GoldenKeyword: veiledning • nettundervisning utdanning i fengsel veiledning |Norden
  19-09-2022

  Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel starter i høst opp en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan en kan bidra til at flest mulig av de yngste innsatte både kan starte og fullføre en utdanning – ved å undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel.

 • fleksibel læring veiledning |Norge
  27-04-2022

  Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

  Lovisenberg diakonale høyskole ble den 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling, tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2022 av kunnskaps- og forskningsminister Ola Borten Moe. Høyskolen har utviklet app’en TOPP-N, som er en ny løsning for veiledning og vurdering av sykepleierstudenter som er i ute i praksis på arbeidsplasser i helse- og omsorgstjenestene.

 • utdanning i fengsel veiledning |Norge
  05-11-2021

  Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

  Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning.

 • Digital konferanse om fleksibel opplæring 21. september 2021
  veiledning voksenopplæring |Norden
  22-08-2021

  Digital konferanse om fleksibel opplæring

  Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Konference den 21. september 2021

 • Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org
  basiskompetanse høyere utdanning kortutdannede veiledning |Norden
  24-06-2021

  Nordisk veiledningsmodell – en gyllen gavepakke

  Veiledning er en gavepakke, sier veileder Henriette Seeberg i bedriften Fønix i Sandefjord. Men det er ikke likegyldig hvordan veiledningen «pakkes». Det bør skje i et tett samarbeid mellom den som blir veiledet og veilederen. Arbeidsverktøyet er viktig. Nordiske veiledere har presentert en ny veiledningsmodell - som vi drister oss til å kalle en gyllen gavepakke.

 • fleksibel læring veiledning |Norden
  29-03-2021

  Karriereveiledning.no - erfaringsdeling

  Karriereveiledning.no er et offentlig tilbud til den norske befolkningen hvor alle innbyggerne kan få gratis karriereveiledning via chat eller telefon. Etter åtte måneder i drift ønsker de å dele deres erfaringer.

 • veiledning voksnes læring |Island
  27-11-2020

  Ufaglærte unge vil videreutdanne seg

  Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

 • veiledning |Norge
  24-11-2020

  Digitalt frokostseminar: Karriereveiledning som integreringstiltak

  Har du ansvar for rekruttering til arbeidslivet? Er du opptatt av integrering av flyktninger og innvandrere?

 • DialogWeb gratulerer Kompetanse Norge med Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og takker Ingjerd Espolin Gaarder for gode og grundige svar. Hun ses til venstre på bildet, sammen med medarbeidere i Avdeling for karriereveiledning, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Foto: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
  kompetanseutvikling livslang læring veiledning |Norge
  09-11-2020

  Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning

  I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

 • Foto: Gino Crescoli
  integrering veiledning |Norge
  04-11-2020

  Karriereveiledning, et integreringstiltak: Presentasjoner og opptak fra seminar

  Hadde du ikke anledning til å delta på frokostseminaret som ble arrangert 8. oktober 2020, kan du ha glede og nytte av presentasjoner og opptak fra arrangementet.

 • Ny utgave av Næsta skref
  livslang læring veiledning |Island
  19-10-2020

  Ny utgave av Næsta skref

  Ny utgave av den islandske nettportalen Neste skritt er lansert.

 • Digital kompetansesamling: Kvalitet i karriereveiledning
  veiledning voksnes læring |Norge
  13-10-2020

  Kvalitet i karriereveiledning – digital samling

  Kompetanse Norge lanserer nettstedet Kvalitet i karriereveiledning på en digital kompetansesamling. , torsdag 16. oktober kl. 13.00-kl. 15.00

 • kompetanseutvikling veiledning |Norden
  04-09-2020

  Digitalt frokostseminar – karriereveiledning som integreringstiltak

  Lær mer om hva karriereveiledning kan bidra til når det gjelder integrering av nyankomne i arbeidslivet.

 • veiledning |Norge
  03-09-2020

  Karriereveiledning rett hjem

  Mandag 24. august ble en ny, online karriereveiledningstjenesten lansert i Norge. Her kan alle som trenger det får veiledning om jobb og karriere, enten over chat eller telefon. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig uansett hvor i landet man befinner seg.

 • utdanning i fengsel kompetanseutvikling veiledning |Norden
  27-06-2020

  Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

  Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

 • Foto: www.pexels.com
  realkompetanse veiledning voksnes læring |Norge
  18-11-2019

  Ny videreutdanning i realkompetansevurdering i Oslo

  OsloMet (Oslo Metropolitan University) tilbyr denne høsten et nytt studium i realkompetansevurdering på masternivå.

 • Foto: pexels.com, Tim Gouw
  kompetanseutvikling veiledning voksnes læring |Norge
  01-10-2019

  Nordmenn skal få fart på karrieren med e-veiledere og selvhjelpressurser

  Norge satser stort og bredt på nasjonal digital karriereveiledning. Den digitale tjenesten skulle vært ferdig i høst, men for å sikre kvalitet og for å involvere de nye regionene er utviklingsfasen utvidet, og lanseringen planlagt høsten 2020.

 • Hringsjá, opplærings- og arbeidsrehabilitering åpner nye muligheter for folk som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, Helga Eysteinsdóttir er forstander.  Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir.
  kompetanseutvikling like muligheter veiledning voksnes læring |Island
  19-06-2019

  Hringsjá, en mulighet til bedre liv

  Arbeid og aktivitet har vist seg å ha en god virkning på helsen og er derfor viktig for mange som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, som kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen.

 • Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel, tatt på første møte i København i desember 2018. Foto: Terje Røstvær
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

  Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

 • Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.  Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration. Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune. Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

  Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

 • Foto: Pexels
  basiskompetanse veiledning voksnes læring |Norge
  05-11-2018

  Opplæringen av basismatematikk

  Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

 • veiledning |Norge
  24-10-2018

  Career guidance in the Norwegian Correctional Service

  Results from a survey among counsellors in the prison education system

 • veiledning voksnes læring |Island
  22-10-2018

  ̶ En fantastisk kilde til informasjon om utdanning og jobb!

  Neste skritt er en nettportal. Portalen inneholder generelle studie- og jobbeskrivelser, elektronisk undersøkelse av brukernes interesser, informasjon om validering og elektronisk veiledning.

 • Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge
  utdanningspolitikk veiledning |Norge
  02-05-2018

  Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

  Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  distrikt veiledning |Norge
  23-02-2018

  Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

  23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

 • Kunnskapsminister Henrik Asheim og Kompetanse Norges direktør Gina Lund
  veiledning |Norge
  09-11-2017

  E-veiledning skal styrke karrierearbeidet

  Med en ny e-veiledningstjeneste skal vi utvikle et helhetlig karriereveiledningstilbud, sier kunnskapsministeren.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  innvandrere veiledning |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • veiledning |Norge
  03-05-2017

  Karriereveiledning motiverer til utdanning og jobbsøking 

  Brukere ved de offentlige karrieresenterene i Norge har stor nytte av tilbudet, viser en undersøkelse som er utført av Kompetanse Norge.

 • veiledning |Norge
  31-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Norski menntamálaráðherrann vill að bæði verði boðið upp á ráðgjöf á netinu og staðbundna ráðgjöf til þess að hægt verði að tryggja ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
  veiledning |Norge
  15-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

 • veiledning |Norge
  15-09-2016

  Høringsrunde om karriereveilending

  Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.