GoldenKeyword: utdanning i fengsel • nettundervisning utdanning i fengsel veiledning |Norden
  19-09-2022

  Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel starter i høst opp en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan en kan bidra til at flest mulig av de yngste innsatte både kan starte og fullføre en utdanning – ved å undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel.

 • utdanning i fengsel veiledning |Norge
  05-11-2021

  Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

  Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning.

 • utdanning i fengsel kompetanseutvikling veiledning |Norden
  27-06-2020

  Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

  Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

 • utdanning i fengsel fleksibel læring etter- og viderutdanning |Island
  13-12-2019

  Podcast: Fjernundervisning for fengselsbetjenter

  I 2018 fikk Starfsmennt oppgaven med å gjøre om tradisjonell stedbunden opplæring for fengselsbetjenter til online eller fjernundervisning.

 • Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel, tatt på første møte i København i desember 2018. Foto: Terje Røstvær
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

  Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

 • Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.  Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration. Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune. Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

  Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

 • utdanning i fengsel |Norden
  31-10-2018

  Virksomhetsplan 2017

  Visjon og strategi for 2017 / 2018

 • utdanning i fengsel integrering |Norge
  26-06-2017

  Bækkalokket kor

  Bækkalokket er Kalfarhusets eget kor.

 • utdanning i fengsel |Norden
  16-06-2016

  Terje Røstvær - Fengselsundervisning

  "Nettverket ønsker en utvikling hvor antall innsatte med dokumentert yrkesrettet kompetanse øker, slik at flere kan tilby etterspurt kompetanse til arbeidsmarkedet etter endt soning."
  Terje Røstvær - Fengselsundervisning.

 • utdanning i fengsel |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2018

  Fängelsenätverket 2018