GoldenKeyword: utdanningspolitikk • utdanningspolitikk |Norge
  16-01-2023

  Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

  Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene.

 • Planlegger fremtiden for forskning og høyere utdanning
  forskning høyere utdanning utdanningspolitikk |Norge
  12-10-2022

  En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

  UHR-konferansen ble avholdt 4. oktober i år, og forsknings- og høyere utdanningsministeren presenterte revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

 • livslang læring utdanningspolitikk |Norge
  10-10-2022

  Ny norsk kartlegging av arbeidslivets kompetansebehov

  Den norske regjering vil gjennom kartleggingen skaffe seg grunnlag for å dekke arbeids- og samfunnslivets behov for kompetanse. Resultatene legges fram våren 2023 i en stortingsmelding ved navn Utsynsmeldingen.

 • kompetanseutvikling livslang læring utdanningspolitikk |Norden
  28-09-2022

  Nordisk møte om voksnes læring

  Sted og tid: Zoom, 7. november, 2022 kl. 12.00 – 15.30 (DK, NO, SE); 11.00 – 14.30 (IS); 13.00 – 16.30 (FI). Zoom lenke sendes til registrerte deltakere i forkant av møtet

 • næringsliv utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  07-07-2022

  Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

  Det norske kompetansebehovsutvalget lanserte temarapporten «Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» tirsdag 14.juni.

 • bærekraftig utvikling livslang læring utdanningspolitikk |Island
  01-06-2022

  Kan vi i Norden lære å leve på mer klimavennlig måte?

  I slutten av 2021 lanserte Nordisk Ministerråd et program om Bærekraftig livsstil. Programmet skal bidra til visjonen om at vi i Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

 • nettundervisning fleksibel læring distrikt høyere utdanning utdanningspolitikk |Norge
  20-05-2022

  En av ti studenter i Norge går på en fleksibel utdanning

  Hvert år utarbeider Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten er en del av grunnlaget for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, for kommunikasjon med de private institusjoner og kan være med på å lage grunnlaget for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling.

 • Foto: Product School
  integrering kompetanseutvikling livslang læring utdanningspolitikk |Norge
  26-05-2021

  Reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

  Forslag til reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Planen er å gjøre dem tilgjengelige før sommerferien.

 • Foto: Kompetanse Norge
  integrering kompetanseutvikling livslang læring utdanningspolitikk |Norge
  26-05-2021

  Sveinung Skule direktør for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra 1. juli 2021

  Sveinung Skule ble 21. mai beskikket av Kongen i statsråd som direktør for HK-dir, som er forkortelsen for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 • Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, leder for avdelingen for konkurranseevne hos Iceland business
  utdanningspolitikk realkompetansevurdering voksnes læring |Island
  25-05-2021

  Læring i arbeidslivet anerkjent med realkompetansevurdering

  Nylig avsluttet et pilotprosjekt om realkompetansevurdering mot standarder i arbeid, som Arbeidslivets opplæringssenter ledet i samarbeid med Iceland Business (SA) og Islands LO (ASÍ). Prosjektet fikk støtte fra Opplæringsfondet. Prosjektet fokuserte på arbeid som ikke krever formell utdanning og anses blant det som vil bli ganske forandret i nær framtid.

 • Direktør for Opplæringsnettverket, livslanlæringssentret på Sør-Island Eyjólfur Sturlaugsson fornemmer forandringer på voksenutdanningsfeltet på Island. Fotograf: Yadid Levy/norden.org
  utdanningspolitikk voksenopplæring |Island
  19-04-2021

  Voksenutdanning ved veiskille?

  Nylig arrangerte Kvasir en webkonferanse i samarbeid med NVL, Arbeidslivets opplæringssenter og forbundet Leikn, som alle arbeider kontinuerlig for å styrke og støtte voksnes læring på Island.

 • Foto: Gillian Callison
  like muligheter utdanningspolitikk |Norge
  10-03-2021

  Rett til å fullføre videregående opplæring i Norge

  Den norske Regjering vil innføre fullføringsrett for både unge og voksne. Regjeringens forslag innebærer en enorm utvidelse av rettigheten: Nå skal alle ha rett til både å fullføre og bestå– ikke bare til å delta i videregående opplæring.

 • Foto: Anna Earl
  utdanningspolitikk realkompetansevurdering |Island
  05-03-2021

  535 ekstra millioner til opplæringstilbud og validering

  Bevilgningen er til Arbeidslivets opplæringssenter som skal formidle videre til livslanglæringssentrene rundt om Island

 • Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte og overrekkelse av utmerkelse for læringsambassadører
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Island
  03-11-2020

  Har islandsk arbeidsliv riktig kompetanse for morgendagen?

  Arbeidslivets opplæringssenter holder årsmøte i Reykjavik i samarbeid med NVL torsdag den 26. november under overskriften I takt med tiden? Kompetanseutvikling i arbeidslivet.

 • UP-AEPRO på Island
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk voksnes læring |Island
  02-11-2020

  UP-AEPRO på Island

  På et dialogmøte i Reykjavik diskuterte deltakerne spørsmål knyttet til det europeiske prosjektet UP-AEPRO om kompetanseutvikling. Flere trenger videreutdanning for å møte nye krav som følger av pandemi og den 4. industrielle revolusjonen.

 • Foto: Marley Clovelly
  innvandrere språk utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  10-09-2020

  Ny tiltakspakke for å hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere i jobb

  Det norske Storting vedtok i sommer å innvilge 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger. Lovendringene trådte i kraft 1. august.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk voksenopplæring |Norge
  28-08-2020

  Ny tiltakspakke – 1 milliard kroner til kompetansetiltak – Utdanningsløftet 2020

  Den norske Regjering lanserte før sommeren en tiltakspakke der det er avsatt en milliard kroner til kompetansetiltak. Midlene skal blant bidra til flere læreplasser og høyere grad av gjennomføring slik at flere kan ta fagbrev. Eksisterende bransjeprogram skal også styrkes

 • Foto: Ekrulila
  IKT-kunnskap utdanningspolitikk |Norge
  30-06-2020

  Kompetansepluss-bevilgninger dobles som følge av korona

  Over 800 voksne får hjelp på sin vei mot fagbrev. Mange deltakere har lang arbeidserfaring, men bedre grunnleggende ferdigheter. For første gang er disse kursene åpne for permitterte og arbeidsledige. 36 millioner kroner er bevilget til over 70 kurs.

 • Digitale utdanningstilbud for åtte bransjer er satt igang våren 2020. Foto: Mudassar Iqbal
  kompetanseutvikling næringsliv utdanningspolitikk |Norge
  08-06-2020

  Midlertidig mulig å kombinere dagpenger med utdanning

  Partene i arbeidslivet har i samarbeid med Kompetanse Norge fått på plass en rekke utdanningstilbud for permitterte arbeidstakere i utsatte bransjer, og permitterte kan ta utdanning uten avkortning i dagpengestønaden.

 • Foto: Kompetanse Norge
  kompetanseutvikling næringsliv utdanningspolitikk |Norge
  27-04-2020

  «Lære hele livet» - nødvendig stortingsmelding i vanskelig tid

  Med dagens økonomiske situasjon er det avgjørende med tiltak for kompetanseutvikling. I Norge er over 400 000 permitterte eller arbeidsledige. Det er viktig å bruke tiden til kompetansepåfyll.

 • Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox
  innovasjon utdanningspolitikk voksnes læring |Norden
  21-01-2020

  Hvem setter det minste miljø- og klimafotavtrykket?

  Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs utfordring til alle norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i 2020.

 • demokrati livslang læring utdanningspolitikk voksnes læring |Norden
  06-01-2020

  Utdanningstiltak

  Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

 • Prosjektgruppen bak PaaD-prosjektet, fra venstre: Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen, Danmark (prosjektleder), Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Sverige, Hrobjartur Arnason, IS-Nám, Island, Deirdre Hansen, Fjarnám Lifelong Learning Center Klaksvik, Færøyene, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, og Carola Eklund, Landskapsregjeringen Åland.
  nettundervisning kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  03-07-2019

  Tilgang til utdanning hjemmefra

  – en joker i framtidens kunnskapssamfunn

 • Jan Tore Sanner. Foto: Flickr
  livslang læring utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  30-05-2019

  Økte bevilgninger til bedre kvalitet i fagskolene

  Den norske Regjerings satsning på fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. Målet er både økt kvalitet og bedre samsvar mellom utdanningsinnhold og arbeidslivets kompetansebehov.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk voksnes læring |Norge
  15-05-2019

  Kompetansepåfyll for 16 millioner til industri- og byggenæringen

  Den norske Regjering støtter utvikling og utprøving av fagskoleutdanning innen digitalisering og automatisering for å møte kompetansebehov.

 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet det første av sju innspillsmøter 23. august ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  03-10-2018

  – Vi må tenke nytt om kompetanse!

  Det sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet det første av sju regionale innspillskonferanser om digitalisering og kompetansebehov i arbeidslivet.

 • EVU-utvalgets sekretariat er plassert hos Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
  livslang læring utdanningspolitikk |Norge
  29-05-2018

  Nytt ekspertutvalg skal se på markedet for etter- og videreutdanning

  Regjeringen satte i mars 2018 ned et ekspertutvalg for etter- og videreutdanning (EVU) som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Utvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Resultatene vil inngå i regjeringens arbeid med reformen Lære hele livet.

 • Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge
  utdanningspolitikk veiledning |Norge
  02-05-2018

  Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

  Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 • etter- og viderutdanning utdanningspolitikk |Norge
  05-01-2018

  Livslang læring i norsk arbeidsliv

  En rapport fra SSB

 • kompetanseutvikling livslang læring utdanningspolitikk |Norge
  29-08-2017

  Læring og inkludering under Arendalsuka

  I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 • Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  11-05-2017

  Nasjonalt kompetansepolitisk råd

  For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  01-02-2017

  Ny nasjonal kompetansepolitikk

  Fredag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi.

 • - Vi er opptatt av å levere resultater, sier ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet. Han er en nøkkelperson i nordisk samarbeid, og spesielt under det norske formannskapet i 2017.
  utdanningspolitikk |Norge
  16-01-2017

  Kontroversielle tema i skolen, inkludering – og mye, mye mer

  Nordisk samarbeid – norsk formannskap i 2017

 • folkeopplysning utdanningspolitikk voksnes læring |Island
  19-12-2016

  Nye folkehøyskoler på Island?

  Forberedelser for etablering av en ny folkehøyskole på Flateyri ved Önundarfjord, (en av Vestfjordene på Island) høsten 2018 er i gang.

 • utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  19-12-2016

  Fagfolk for fremtiden

  Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  15-11-2016

  Helhetlig kompetansepolitisk strategi

  Norge var det første landet som deltok i OECD-prosjektet Skills strategy.

 • utdanningspolitikk |Norge
  27-10-2016

  Forslag til statsbudsjett 2017

  Den norske regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2017.

 • Kurset besøkte Sólheimajökull glacier
  bærekraftig utvikling utdanningspolitikk |Island
  26-09-2016

  Barna er framtida. På Island tas det på alvor

  Klimaendringene var tema for Utdanning for bærekrafts tredje samling.
  Denne gangen på Island.

 • forskning utdanningspolitikk |Norge
  18-08-2016

  Hva slags lærere vil Norge ha?

  Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

 • integrering kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  25-04-2016

  Karriere i et samfunn i endring

  Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen fikk 25. april overlevert en fersk offentlig utredning om karriereveiledning i et samfunn som i årene som kommer kan stå overfor store utfordringer.

 • høyere utdanning likestilling like muligheter utdanningspolitikk |Norge
  09-03-2016

  Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

  Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 • utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  08-03-2016

  Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

  For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

 • Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
  utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  02-03-2016

  Utvalg foreslår endringer i yrkesfag

  Regjeringens fem yrkesfaglige utvalg har levert sine rapporter.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Sverige
  11-11-2015

  Regeringen: Folkbildningen viktig för demokratin

  Folkbildningens betydelse för den demokratiska utvecklingen stod i centrum.

 • Partene i arbeidslivet holder innlegg på konferansen for å gi innspill til Regjeringens arbeid med en kompetansestrategi.
  utdanningspolitikk flexibelt lärande |Norge
  10-11-2015

  Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

  Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?

 • utdanningspolitikk |Norge
  03-07-2015

  Digital tilstand 2014

  Bare 3 av 10 er tilfreds med digital opplæring. Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret.

 • høyere utdanning utdanningspolitikk |Norge
  22-12-2014

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua