  Der afsættes 121 mio. i 2021 til at styrke lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet

 • Foto: højskolens hjemmeside.
  folkeoplysning uddannelsespolitik |Island
  20-03-2021

  Folkehøjskole i Island modtager anerkendelse af Uddannelsesdirektoratet for første gang

  Folkehøjskolen i Flateyri er blevet del af det islandske uddannelsessystem, en længe ventet milepæl for højskoler i Island generelt

 • Overblik over NVL's målgrupper for 2020
  bæredygtig udvikling livslang læring uddannelsespolitik |Norden
  15-03-2021

  NVL’s årsrapport: vigtigste resultater for 2020

  Arbejdet med bæredygtig udvikling og Vision 2030 er blandt NVL’s vigtigste resultater for 2020

 • Foto: Charlotte May
  uddannelsespolitik |Danmark
  08-03-2021

  Indsatser der skal styrke faglighed og trivsel under corona-krisen

  Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne i Danmark.

 • Deirdre Hansen karierevejleder og medlem af IKT og vejledning netværket i NVL præsenterer netværkets virksomhed.
  uddannelsespolitik voksenlæring |Færöerne
  24-02-2021

  Orientering om NVL for politikere

  NVL har stor betydning for det videre arbejde med voksenlæring, kompetenceudvikling og livslang vejledning på Færøerne.

 • Info-møde for politiske beslutningstagere
  uddannelsespolitik voksenlæring |Færöerne
  12-02-2021

  Info-møde for politiske beslutningstagere

  NVL og Yrkisdepilin på Færøerne inviterer færøske parlamentarikere og politiske beslutningstagere til info møde.

 • erhvervsliv uddannelsespolitik |Island
  11-02-2021

  Ny administrede direktør for Arbejdslivets uddannelsescenter

  Sigríður Guðmundsdóttir har arbejdet inden for menneskelige ressourcer og uddannelse i årevis

 • Foto: Becca Tapert
  efter- og videreudddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  05-02-2021

  Med aftalen om finansloven for 2021 er et økonomisk løft af ungdomsuddannelser prioriteret, men VEU-området er ikke prioriteret

  Den danske regering ønsker med den nye finanslov at styrke unges vej gennem uddannelse til arbejdsliv.

 • Foto: fauxels
  fleksibel læring kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  23-01-2021

  Udlændinge er interesserede for at studere i sin arbejdsløshed

  Uddannelses kampagnen ,,Nám er tækifæri” giver mennesker den mulighed for at studere på gymnasieniveau eller på et universitet i et semester med fuld arbejdsløshedsunderstøttelse.

 • Der er stadig en meget stor social skævhed blandt dem, der uddanner sig som unge. Men voksne fra underklassen og arbejderklassen videreuddanner sig i lige så høj grad som de øvre klasser.
  bæredygtig udvikling lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  18-01-2021

  Det er en illusion at tro, at klasser ikke betyder noget mere

  Skal vi have flere voksne til at videreuddanne sig, handler det om penge, pædagogik og politisk vilje. Det mener forfatter og journalist Lars Olsen, der sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ”Klasseprojektet” analyserer og dokumenterer det delte Danmark – blandt andet den skæve fordeling af uddannelse.

 • Foto: Annie Spratt
  lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  21-12-2020

  Pandemien og finanskrisen

  Mulighed for uddannelse for jobsøgende og jobskabelse bliver vejen frem under 2021

 • Foto: Gerd Altmann
  innovation uddannelsespolitik |Danmark
  15-10-2020

  Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

  Om at udvikle vidensbaseret innovation gennem samarbejde

 • lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  09-09-2020

  ”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

  Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

 • Foto: Cottonbro og Gustavo Fring
  uddannelsespolitik |Danmark
  02-09-2020

  Markante kønsforskelle i søgning til uddannelser

  En udfordring for både individ og samfund.

 • Foto: Canva Studio
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Danmark
  10-08-2020

  Opkvalificering fra ufaglært til faglært øger velstand og arbejdsudbud

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark undersøger, hvad der vil ske, hvis flere unge går fra ufaglært til faglært niveau, og hvad det vil betyde for dansk økonomi.

 • Foto: Karolina Grabowska
  basiskompetence kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2020

  Opkvalificering af arbejdsstyrken

  Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

 • Foto: Mimi Thian
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-06-2020

  I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

  Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

 • IT færdigheder uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  29-04-2020

  Videncentre for erhvervsskoleområdet videreføres

  Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen i Danmark har besluttet af afsætte midler til at videreføre centrene frem til 2024.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  29-02-2020

  Regeringen sætter midlertidigt stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner

  Regeringen sætter stop for fusion af uddannelsesinstitutioner

 • basiskompetence IT færdigheder uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • uddannelsespolitik |Danmark
  23-01-2020

  Nytt samarbetsprogram

  Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra 2019 til 2023.

 • Foto: www.pexels.com
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  17-01-2020

  Aflyst: Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

  Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

 • Foto: pexels.com
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-12-2019

  Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

  Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

 • Foto: www.pexels.com
  højere uddannelse uddannelsespolitik voksenlæring |Grønland
  11-11-2019

  Med børn skal land bygges

  En meget stor andel af landets børn og unge i Grønland kommer ikke i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Således er blot 40 % af dem, der forlader folkeskolen, i gang med en ungdomsuddannelse et år efter de har færdiggjort folkeskolen. 50 % af dem, der påbegynder en ungdomsuddannelse, ender dog med at droppe ud. Dermed risikerer en stor gruppe af landets børn og unge at blive marginaliseret, fordi de ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. For at imødegå denne enorme problemstilling er arbejdet med en ny skolereform igangsat. En skolereform, der blandt andet vil have indflydelse på vejledningsområdet i Grønland.

 • Foto: Pexels
  uddannelsespolitik voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  01-10-2019

  En samfundsøkonomiske gevinst at investere i faglært uddannelse

  Det er en god samfundsmæssig investering at uddanne ufaglærte til et faglært niveau.

 • Foto: Pexels
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  15-08-2019

  FGU - en ny forberedende grunduddannelse for unge starter

  Pr. 1. august starter 27 FGU-institutioner, med at alle medarbejdere, som tidligere har arbejdet i bl.a. VUC- og produktionsskoler, overdrages.

 • Mette Frederiksen. Foto: www.socialdemokratiet.dk
  uddannelsespolitik |Danmark
  13-08-2019

  Danmark har fået ny regering og nye ministre

  Ved valget d. 5.juni fik Danmark en ny socialdemokratisk ledet mindretalsregering, der har støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

 • Foto: Pexels
  uddannelsespolitik voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  29-03-2019

  Voksenuddannelsescentre hårdt økonomisk presset, flere lukker

  Flere voksenuddannelsescentre - VUC, som varetager almen voksenuddannelse i efter- og videreuddannelse af voksne, er truet af lukning.

 • Foto: Norden
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-02-2019

  Talentprogram for særligt dygtige studerende

  Regingen ønsker med 190 mio.kr. over 4 år til nyt talentprogram at støtte og fastholde de særligt motiverede og talentfulde studerende på de videregående uddannelser.

 • Foto: UVM
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  03-01-2019

  Begejstring og nervøsitet over ny FGU-uddannelse

  Danmarks nye FGU-uddannelse får flotte ord med på vejen af de involverede institutioner. Men nervøsiteten for om kommunerne sender elever nok til de nye centre, og om sammenlægningen af den pædagogiske praksis glider, er i høj grad til stede.

 • Foto: UVM
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  21-12-2018

  Omfattende reform samler forberedende tilbud til unge voksne i Danmark

  Tre års arbejde kulminerer i august 2019, når 27 nye institutioner med 88 tilhørende skoler slår dørene op til en hel ny forberedende grunduddannelse for unge i Danmark. Gamle institutioner lukkes og seks lovgivninger samles under et, der til sammen skal sikre, at flere unge fremover gennemfører en ungdomsuddannelse, inden de er fyldt 25 år.

 • Foto: Pexels
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  06-09-2018

  Fald i antal erhvervsskoleelever efter reform 2015

  Nye analyser giver bud på udfordringerne ved søgning og frafald ved erhvervsskolerne, der trods reformen i 2015 oplever et faldende antal erhvervsskoleelever.

 • Foto: Pixabay.com
  sprog uddannelsespolitik voksenuddannelse |Færöerne
  04-07-2018

  Alfarådets seminar i Færøerne

  Voksenuddannelse i sprog, kultur og samfundsforhold for udlændinge på Færøerne

 • livslang læring uddannelsespolitik |Europa
  20-03-2018

  Nordisk mötesplats för vuxnas lärande 1 juni 2018

  Plats: Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm, Sverige

 • Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
  uddannelsespolitik |Norden
  12-03-2018

  Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

  NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

 • uddannelsespolitik vejledning voksenlæring |Island
  21-12-2017

  Ný ríkisstjórn leggur áherslu á menntamál

  Lilja Alfreðsdóttir nýr menntamálaráðherra opnaði lokaráðstefnu í evrópska verkefninu GOAL sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, mennta- og menningarmálaráðuneytið og NVL stóðu fyrir þann 14. desember.

 • uddannelsespolitik vejledning voksenlæring |Island
  21-12-2017

  Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

  Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  11-12-2017

  Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins er nú komin út á íslensku

  NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  28-11-2017

  Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

  På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  28-11-2017

  Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

  Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  28-11-2017

  Kompetansestrategi – hvorfor?

  Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.

 • Islands universitet
  uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-10-2017

  Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

  Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

 • erhvervsliv uddannelsespolitik |Danmark
  28-10-2017

  Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

  Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-10-2017

  Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

  Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

 • livslang læring uddannelsespolitik |Danmark
  16-10-2017

  Voksenpædagogisk forums seminar 2017

  Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 • uddannelsespolitik voksenuddannelse |Danmark
  16-10-2017

  Voksenpædagogisk forum

  Tilmelding til seminar 2017 - Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 • uddannelsespolitik |Island
  01-10-2017

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Málþing um framtíðina í framhaldsfræðslu í samstarfi Menntamálaráðuneytisins, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fræðslusjóðs og NVL.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-09-2017

  Framtiden i voksnes læring

  Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  04-09-2017

  Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

  Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-08-2017

  Tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn

  Þann 23. ágúst var haldið málþing í Þórshöfn á Færeyjum með yfirskriftinni tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn.

 • uddannelsespolitik |Sverige
  02-07-2017

  Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

  Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2017

  Omfattende effektevaluering af udbytte af efter-og videreuddannelse - i forhold til beskæftigelse og løn

  En effektevaluering af voksen- og efteruddannelsessystemet viser bla., at trods forskelle mellem AMU kurser får både faglærte og ufaglærte øget løn og beskæftigelse efter i deltage i AMU kurser og AMU giver også en samfundsøkonomisk gevinst.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Lækkun framlaga til kvöldskóla

  Í nýlegu minnisblaði frá Alþýðufræðsluráðinu í Danmörku kemur fram að styrkir sveitarfélaganna til kvöldskóla hefur lækkað um 47,8% á árunum frá 2002 til 2017.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Fald i tilskud til aftenskoler

  I et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fremgår det at kommunal støtte til aftenskolerne er faldet med 47,8% i perioden fra 2002 til 2017.

 • demokrati uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  14-03-2017

  Kvinner og menn på Island 2017

  Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-01-2017

  Fjármagn til sí- og endurmenntunar ekki nýtt

  Um það bil þrír milljarðar danskra króna hafa hrúgast upp í danska menntamálaráðuneytinu.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  30-01-2017

  Turismens kompetansesenter opprettet

  Økt kompetanse i turismen i Island.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  30-01-2017

  Efteruddannelsespenge bliver ikke brugt

  Ca. 3 milliarder kroner har hobet sig op i undervisningsministeriet.

 • uddannelsespolitik |Grønland
  20-12-2016

  Ráðgjöf og fræðsla fyrir fullorðna á Grænlandi 2016

  2016 hefur verið ár spennandi þróunar á sviði ráðgjafar og fræðslu fyrir fullorðna.

 • Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-12-2016

  Ny regering og nye ministre

  Danmark fik i slutningen af november en ny regering.

 • uddannelsespolitik |Grønland
  19-12-2016

  Vejledning og uddannelse for voksne i Grønland 2016

  2016 er et år med flere spændende udviklingstiltag omkring vejledning og undervisning for voksne.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  22-11-2016

  Dimensionering af uddannelsespladser 2o16

  I 2016 skal 12 uddannelser reducere optaget med samlet 776 studerende.

 • livslang læring uddannelsespolitik |Island
  31-10-2016

  Kunngjøring om islandsk kvalifikasjonsrammeverk for utdanning undertegnet

  Utdannings- og kulturministeriet, Landsorganisasjonen ASÍ og Island Business SA, Kvasir Livslanglæringssentrenes forbund, Leikn, Voksenopplæringsforbundet, Akademikernes forbund og elev- og studentorganisasjonene i Island undertegnet en erklæring om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for islandsk utdanning den 12. oktober.

 • uddannelsespolitik |Norge
  31-10-2016

  Frumvarp til fjárlaga 2017

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017.

 • internationalisering uddannelsespolitik |Island
  28-09-2016

  Ny internasjonal arena for utdanning

  Den 14 og 15. september ble et konstituerende møte for Atlantic Rim Collaboratory avholdt i Reykjavík.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-09-2016

  Danmarks placering i OECD undersøgelse

  Undersøgelsen der offentliggøres i publikationen “Education at glance” viser bl.a.at Danmark er det land, der bortset fra Norge bruger størst andel af BNP på videregående uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ny publication om det danske uddannelsssystem

  Publikationen “The Danish Education System” giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Island
  26-09-2016

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

  Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

  Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
  uddannelsespolitik |Danmark
  30-08-2016

  Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 • Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold.
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik voksenlæring |Færöerne
  28-06-2016

  Planer om voksenuddannelse på Færøerne

  Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.

 • uddannelsespolitik |Island
  27-06-2016

  Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

  Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 • Sveinn Aðalsteinsson.
  uddannelsespolitik |Island
  24-06-2016

  Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

  Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 • uddannelsespolitik realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.