GoldenKeyword: vuxnas lärande • Festivalen Dare to Learn ordnas i år för tredje gången i Helsingfors. Foton: pressfoton
  kompetensutveckling vuxnas lärande |Finland
  16-09-2019

  Vild och lekfull festival utmanar status quo

  Dare to Learn i Helsingfors är Nordeuropas största och vildaste festival kring framtidens lärande. NVL fick ett samtal med festivalens CEO Henna Pursiainen och Akseli Huhtanen som är framtidsproffs på kontinuerligt lärande. De efterlyser en hållbar livsstil som passar in i miljökrisens tidevarv.

 • Foto: Lýðháskólinn á Flateyri
  livslångt lärande vuxnas lärande |Island
  02-09-2019

  Nya lagar om Folkhögskolor

  Våren 2019 genomfördes för första gången lagar om Folkhögskolor i Island.

 • vuxnas lärande |Åland
  20-08-2019

  Åland 2019

  Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland annat inom utbildning och undervisning.

 • Foto: Pexels
  vuxnas lärande |Finland
  14-08-2019

  Finland 2019

  Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

 • Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo
  kompetensutveckling vägledning vuxnas lärande |Åland
  07-08-2019

  Yana och Maria skräddarsyr vägledning för vuxna i arbete

  Under tre år ska de, i försöksverksamheten och projektet ”Visa vägen”, individualisera vägledningen för vuxna, kollektivisera ansvaret och utveckla vägledningstjänsten, professionen och systemet. Projektet ”Vägledning på Åland” har därmed avslutats och gått vidare i praktiken.

 • vuxnas lärande |Sverige
  18-06-2019

  Sverige 2019

  Sedan 2015 har regeringen satsat på ett kunskapslyft inom vuxenutbildningen. Satsningen innebär en gradvis ökning av antalet utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå men också fler platser till högre utbildning inom yrkeshögskolan och högskolor.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Åland
  23-05-2019

  Alandica Debatt

  Inkluderande ledarskap & Lärandecirkel som metod för kompetensutveckling

 • Foto: Pexels
  validering vuxnas lärande |Norden
  14-05-2019

  Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

  Seminariet kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och information.

 • Framtidsskolan av glas eller stråle. Islands ordförandeskap i Nordisk ministerråd 2019. Foto: Deposit photos
  vuxnas lärande hållbar utveckling kompetensutveckling |Norden
  03-05-2019

  Webbinarium och workshop ”Utbildning för alla unga vuxna i Norden”

  Island vill sätta fokus på ungas syn på lärande, karriärhantering, arbete och deltagande i samhälle genom en nordisk workshop i Reykjavik hösten 2019.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Sverige
  17-04-2019

  Onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

  Vill du lära dig mer om hur du kan stödja vuxna i att uppgradera & validera sina kompetenser?

 • Foto: Pexels
  vuxnas lärande distansutbildning |Sverige
  19-03-2019

  Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

  I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

 • Foto: haefni.is
  språk näringsliv vuxnas lärande |Island
  20-02-2019

  100 ord för turismen

  Turismens kompetenscenter har sammanställt en lista över vanliga ord som används inom turistbranschen på Island.

 • vägledning vuxnas lärande |Island
  26-02-2018

  Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

  Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

 • vuxnas lärande livslångt lärande |Norden
  20-12-2017

  NVL flyttar till Århus

  Nu blåser nya vindar i NVL.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  04-12-2017

  Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

  Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande validering näringsliv |Norden
  19-10-2017

  Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

  De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |
  10-10-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland

  Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 • kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  10-10-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  06-10-2017

  Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • kompetenceudvikling vuxnas lärande |Norden
  07-09-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • vuxnas lärande |Sverige
  02-07-2017

  Ny statistik om svensk komvux

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

 • vuxnas lärande |Norden
  29-05-2017

  Infografik

  Hur många använder NVL och hur länge är de på våra sidor?

 • vuxnas lärande |Norden
  08-05-2017

  Infografik

  NVL skapar kunskapsunderlag.

 • vuxnas lärande |
  27-04-2017

  Infografik

  Så många är ni som använder NVLs informationstjänster.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-04-2017

  Infografik

  Allt detta gör NVL.

 • validering vuxnas lärande integration |Sverige
  29-03-2017

  Nationell Valideringskonferens - Karlshamn

  Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik

 • vuxnas lärande |
  20-03-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

 • Antra Carlsen
  vuxnas lärande |Sverige
  09-03-2017

  NVL presenteras i Sverige

  VIS, Vuxenutbildning i Samverkan har intervjuat NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen om nordiskt samarbete inom vuxnas lärande.

 • vuxnas lärande |Norden
  06-03-2017

  Pressmeddelanden

  NVL:s pressmeddelanden

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  27-02-2017

  Norden möter EU möter Norden

  Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

 • vuxenutbildning vuxnas lärande forskning |
  30-01-2017

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av en vuxenutbildningsundersökning.

 • vuxnas lärande |Norden
  23-12-2016

  God jul och gott nytt år!

  NVL önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

 • vuxnas lärande |Norden
  02-11-2016

  En ny svan är född

  Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna lanserade sin nya gemensamma visuella identitet den första november, i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn.

 • vuxnas lärande |Norden
  19-10-2016

  Utvärdering av NVL 2016

  Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

  I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Finland
  30-09-2016

  Minni stuðningur við fullorðinsfræðslu

  Sænska ríkisstjórnin leggur til í frumvarpi sínu til fjárlaga 2017 að hámarkstími fyrir styrk til fullorðinsfræðslu verði styttur úr núverandi 19 mánuðum í 15 mánuði.

 • menntastefna vuxnas lärande |Norden
  30-06-2016

  Fullorðinsfræðsla verði skylda á Norðurlöndum

  Ríkisstjórnir norrænu landanna eiga að beita sér fyrir því að fullorðinsfræðsla og endurmenntun verði skylda fyrir allt vinnandi fólk á Norðurlöndum og koma á fót kerfi þar að lútandi með aðstoð frá aðilum vinnumarkaðarins.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  21-06-2016

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Norden
  06-04-2016

  Key Competences of adult learners in a Nordic perspective

  Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

 • Per Andersson är professor i vuxenpedagogik och skulle gärna se fler speciallärare riktade till vuxna.
  folkbildning vuxnas lärande validering |Sverige
  25-02-2016

  Lär barn och vuxna olika?

  Är du specialpedagog och intresserad av att forska om vuxnas lärande? Enligt Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, kan du bli efterfrågad. DialogWeb har pratat med honom om några olika skillnader mellan att undervisa barn och vuxna.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  15-01-2016

  Nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna.

 • vuxnas lärande |
  13-01-2016

  NVL skal evalueres i 2016

  Nordisk Ministerråds program for voksnes læring, NVL, er en mødeplads for alle aktører involveret i voksnes læring i Norden.

 • vuxnas lärande yrkesutbildning |Sverige
  12-01-2016

  Debatt: Varför bygger inte politikerna ut vuxenutbildningen?

  Behovet av vuxenutbildning är skriande, vad gör politikerna?

 • vuxnas lärande |Finland
  06-01-2016

  Finland 2016

  Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

 • vuxnas lärande |Island
  31-08-2015

  Annullering av IPA kontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter var ulovlig

  Ombudsmann for den Europeiske union (European Ombudsman) kritiserer EU-kommisjonen skarpt for deres rettergang angående en IPA kontrakt mellom Arbeidslivets opplæringssenter på Island og EU.

 • vuxnas lärande |Norden
  20-06-2015

  Projektet ”Motivation to Grow”

  Projektet Motivation to Grow, som FNV tillsammans med sina medlemsorganisationer och partners i de baltiska länderna ansvara för, är nu i full gång. Projektet syftar främst till att bygga upp ett tematiskt nätverk för att få goda idéer och tips för arbetet med yngre personer som avbryter studier etc. Problemen är de samma i länderna och vi tror […]

 • vuxnas lärande |Island
  12-06-2015

  Að læra allt lífið á Norðurlöndunum

  NVL með á Fundi fólksins í Norræna húsinu í Reykjavík.

 • vuxnas lärande |Norden
  10-06-2015

  Følg 17 spændende Folkemøde-debatter hjemmefra

  Du behøver ikke gå glip af Folkemødet, bare fordi du ikke kommer til Allinge i år. På skærmen hjemmefra kan du følge 17 debatter om vidt forskellige emner på skærm derhjemme, mens det foregår. Vil du høre oplæg om Samfundspligt, skolereform, sundhed, seksualundervisning og stress? Vil du overvære debatter om medborgerskab og mellemfolkelighed?  Vil du […]

 • vuxnas lärande |Norden
  13-05-2015

  DK: Ekstraordinær bevilgning på 63 mill.

  Dansk Folkeopplysnings Samråd (DFS) har fått en ekstraordinær bevilgning på 63 mill. til fordeling i regjeringens vekstpakke.  – Dette er viktig kompensasjon for tap av tippemidler, men jeg tar det som en anerkjennelse av at frivillighet og folkeopplysning skaper vekst, sier DFS-leder Per Paludan Hansen.     Etter at spillmarkedet i Danmark ble liberalisert i 2010, har […]

 • vuxnas lärande |Norden
  02-05-2015

  Finland: SFV Bildning delar ut folkbildningsmedaljer 2015

  SFV:s Folkbildningsmedalj delas ut sedan SFV:s 80-årsjubileum år 1962, och skall enligt statuterna tillfalla ”en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska”.  Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro. Den första Folkbildningsmedaljen gick till konstnär Håkan Ahlnäs, Nykarelby. Håkan Ahlnäs är bildkonstnär och har hållit konstutställningar i Nykarleby, Vasa, […]

 • vuxnas lärande |Norden
  23-04-2015

  Voksenopplæring som handelsvare?

  Forhandlingene mellom EU og USA om ”The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” gjør mange sivilsamfunnsorganisasjoner i Europa urolige. – Det er foreløpig uklart om utdanning generelt, og voksenopplærings spesielt, vil bli inkludert i TTIP sier politisk rådgiver Tania Berman i The European Association for the Education of Adults (EAEA.) Hva er TTIP? TTIP er […]

 • vuxnas lärande |Sverige
  02-04-2015

  Dra inte in på studiecirkeln - svenskar vill lära

  Studiecirkeln lyckas på ett unikt sätt möta människor där de befinner sig för ett lärande genom hela livet.

 • vuxnas lärande |Island
  23-03-2015

  Sjósókn

  Námsvettvangur fyrir sjómenn, tækifæri og áskoranir til mennta í sjávarútvegi í samstarfi fyrirtækja og fræðsluaðila.

 • vuxnas lärande |Island
  23-03-2015

  Koulutusta kalastajille

  Kalastajille suunnattu oppimisympäristö tarjoaa kalastusalaan liittyviä opintomahdollisuuksia yhteistyössä yritysten ja koulutuksen tarjoajien kanssa.

 • vuxnas lärande |Island
  20-03-2015

  Fiske

  Læringsarena for fiskere, med muligheter og utfordringer til utdanning innenfor fiskerinæringen i samarbeid mellom virksomheter og utdanningstilbydere.

 • vuxnas lärande |Norden
  15-03-2015

  Fora (DK) Landsmøde 9.10. maj

    Hvad gør en forening autentisk? Hvordan får og fastholder vi frivillige i aftenskolen? Hvad har Foras foreninger med demokrati og aktivt medborgerskab at gøre? Kom til landsmøde den 9.-10. maj i Svendborg og hør forfatter, direktør og brandingekspert Nikolaj Stagis fortælle om autentiske foreninger, som har en klar og tydelig identitet. Nikolaj Stagis vil […]

 • vuxnas lärande |Norden
  22-02-2015

  Intressant skrift: Att förstå varandra i Norden

  Nordiska Ministerrådet har i samarbete med Kulturkontakt Nord producerat en skrift om norsdisk  nordiska språk och språkkultur. Det handlar alltså om vår ”språkgemenskap” där det oftast gäller att förstå varandra, inte nödvändigtvis att tala det andra språket. Syftet med  skriften är att ge råd och tips för att  minska eller att undvika problemen med  att kommunisera med personer […]

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus verkefni til þess að uppfæra European Quality Mark

  Haustið 2014 tóku fulltrúar fjögurra landa, Eistlands, Lettlands, Noregs og Íslands saman höndum til þess að endurbæta og þróa gæðastjórnunarkerfið, European Quality Mark (EQM).

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Hlutfallslega færri Íslendinga sækja sér fræðslu

  Hlutfallið var 22,3% árið 2003 en fór hæst í 27,7% árið 2006 og 27,1% árið 2012.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Relativ færre islendinger deltar i opplæring

  Relativ færre islendinger deltar i opplæring.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus-prosjekt for å oppdatere European Quality Mark

  Høsten 2014 samlet representanter fra Estland, Latvia, Norge og Island krefter i et nytt prosjekt for å forbedre og utvikle kvalitetssystemet European Quality Mark (EQM).

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Koulutukseen osallistuvien osuus islantilaisista pieneni

  Koulutukseen osallistuvien osuus islantilaisista pieneni.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus-hanke uudistaa European Quality Mark -laatujärjestelmää

  Syksyllä 2014 Viron, Latvian, Norjan ja Islannin edustajat kokosivat voimansa uudessa hankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää European Quality Mark -laatujärjestelmää.

 • vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2015

  Mer undervisning ökar nyttan

  20 procent av studenterna på samhällsvetenskapliga utbildningar har så lite som fyra timmar undervisningstid i veckan.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  SFV leder projektet Raising Strong & Resilient Communities

  SFV Bildning i Finland leder Erasmus+-projektet Raising Strong & Resilient Communities (A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education), som hade sitt första möte i Helsingfors i november. Den officiella samarbetspartnern är Svenska folkskolans vänner, men i praktiken är det SFV Bildning (Ann-Sofi Backgren) som deltar i […]

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  Lösenordet förnyat

  Ett nytt lösenord till hemsidans interna avdelning skickas nu ut till FNV:s medlemsorganisationer m.fl. Lösenordet kan också meddelas vid kontakt med  FNV:s generalsekreterare.

 • vuxnas lärande |Finland
  06-02-2015

  Teetansseissa on tunnelmaa

  Rytmi ja melodia, niistä syntyy Eino Hämäläisen, 87, mielestä hyvä tanssimusiikki. − Valssista ja tangosta minä pidän, ja meneehän se foxtrottikin. Sehän on sellaista nykyään, että heilutaan kuin heinämiehet, hän vertailee tanssityylejä Hopeatien palvelutalon takkahuoneessa. Tänään on kuitenkin tarjolla Hämäläisen tarkoittamaa lajia, kuunneltavaa ja tanssahdeltavaa. Nurkan takana, kahvitilan seinälle viritetyllä valkokankaalla pyörii pareja Kansallisoopperan lämpiössä. Tenori […]

  The post Teetansseissa on tunnelmaa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  05-02-2015

  Selfiessä kirjastokollegojen kanssa

  Delhiläisen majapaikkani naapurit kutsuivat minut häihin. Morsian selitti häärituaaleja ja ehdotti, että minut haetaan polttareihin kello 19. Kaivoin repusta edes jotain siistimpää vaatetta ja odotin hakijoita. Tiesin, että intialainen aikakäsitys on venyvä, joten odotin rauhassa kaksi tuntia. Mutta ketään ei tullut siihen mennessä, eikä koko iltana. Tässä kohtaa tyttökirjassa lukisi, että ”hänen poskillaan paloivat punaiset […]

  The post Selfiessä kirjastokollegojen kanssa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  05-02-2015

  Kouluttamattomuus on elinikäinen taakka

  Maakuntaneuvos Viljo Määttälä menetti isänsä ollessaan viisivuotias. Se loi ratkaisevat puitteet toholampilaisen pojan opintielle. – Koulun aloittamista piti lykätä, koska äitimme tarvitsi apua kodin ja vastasyntyneen vauvan kanssa. Elettiin 1930-luvun pulavuosia, joten menin naapuritaloihin rengiksi, eläkkeellä oleva Määttälä kertoo. Kansakoulun jälkeen hän olisi halunnut jatkaa oppikouluun, mutta köyhällä perheellä ei ollut varaa lähettää poikaa 40 […]

  The post Kouluttamattomuus on elinikäinen taakka appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  04-02-2015

  Tuntiopettaja elää pätkissä

  Tiistaiaamuisin hyvinkääläinen Eero Muurimäki hyppää Helsingin-junaan. Stoan kulttuurikeskuksessa odottaa salillinen ihmisiä, jotka haluavat kuulla muinaisten kelttien esineistä ja keskustella esihistoriasta siihen syventyneen tutkijan kanssa. − Tuntiopettajan työssä on paljon hyvää: vapaus, mahdollisuus yleistajuistaa omaa tieteenalaansa ja syventää omaa tietämystään. Minä siinä eniten opin, kun valmistelen luentoja, kertoo Helsingin työväenopistossa ja Vantaan aikuisopistossa luennoiva arkeologi. Kansalaisopistojen opetus […]

  The post Tuntiopettaja elää pätkissä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  04-02-2015

  Tarvitsemmeko Yleä vai tarvitseeko Yle meitä?

  Päätoimittaja väittää, että Ylen johto toteuttaa markkinajohtajastrategiaa. Yhtiön digitaalinen kasvustrategia ja markkinaosuuden maksimointi vievät tilan muilta mediakentän toimijoilta. Yle myös käyttää resurssejaan holtittomasti. Puolustus oli seuraavan aamun Helsingin Sanomissa. Ylen vastaava päätoimittaja, uutis-ja ajankohtaistoiminnanjohtaja Atte Jääskeläinen väitti Niemen vääristelevän asioita, ja keskustelukin kertoi pikemminkin kaupallisen median kaupallisista ongelmista kuin Ylen tehtävästä. Keskustelu ei edennyt juupas–eipäs-väittelyä […]

  The post Tarvitsemmeko Yleä vai tarvitseeko Yle meitä? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  03-02-2015

  Ihan paras hankekokous!

  − Suunnitteluun kuluu uskomattoman paljon aikaa. Sen tietää vasta, kun järjestää itse kokouksen, sanoo suunnittelijaopettaja Tuija Hyvönen Sastamalan opistosta. Kahdeksan aikuiskoulutuksen hankekokousta emännöineenä hän tietää myös, että aikataulu pettää aina. Niinpä sen on oltavakin niin väljä, että työskentely ei kärsi muutoksista. − Kaikissa tapaamisissamme on melko samanlainen ohjelmarunko, jota voi muunnella, kertoo OK-opintokeskuksen suunnittelija Marion […]

  The post Ihan paras hankekokous! appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  02-02-2015

  CIMO toivoo EPALEsta yhteisöä

  − Toivon, että koko aikuiskoulutuskenttä lähtee reippaasti mukaan tuottamaan sisältöä portaaliin, sanoo ohjelma-asiantuntija Reeta Knuuti Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta (CIMO). Hän aloitti vuoden alussa Suomen EPALE-portaalin vetäjänä. Palvelusta halutaan helposti lähestyttävä. Kohderyhmää ovat kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat. − Portaalin sisältöjen pitää olla yleiskielisiä. Ammattislangia haluamme välttää, Knuuti sanoo. Hankekumppaneiden deittipalvelu Kokonaan uusi palvelu on […]

  The post CIMO toivoo EPALEsta yhteisöä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  30-01-2015

  Aikuisten oppiminen vuonna 2014

  Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

 • vuxnas lärande |Finland
  30-01-2015

  Hulinan hallitsija

  Tänään tiedottaja sukkuloi Tampereella Sampolan tiloissa, missä kansalaisopistoväki on koolla Tammiseminaarissa. Hurme ohjaa osallistujia oikeisiin tiloihin, varmistaa, että työväenopiston salin mikrofoni on säädetty oikein ja päivittää reaaliaikaisesti seminaaritapahtumia sosiaaliseen mediaan. Pienessä hulinassa helsinkiläinen Hurme viihtyykin. − Olen iloinen, kun pääsin heti tositoimiin. Samalla näen, millaista porukkaa meidän kentällä toimii. Kansalaisopistoja Hurme tuntee työstään Helsingin suomenkielisessä […]

  The post Hulinan hallitsija appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  29-01-2015

  Intia alkaa lentokoneesta

  ”Lentokone kohoaa ilmaan. Intialaiset rakastavat sekä lapsia että uusinta tekniikkaa”, Virpi Hämeen-Anttila kirjoittaa Minun Intiani -kirjassaan. Näin alkaa tämäkin matka. Istun jumbojetissä matkalla Lontoosta Delhiin. Kone on täynnä intialaisia tai intialaistaustaisia perheitä, jotka ovat matkalla sukuloimaan Delhiin tai Mumbaihin. Nuoria rouvia, saripukuisia isoäitejä, sikhimiehiä värikkäissä turbaaneissa. Ja paljon eri-ikäisiä lapsia. Viereeni istuu ensin seurue, johon […]

  The post Intia alkaa lentokoneesta appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  28-01-2015

  ”Kerään matkalta tunnejälkiä”

  Värit, äänet, hengellisyys, kuumuus, köyhyys. Ennen matkaa Mustamon mielikuvat Intiasta perustuivat toisten kokemaan: kirjoihin, elokuviin ja ystävien tarinoihin. Kyllä. Kun hän astuu Delhin-majapaikastaan, ystävänsä Rita Nahatan kodista kadulle, mielikuvat muuttuvat todeksi. Oma kokemus tuo mukaan sävyt: On mudanruskeita katuja. On tuuttaavia vespatakseja. Ja ihmisiä, juuri niin paljon ihmisiä kuin kaikki ovat kertoneet. Kulttuurikliseiden ääripäät New […]

  The post ”Kerään matkalta tunnejälkiä” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  27-01-2015

  Näin syntyi kaupunkilaisten näköinen näyttely

  − Hei, me halutaan tänne vielä hiekkalaatikko, Paavo Halonen ehdottaa Helsingin kaupunginmuseon Lyhtysalissa tutkija Jari Harjulle. Vastaus tulee empimättä. − Ette saa. Saatiinpa loota tai ei, varmaa on, että #fläsäri-valokuvanäyttelyssä on kevään mittaan paljon ohjelmaa, jossa kävijä pääsee itse kokeilemaan ja tekemään, eikä vain katsomaan. Museo temmellyskenttänä Hiekkalaatikkoleikin hengessä syntyi itse näyttelykin. Viime syksynä museo antoi […]

  The post Näin syntyi kaupunkilaisten näköinen näyttely appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  26-01-2015

  Generalsekreterarmöte 20 januari

  Efter en kort välkomsthälsning till Köpenhamn och FORA:s värdskap hälsade Beatrice Östman, ordförande i FNV välkommen till GS-mötet. En kort presentation följde av deltagarna. Styrelsen består förutom av Beatrice som ordförande, från SFV Bildning i Finland också av Ann-Marie Winberg, generalsekreterare för FNV, Elinor Harder Andersen från FORA i Danmark och undertecknad som vice ordförande […]

 • vuxnas lärande |Finland
  26-01-2015

  ”Opiskelija maksakoon hömpän”

  Astrologiaa, homeopatiaa, numerologiaa, enkeliterapiaa, burleskitanssia. Vapaan sivistystyö viitan alle mahtuu monenlaista koulutusta. Se vain ajoittain herättää kritiikkiä, millaisia kursseja sopii kustantaa verovaroilla. Kestääkö imago? Viimeksi ärähti valtiovarainministerin poliittinen valtiosihteeri Esa Suominen löydettyään Tampereen seudun työväenopiston ohjelmasta kurssin työelämän astrologiasta. Hän pelkää, että kireän talouden aikana hömpällä on vaikea perustella vapaan sivistystyön rahoittamista. Lähivuosina toimialaa odottavat […]

  The post ”Opiskelija maksakoon hömpän” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  23-01-2015

  Sinnikäs suomen opiskelija

  Joka päivä Santos, 20, opettelee sanakirjasta kolme uutta suomen kielen sanaa. Joka päivä hän kuuntelee radiota ja katsoo televisiota. – Kello viisi tulee lastenohjelmia, joita on helppo seurata. Opin uutta joka päivä, hän kuvaa opiskeluaan Lammin vastaanottokeskuksessa. Elämänsä ensimmäiset 18 vuotta Bernardino Santos eli Guinea-Bissaussa. Lähes kaksi vuotta sitten hän lähti Länsi-Afrikasta kohti Pohjolaa ja […]

  The post Sinnikäs suomen opiskelija appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  22-01-2015

  Koulutuspilvessä on ruuhkaa

  Viime syksynä lanseerattiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) johdolla EduCloud. Helmikuussa kunnat avaavat oman palvelunsa, EduStoren. Kummastakin saa oppimateriaaleja, pelejä ja sovelluksia, maksua vastaan ja ilmaiseksi. Nimetkin ovat lähes identtiset. Tehdäänkö samaa asiaa nyt kahteen kertaan? Ei tehdä, vakuuttaa kehittämispäällikkö Jarkko Moilanen ministeriöstä. Hänen mielestään palvelujen samastaminen on yhtä ontuvaa kuin appelsiinin vertaaminen sitrushedelmiin. − EduCloud […]

  The post Koulutuspilvessä on ruuhkaa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  21-01-2015

  Epäsosiaalinen media

  Eikö pikemminkin ole käynyt niin, että yhä helpommin oksennamme toistemme päälle pahan olomme, haukumme ja herjaamme toisiamme, syyttelemme syyttä suotta ja vihaamme vähemmistöjä? Sosiaalisen median eli somen piti nostattaa esiin sivistyksemme ja kykymme verbaalisesti ilmaista itseämme. Suomalainen sielunmaisema on kuitenkin kääntynyt v–ksi, painokelvottomien sanojen käytöksi. En ole varma, pystyykö perinteisenkään median journalismi rakentamaan yhtään parempaa […]

  The post Epäsosiaalinen media appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  20-01-2015

  Saako työsuhdetta ketjuttaa loputtomiin?

  Hovioikeuden mukaan kaupungin ylläpitämä opisto toimi oikein, sillä taiteen perusopetuksessa toimineen opettajan työ oli aidosti kausiluonteista, kertoo uutispalvelu Edilex. Kysynpähän vain, johtava lakimies Erkki Mustonen, voiko näin toimia? ”Turun hovioikeuden ratkaisu ei vastaa työsopimuslakia ja siihen pitäisi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Työ ei ole selvästi kausiluonteista, koska se on vuosittain kestänyt koko opiston työkauden ajan. […]

  The post Saako työsuhdetta ketjuttaa loputtomiin? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  19-01-2015

  Valkeakoski-opisto laajeni

  Laajentuneessa seutuopistossa on noin 9 000 opiskelijaa, mutta potentiaalisia opiskelijoita on peräti 80 000. Se on yhtä paljon kuin Valkeakoskella, Pälkäneellä, Kangasalla, Akaassa ja Urjalassa on asukkaita. Rehtori Valkamo haluaa, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi, kun opetusta suunnitellaan. − Erityisesti Urjalan ja Akaan kunnissa haeemme uudenlaisia vuorovaikutteisia etäopetusmalleja ja teemme kuntalaisille verkkokyselyn toimintatavoista. Aloitamme […]

  The post Valkeakoski-opisto laajeni appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  16-01-2015

  Matkailija hakee kielikurssilta selviytymistaitoja

  Ohi ovat ne ajat, kun matkailija opiskeli kansalaisopiston kielikurssilla hyvätpäivät ja kiitokset ja tilasi sitten valmismatkan etelän rantakohteeseen. Siellä saattoi heittäytyä kohdemaan kieltä taitavan oppaan huomaan. Nyt matkailija varaa lentoliput verkosta, surffaa sopivan majoitusvaihtoehdon ja suunnittelee itse ohjelmansa. Kielitaito testataan jo matkan suunnitteluvaiheessa. − Siksi kielten kursseiltakin haetaan ensisijaisesti arjen selviytymistaitoja vieraassa kulttuurissa, kertoo kielten […]

  The post Matkailija hakee kielikurssilta selviytymistaitoja appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  15-01-2015

  Kuka maksaa hömpän?

  Jos töissä mättää, kannattaa perehtyä tähtien asentoihin. Se onnistuu Tampereen seudun työväenopistossa. ”Kaivamme esiin astrologian kuvaamia voimavaroja, joita voisit hyödyntää nykytilanteessa. Kerää mukaan tietoja: firman perustamishetki, pomon tai työtoverin syntymäaika ja paikka, tutkitun työpaikan ensimmäisen työpäiväsi aloituskellonlyömä”, luvataan ”Työelämän astrologiaa” -kurssin esittelyssä. Maksamalla 36 euroa saa 18 tuntia opetusta. Opiston kevätohjelmassa ovat myös muun muassa ”Lasten […]

  The post Kuka maksaa hömpän? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  13-01-2015

  EVA – European mobility for voluntary arts and converences supported by EU

  A network of associations from the European sector of voluntary arts and culture as well as liberal adult education with arts curriculum  present a new programme of European training events, which can be supported by the EU Commission’s Erasmus plus programme. Currently, there has been very few Erasmus training events for staff working in the […]

 • vuxnas lärande |Island
  22-12-2014

  Enkeltpersoner i livslang læring

  Arbeidslivets opplæringssenter og Rannís, Islands senter for forskning, innovasjon og vitenskap inviterte til samtal om enkeltpersoner i livslang læring under overskriften Hva vil du bli nå du blir stor?

 • vuxnas lärande |Finland
  19-12-2014

  Souli toivottaa hyvää joulua!

  Uutisoimme oppivasta elämästä jälleen torstaina 15. tammikuuta. Joululoman virikettä löydät Soulin Vimeo-kanavalta. Levollista joulun aikaa ja vireää vuotta 2015! Toimitus  

  The post Souli toivottaa hyvää joulua! appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  19-12-2014

  ”Etsi oma juttusi”

  Oikaistaanpa heti alkuun yksi väärinkäsitys: suomalaiset eivät ole onnetonta kansaa. Jurous, melankolisuus ja negatiivisuus ovat liioiteltuja myyttejä. Näin tulkitsee filosofi Frank Martela. – Onnellisuustilastoissa Suomi on yleensä ihan kärkimaita, kun mitataan elämäntyytyväisyyttä. Eivät suomalaiset ole niin synkkiä kuin ajatellaan, hän sanoo. Onnellisuusfilosofiksi ja seuraavaksi Esa Saariseksi tituleerattu Martela on viime vuosina perehtynyt tähän länsimaalaisia syvästi […]

  The post ”Etsi oma juttusi” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  18-12-2014

  Kansanopisto nuorisotakuun sivuroolissa

  Näin osoittaa Sirkka Salvi opinnäytetyössään, joka käsitteli kansanpistoja hallituksen kärkihankkeen toteuttajina. − Kansanopistoilla on osaamista, jota nuorisotakuussa olisi syytä hyödyntää, jos halutaan, että syrjäytymisvaarassa olevat saadaan kiinnittymään yhteiskuntaan, hän sanoo. Nyt kansanopistot jäävät takuun toteutuksessa marginaaliin, kun rahat käytetään ammatilliseen koulutukseen. Nuorisotakuulla on 60 miljoonan euron vuosibudjetti, josta noin kaksi miljoonaa euroa ohjautuu kansanopistoille. Nuori […]

  The post Kansanopisto nuorisotakuun sivuroolissa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  17-12-2014

  Yksinäisyyttä voi torjua ennalta

  Souli uutisoi viime viikolla valokuvaaja Trond Trosdahlin näyttelystä, joka kertoo yksin haudattavien siunaustilaisuuksista. Aihe liikutti lukijoita ja herätti heissä tahdon toimia. Yksi olisi valmis osallistumaan siunaustilaisuuksiin vapaaehtoisena, toinen keräisi rahaa varattomina haudattavien nimikyltteihin. – Yksinäinen hautaan siunaus ikään kuin korostaa ja alleviivaa täysin yksinäisen elämän: kukaan ei huomaa, että joku lähtee täältä. Siinä konkretisoituu, että […]

  The post Yksinäisyyttä voi torjua ennalta appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  17-12-2014

  Kolme pointtia uudeksi vuodeksi

  Omaa hyväntahtoisuuttamme voimme koetella ruuhkissa, kun ostoskeskukset muuttuvat ostoshelveteiksi. Sitä koetellaan myös loppumattomissa keskeneräisissä jouluvalmisteluissa. Maailman epäjatkumoista ja rauhattomuudesta huolimatta huomaan silti kanssaihmisten käytöksessä kärsivällisyyttä ja vuoden lopun hyvän tahdon tunnelmaa. Vaikka oma lapsuudenkotini ei ollut erityisen uskonnollinen, kotini jouluperinteisiin ovat aina kuuluneet jouluevankeliumi ja Enkeli taivaan -virsi. Kirkkoon on kuuluttu ja joulukirkossa käyty, koska […]

  The post Kolme pointtia uudeksi vuodeksi appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  16-12-2014

  Kansanopistot harkitsevat osakeyhtiötä

  Kansanopistot haluavat turvata ammatillisen koulutuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamassa vapaan sivistystyön ja toisen asteen rakenneuudistuksessa. Ratkaisua haetaan osakeyhtiöstä. − Yhtiöittämistä koskevassa selvityksessä on mukana 21 kansanopistoa ympäri maata, eli neljännes opistoista, kertoo asiaa selvittävä Pohjois-Savon Opiston rehtori Ensio Vatanen. Hänen mukaansa kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yksiköt ovat pieniä, eivätkä vastaa ministeriön tavoitteita omavaraisista yksiköistä. Suuruuden logiikalla […]

  The post Kansanopistot harkitsevat osakeyhtiötä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  15-12-2014

  Kutsutaan maahanmuuttaja kylään

  Kun se kerran toimii Ruotsissa, niin miksi ei meilläkin, Sini Virtanen mietti lukiessaan aamulehdestä naapurimaan ilmiöstä. Ruotsalaiset ovat innostuneet kutsumaan maahanmuuttajia koteihinsa syömään. Saman pöydän ääressä karisevat turhat ennakkoluulot. − Jos haluamme, että maahanmuuttajat kotoutuvat ja haluavat tehdä oman osansa yhteisen hyvän eteen, heidän on tärkeä tuntea itsensä tervetulleiksi ja tasavertaisiksi yhteiskunnassa. Kun kutsun maahanmuuttajan […]

  The post Kutsutaan maahanmuuttaja kylään appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  12-12-2014

  Vapaan sivistystyön rahoitus selkiytyy

  Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) sai kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten ja kesäyliopistojen rahoituksen uudistamista pohtineen työryhmän raportin eilen torstaina. − Rahoituksen ennakoitavuuden paraneminen on kaikista tärkein asia. Kun valtaosa rahoituksesta kiintiöidään, oppilaitosten ei enää tarvitse kilpailla seuraavien vuosien suoritteista tuottamalla suoritteita yli rahoitettavan tason, nostaa työryhmän sihteerinä toiminut opetusneuvos Annika Bussman esiin tuloksia. Tulevaisuudessa vain kymmenesosa kansalaisopistojen […]

  The post Vapaan sivistystyön rahoitus selkiytyy appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  11-12-2014

  Suorittaja ja leppoistaja samalla kurssilla

  Kyllä, parhaimmillaan näin on. Pahimmillaan ryhmän heterogeenisyys voi kuitenkin aiheuttaa opiskelijoille äärimmäistä turhautumista. Tarkastellaanpa tilannetta kielikurssin näkökulmasta. Omien opiskelukokemusteni perusteella kansalaisopiston kieliopiskelijat voi hieman kärjistäen jakaa suorittajiin ja leppoistajiin. Suorittaja haluaa edetä kielen opiskelussa nopeasti. Ensisijainen motiivi on kielen oppiminen. Kansalaisopistot tukevat innokasta kieliharrastajaa tarjoamalla mahdollisuuden kielitutkintojen suorittamiseen. Noin kahdeksan oppikirjakappaleen lukuvuosivauhdilla etenevä opetus saa […]

  The post Suorittaja ja leppoistaja samalla kurssilla appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  10-12-2014

  ”Mua kiinnostaa kaikki, mitä en vielä osaa”

  Sörkän vankilassa kuohahtaa. Pöytä lentää nurin, ja ison miehen koura hamuaa koivupulikkaa. Nuorimmaisen Eeron kärpänvikkelä äly on taas sattunut isoveljeen, ja Jukolan Juhanin on jälleen paalutettava isännyytensä perusta höröttävien veljiensä visakalloihin. Lavalla mellastavat Aleksis Kiven seitsemän veljestä nykyajassa. Seitsemän broidia Sipoosta -näytelmän työryhmä virittäytyy pian koittavaan ensi-iltaan. Rooleissa nähdään kahdeksan miesvankia Helsingin vankilan suljetulta puolelta. […]

  The post ”Mua kiinnostaa kaikki, mitä en vielä osaa” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  09-12-2014

  Suomalainen luottaa eniten koulutukseen

  Säästöjen lomassa oppimisesta kuuluu hyvääkin. Kansalaisten arvoja mittaava tutkimus osoittaa, että koulutus on ohittanut poliisin maan luotetuimpana instituutiona. T-Median laatimaan vuosittaiseen Kansan arvot 2014 -tutkimukseen vastasi yli 3 500 suomalaista. Peräti 90 prosenttia heistä luottaa koulutusjärjestelmään. Tosin luottamus poliisiinkin on yhä korkea, 89 prosenttia. Sen sijaan suomalainen luottaa heikosti mediaan, työnantajajärjestöihin ja kuntapäättäjiin. Eniten luottamustaan […]

  The post Suomalainen luottaa eniten koulutukseen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  08-12-2014

  Vapaan sivistystyön raamit kaventuvat

  Ensin vain eduskunnan pitää hyväksyä torstaina 4. joulukuuta saamansa hallituksen esitys vapaan sivistystyön lain uudistamisesta. Miljardi jää säästöön Uudistus juontuu hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta. Sillä tavoitellaan yhteensä miljardin euron säästöjä. − Kaiken kaikkiaan hyvä paketti ja kentän toivoma. Uudistus selkeyttää ja osin yksinkertaistaa vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitusta ja tuo säädöspohjaa asioihin, joista se on eräiden oppilaitosmuotojen […]

  The post Vapaan sivistystyön raamit kaventuvat appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  07-12-2014

  Reverserte studieforbundskuttet

  Etter regjeringens budsjettforhandling med Venstre og Kristelig Folkeparti er det nå klart at det foreslåtte studieforbundskuttet på 40 millioner reverseres. – Vi må takke Venstre og Krf for at de virkelig sto på kravene i forhandlingene, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet – Studieforbundenes interesseorganisasjon. – Samtidig har vi sett et eventyrlig engasjement fra grasrota. […]

 • vuxnas lärande |Norge
  05-12-2014

  Penger og positive signaler i budsjettet

  4. desember publiserte KUF-komiteen sin innstilling til vedtak på Kunnskapsdepartementets budsjett. Resultatene for Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene er svært gode. I tillegg til penger inneholder også innstillingen rekordmange merknader om studieforbundene. - Her er det mye god lesning, sier generalsekretær i VOFO Gro Holstad.

  les mer

 • vuxnas lärande |Norge
  05-12-2014

  VOFO er reddet!

  VOFO har fått fullt gjennomslag i statsbudsjettet for 2015.

 • vuxnas lärande |Finland
  05-12-2014

  Minä ja muu maailma

  Sivistystä on se, että näkee rajansa. Vaikka olenkin kaiken keskellä – niin kuin me kaikki – olen aina osana kokonaisuutta. Elämää on ollut ennen minua ja on minun jälkeenikin. Kukaan ei ennätä kokea kaikkea. Onneksi ei tarvitsekaan, sillä ihminen siirtää kirjoittamalla ja lukemalla tietoa itseltään, sukupolveltaan ja aikakaudeltaan toisille. Itsensä ulkopuolelle voi kurkistaa lukemalla, kuuntelemalla […]

  The post Minä ja muu maailma appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  04-12-2014

  Rakenneuudistus julki

  Kun ministerit päättävät puoli kahdelta yleisistuntonsa, opetusministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo medialle rakenneuudistuksesta, joka koskee vapaata sivistystyötä ja toista astetta. − Ennakkotietoja ei ole tihkunut, vakuuttaa Vapaaan sivistystyön puheenjohtaja Aaro Harju. Sen sijaan varautumisesta muutokseen on havaintoja oppilaitoskentällä. Kuluvan vuoden aikana on sovittu fuusioista, jotka noudattelevat ministeriön pyrkimystä monialaisiin ja vahvoihin ylläpitäjiin. Rakenneuudistus poikii koulutuskonserneja […]

  The post Rakenneuudistus julki appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  03-12-2014

  ”Halusin saada menetetyt vuodet takaisin”

  − Olen perheeni ensimmäinen maisteri. Suvullani ei ole akateemista taustaa, vaan isoäitini veli ja sisar olivat yliopistolla töissä vahtimestareina, helsinkiläinen Hanna Salminen kertoo. Pian perheessä on myös tohtori. Ensi maanantaina Salminen väittelee Helsingin yliopistossa viestinnän johtajuudesta. Tutkimustaan esittelevästä puheenvuorostaan, lektiosta, hän aikoo siivota turhat sivistyssanat pois. Väittelijän mielestä tutkimustiedon pitää avautua ihan jokaiselle, jotta siitä on […]

  The post ”Halusin saada menetetyt vuodet takaisin” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  03-12-2014

  Studieforbundene i finansdebatten

  Første desember var det finansdebatt i Stortinget. I debatten var det tre stortingsrepresentanter som trakk fram studieforbundene i sine innlegg.
  - Studieforbundene representerer et mangfold av tilbud – alt fra bunadsbrodering til sang for ungdom med Downs syndrom. Det at disse tilbudene kan opprettholdes betyr uendelig mye for den enkelte som benytter seg av dem, og det betyr mye for oss som samfunn, sa nestleder i KUF-komiteen Iselin Nybø (Venstre).

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  03-12-2014

  Kaksi kynttilää ikkunalaudalla

  Kynttilät valaisivat jokaisen huoneen ikkunaa. Tänä päivänä perinne ei ainakaan kaupungeissa näytä olevan säännönmukainen ja elävä. Aina kynttilät ikkunalaudalla eivät ole merkinneet itsenäisyyden juhlistamista. Kun Suomi oli vielä osa Ruotsin kuningaskuntaa, kynttilöitä poltettiin kuningasperheen kunniaksi. Venäjän vallan aikaan poltettiin kynttilöitä ikkunoilla keisariperheen merkkipäivinä. Sortovuosina 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun kynttilöistä tuli kapinan ele. Suomessa perustettiin vuonna […]

  The post Kaksi kynttilää ikkunalaudalla appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  01-12-2014

  Miten mies näkee vallankäytön?

  Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen kertoi aiemmin kokemuksistaan vallankäytöstä työelämässä ja miesten ja naisten välisestä epätasa-arvosta.

 • vuxnas lärande |Finland
  01-12-2014

  Väitös: Kielenopetuksen painotuksella on väliä

  Se, joka opiskelee suomea vieraana kielenä, tekee vähemmän kielioppivirheitä kuin se, jolle suomi on toinen kieli (S2), käy ilmi suomen kielestä väitelleen Corinne Tilman tutkimuksesta. Vieraan kielen opiskelija tunnistaa ja käyttää varhemmin kielen eri muotoja kuin S2-opiskelija. Väitöstutkija seurasi vuoden ajan kahta erilaista suomen kielen opiskelijaryhmää: yksi ryhmä opiskeli suomea vieraana kielenä Hollannissa kielioppia painottaen, […]

  The post Väitös: Kielenopetuksen painotuksella on väliä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  28-11-2014

  Itse suunniteltu kurssi innostaa

  Tavataan kerran kuussa, keskustellaan, ratkotaan teknisiä pulmia ja tutustutaan uusiin sosiaalisen median työkaluihin. Muun aikaa opiskellaan luokkahuoneen ulkopuolella yhdessä ja erikseen: kirjoitetaan blogia, tehdään tehtäviä verkossa, skypetetään ja tavataan kahvilassa. Näin etenee englannin kielen opiskelu Valkeakoski-opistossa. Ikääntyneille suunnattu PEOPLE-kurssi osoittautui niin onnistuneeksi, että se toi opistolle kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman. Tunnustuksen antoi Opetushallitus. − Halusimme selvittää, […]

  The post Itse suunniteltu kurssi innostaa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  27-11-2014

  Edullisuuden mielikuva

  Edullinen on muuten se puhelinmyyjän tarjoama lehtitarjouskin, jäähän yhdelle lehdelle hintaa vain kolme euroa. Todellisuudessa lehden kokonaishinta tilausjaksolla on 156 euroa, mutta kuka siitä nyt haluaisi kuulla. Tällainen hinnoittelutapa on monille tuttu kuntosalien ja lehtimyyjien myyntipuheista. Myytävän palvelun tai tuotteen saa kuulostamaan edulliselta, kun sitä myydään hintaan euro päivältä tai kolme euroa lehdeltä. Näin mainosmiehet […]

  The post Edullisuuden mielikuva appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  26-11-2014

  ”Sananvapaus ei periydy”

  Kun Ruokanen 18 vuotta sitten ryhtyi johtamaan Suomen Kuvalehden toimitusta, hän sai neuvon. − Lehden aiempi päätoimittaja Mikko Pohtola sanoi, että toimitusta pitää johtaa kuin solistien kuoroa. On tärkeää luottaa toimittajien asiantuntemukseen ja antaa tilaa moniäänisyydelle, Ruokanen muistelee. Niin hän teki − ja median maineella mitattuna myös onnistui tehtävässään. Alkusyksystä Ruokanen jäi eläkkeelle aikakauslehdestä, joka tunnetaan […]

  The post ”Sananvapaus ei periydy” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  25-11-2014

  Aistimatkalla

  Kaikki aistit auki Selkääni sivellään. Käsiini kaadetaan jotain pehmeää, jota nuuhkaisen. Ruusun terälehtiä! ”Suu auki.” Sinne lusikka. Maistan jäätelön, jonka joku esiintyjistä nimeää ”metsän keltaiseksi iltapaisteeksi”. Istun vieraiden ihmisten keskellä entisessä kirkkosalissa silmät kiinni, ja joku pyysi minua juuri avaamaan suuni. Jännittää. Olen yleisönä Pitskun Kulttuurikirkon Aistikylpy-esityksessä. Jokaisella katsojalla on oma kylvettäjänsä, kehitysvammainen nuori, joka […]

  The post Aistimatkalla appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  24-11-2014

  Reverserte studieforbundskuttet

  Etter regjeringens budsjettforhandling med Venstre og Kristelig Folkeparti er det nå klart at det foreslåtte studieforbundskuttet på 40 millioner reverseres. – Vi må takke Venstre og Krf for at de virkelig sto på kravene i forhandlingene, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet.

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  24-11-2014

  Perussuomalaiset saavat opintokeskuksen

  Perussuomalaisten opintokeskus aloittaa koulutuksensa tammikuun seitsemäntenä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ylläpitämisluvan Peruskansan Sivistysliitolle. − Meillä on kaksi kohderyhmää: järjestötoiminnassa ja luottamustehtävissä olevat puolueen aktiivijäsenet sekä muuten vain yhteiskunnasta ja politiikasta kiinnostuneet, kertoo rehtoriksi valittu Lasse Lehtinen. Opinto-ohjelmaa ei ole vielä julkistettu, mutta keväällä huomio on eduskuntavaaliehdokkaiden, vaalityöntekijöiden ja järjestöväen koulutuksissa. Opetustunteja tarjotaan ensi vuonna […]

  The post Perussuomalaiset saavat opintokeskuksen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  21-11-2014

  Kansanvalistusseura palkitsi mediasivistäjän

  Kansanvalistusseuran säätiön hallitus päätti jakaa palkinnon tällä kertaa mediasivistyksestä. Se toteaa palkintoperusteissaan, että Tapani Ruokanen on vaalinut sananvapautta ja journalismia aikana, jona mediaympäristö on ollut ankarissa muutospaineissa. Ruokanen on johtanut Pohjoismaiden ainoan puolueettoman ja ajankohtaisjournalismiin painottuvan aikakauslehden toimitusta. Päätoimittajana hän on luonut mahdollisuuksia tehdä luotettavaa ja kriittistä journalismia yhteiskunnan, talouden, politiikan, kulttuurin, tieteen ja taiteen […]

  The post Kansanvalistusseura palkitsi mediasivistäjän appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  21-11-2014

  Sivistys selättää mykkyyden

  Sivistys on uteliaisuutta. Hienovaraista rohkeutta nähdä oman tontin toiselle puolen. Silloin kohtaa kertomuksia, joista Suomen tarina avautuu. Minun ja meidän. Sivistys selättää mykkyyden. Siksi rakastan sanoja, sivistyksen silmuja. Siksi myös kiitän ja kannatan kirjastoja: lapsuuteni ilmaisiloja! Kirjat toivat elämääni sitä, mitä omassa ankeassa arjessani puuttui – ne loivat mielikuvitusta, joka evästi tulevaisuuteen. Ne avasivat tunnelukkoja […]

  The post Sivistys selättää mykkyyden appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  20-11-2014

  Vaihtamalla paranee

  Mitä opettajavaihto tarkoittaa? − Toteutamme Vanajaveden Opistossa ja Wahren-opistossa toista vuotta opettajavaihtoa käsityönopetuksessa. Käymme opettamassa toistemme opiskelijoita. Emme niinkään halua lisätä kurssituottoja vaan hyödyntää yhteistä osaamista ja työvälineitä sekä oppia toisiltamme. Mitä iloa vaihdosta on? − Kummankin opettajan ammatillinen osaaminen laajenee. Toisen tausta muotoilussa ja vaatetuksessa, toisella tekstiilityössä ja huovutuksessa. Opimme toisiltamme muutakin: miten suunnitella, […]

  The post Vaihtamalla paranee appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  19-11-2014

  ”Perhe on tärkein”

  Perhetyön asiantuntijuus toi äänekoskiselle Jukka Harmaiselle vuoden kesäyliopisto-opettajan tunnustuksen. Palkittu on monen toimen mies: kasvatustieteilijä, kouluttaja, konsultti ja työnohjaaja. Monipuolinen on työnkuvakin. Harmainen opettaa, luennoi, kirjoittaa, tekee oppimateriaalia, kehittää, suunnittelee koulutuksia ja pitää yksityisvastaanottoa. Hänelle kaiken ytimessä on perheiden hyvinvointi. Kannustava opettaja Opiskelijat kiittävät Jukka Harmaisen vuorovaikutustaitoja, monialaisuutta ja kannustavaa palautetta. Hän on opettanut eri […]

  The post ”Perhe on tärkein” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  19-11-2014

  Sarajevon opetukset

  Balkanin konfliktin jäljiltä Sarajevoa asuttavat serbit, kroatit ja bosnialaiset. He ovat ortodokseja, katolisia ja muslimeita. Kaupungin ympäröiviltä vuorilta ampuneiden tarkka-ampujien tuhot näkyvät huonokuntoisten rakennusten luodin tai kranaatin reikinä. Kaupoissa riittää tilaa ulkomaalaisille, kun paikalliset kulkevat kaduilla edestakaisin. Yliopisto-opiskelijoiden vesipiippu porisee, ja turkkilainen tee on paikallaan. Nuoret miehet sanovat sarajevolaisten elämän olevan selviytymistaistelua päivästä toiseen. Ne, […]

  The post Sarajevon opetukset appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  18-11-2014

  Rakenneuudistus ajaa oppilaitoksia yhteen

  Sanataidekoulutuksestaan tunnettu Oriveden Opisto löysi kumppanikseen luonnonvara-aloille kouluttavan Ahlmanin opiston. Neljä espoolaista aikuiskoulutusorganisaatiota on pian Omniassa. Keski-Suomen Opisto hakee kumppanikseen ammatillista koulutuksen järjestäjää. Meneillä olevat fuusiot ovat juuri sitä, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) haluaa vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukselta. Tavoitteena ovat monialaiset ja omavaraiset ylläpitäjät, jotka selviävät valtion rankasta säästökuurista. Espoon Arbis jää […]

  The post Rakenneuudistus ajaa oppilaitoksia yhteen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  17-11-2014

  Pitääkö harrasteopinnoista saada todistus?

  Matti Mallila kertaa kolmatta vuotta ruotsia kansalaisopistossa ja toivoo voivansa sisällyttää kurssit tradenomin tutkintoonsa. Maija Mallinen haluaisi lisätä kuvankäsittelykurssin ansioluetteloonsa, mutta opistolla ei ole tapana myöntää kursseista todistuksia. Miljoona mattia ja maijaa opiskelee maassamme vuosittain omalla ajallaan, jotkut omaksi ilokseen, toiset pätevöityäkseen työssä. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla ei vain ole yhteistä linjaa siitä, miten opittu tunnistetaan […]

  The post Pitääkö harrasteopinnoista saada todistus? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  14-11-2014

  Vapaaehtoistyö lukion opetussuunnitelmaan

  Vapaaehtoistoiminta pääsi ensimmäistä kertaa mukaan lukion opetussuunnitelmaan, kun valtioneuvosto hyväksyi torstaina asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Teemakurssit ylittävät oppiainerajat Vapaaehtoistyö on mukana oppiaineiden rajoja ylittävissä teemakursseissa, joita on kolme. Niillä eheytetään opetusta, lisätään oppiaineiden välistä yhteistyötä ja vahvistetaan laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Samassa teemassa vapaaehtoistyön kanssa ovat työelämävalmiudet, kansainvälisyys ja liikennekasvatus. Muilla teemakursseilla opiskellaan […]

  The post Vapaaehtoistyö lukion opetussuunnitelmaan appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  14-11-2014

  Sivistys on heikomman puolustamista

  Tieto ei ole sivistystä. Sivistystä on se, kuinka tieto käytetään kaikkien hyväksi ja on kaikkien saatavilla. Sivistys on sitä, että näkee itsensä yli. Maailma ei ole mitoitettavissa vain omien tarpeiden, ihanteiden ja arvojen kautta. Sivistynyt ihminen näkee yksityiskohdan osana kokonaisuutta. Sivistys ei ole periaatteita. Maailma muuttuu ja ihmiset muuttuvat hitaasti sen mukana. Sivistys on joustavuutta […]

  The post Sivistys on heikomman puolustamista appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  13-11-2014

  Määrän palvonta

  Jos näin olisi, täyttyisivät pitkäaikaistyöttömien ja eläkeläisten aktivointiin tarkoitetut kurssit alta aikayksikön. Käytännössä opistotoiminnan sivistykselliset, sosiaaliset tai yhteiskunnalliset tarkoitusperät eivät kuitenkaan aina määritä kurssin laatua tai opiston menestystä, vaan mittareina toimivat opiskelijamäärät. Uutiskynnys ylittyy, kun opistojen ilmoittautumisjärjestelmä ruuhkautuu. Harvoin näkee uutisia siitä, että 50-vuotias pitkäaikaistyötön Kalevi ja yksinäinen 75-vuotias Marjatta saivat elämälleen uutta suuntaa innostuttuaan […]

  The post Määrän palvonta appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  13-11-2014

  Kotikutsuista uusi opistohitti?

  Meillä on porukka, joka haluaa oppia kehräämään lampaanvillasta lankaa, mutta mistä löytyisi opettaja? Sastamalassa pulma ratkeaa ensi kevätkaudella, kun soittaa kansalaisopiston toimistoon ja ilmoittautuu kotikutsujen emännäksi tai isännäksi. − Opisto lähettää kutsujan kotiin ammattitaitoisen opettajan yhdeksi illaksi. Opiskelijat maksavat kurssistaan 10 euroa, ja emäntä tai isäntä pääsee mukaan ilmaiseksi, rehtorin sijaisuutta hoitava Kari Kotiranta kuvaa […]

  The post Kotikutsuista uusi opistohitti? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  12-11-2014

  Danmark: Folketinget må sætte en bundgrænse

  ”Kommunerne svigter folkeoplysningen. Nu bliver Folketinget nødt til at sætte en bundgrænse for, hvor lidt kommunerne kan støtte folkeoplysningen,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen. Baggrunden er Endnu engang har kommunerne skåret en bid af støtten til den folkeoplysende voksenundervisning. Siden 2002 er kommunernes tilskud faldet med 47,7 procent. Alene fra 2013 til 2014 er […]

 • vuxnas lärande |Norden
  12-11-2014

  Norge: Norsk statsbudget stöder folkbildningen?

  KrF reverserer studieforbundkuttet. I sitt alternativet statsbudsjett for 2015 reverserer KrF studieforbundkuttet : ”Kompetanse måles i mer enn studiepoeng. Kompetanse og læring handler om å utvikle hele mennesker, og her spiller folkehøgskolene en svært viktig rolle. Vi ønsker et samfunn som bygges nedenfra, og mener frivillig sektor er av uvurderlig verdi for sivilsamfunnet. KrF vil ha […]

 • vuxnas lärande |Finland
  12-11-2014

  Kaneli-koira kannusti uuteen ammattiin

  Kun Inga Rikandi, 36, viime tammikuussa aloitti koirien koulutusohjaajan opinnot Suomen Eläinkoulutuskeskuksessa, hän opiskeli ensi kertaa porukassa, jota ei ole valittu pääsykokein. – Meitä on paljon eri-ikäisiä ja monenlaisista taustoista. Tajusin, että olin ollut aika syvällä yliopistokuplassa ja kuvitellut, että sellaista elämän kuuluukin olla, hän toteaa. Hän oli tehnyt vuosia tutkivan soitonopettajan uraa, joka oli […]

  The post Kaneli-koira kannusti uuteen ammattiin appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  11-11-2014

  Vapaaehtoistyötä ei saa rajoittaa

  Kun Jokinen on hörpännyt keittiössään aamukahvinsa ja polkenut tovin kuntopyöräänsä, hän ryhtyy kääntämään artikkelia sosiaali- ja terveysjärjestöjen taannoiselta Ruotsin-risteilyltä. Ruotsinkielinen juttu ilmestyy Kansalaisareenan jäsenlehdessä. Oma osaaminen hyötykäyttöön Käännöstään Ann Jokinen tekee vapaaehtoistyönä, sillä hän on sopinut Uudenmaan TE-toimiston kanssa olevansa työmarkkinoiden käytettävissä. Lähes vuoden työttömänä ollut markkinointiviestinnän ammattilainen haluaa käyttää osaamistaan, vaikka ei siitä palkkaa […]

  The post Vapaaehtoistyötä ei saa rajoittaa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  10-11-2014

  Overrakte 10 000 underskrifter

  Ti tusen mennesker, fra over tusen ulike lag og foreninger, har skrevet under på oppropet mot regjeringens studieforbundskutt i statsbudsjettet. I dag overrakte Generalsekretær i VOFO Gro Holstad underskriftene til Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (Venstre). - Vi har lagt merke til engasjementet, og er glade for å vite at vi har mer enn 10 000 i ryggen i denne viktige saken, sa Rotevatn.

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  10-11-2014

  VST valitsi uuden hallituksen

  Nyt valittu eduvalvojajärjestön hallitus työskentelee kaksi vuotta. Sen puheenjohtajana jatkaa Aaro Harju, joka on päätoimeltaan Kansalaisfoorumin pääsihteeri. Hallituksessa vaihtuu kolme varsinaista jäsentä. Espoon työväenopiston rehtori Tarja Lang tulee varajäseneksi siirtyvän Jaana Nuottasen tilalle. Vision pääsihteeri Ville Ylikahri seuraa OK-opintokeskuksen toiminnanjohtajaa Anitta Pehkosta. Pääsihteeri Niina Luukkainen tulee jäseneksi pääsihteeri Aleksi Valtan tilalle. Työvälineinä lobbaus ja lausunnot […]

  The post VST valitsi uuden hallituksen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  07-11-2014

  Rohkea haaveilija

  PÄÄLLIMMÄISENÄ MIELESSÄNI ON suomen kielen tutkinto, jonka teen huomenna Helsingin aikuisopistolla. Olen opiskellut suomea toisena kielenä yli vuoden. Osaan kieliopin, luen ja kirjoitan hyvin, mutta puheosuus vähän pelottaa. Joskus on vaikea ymmärtää, jos ei näe puhujan kasvoja. Kurssilla on onneksi harjoiteltu paljon puhumista, eikä vain kielioppia kuten Venäjällä. PÄÄLLÄNI ON tänään trikoomekko, jonka olen ostanut […]

  The post Rohkea haaveilija appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  06-11-2014

  Over 5500 har signert på tre dager!

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  06-11-2014

  Rehtorin oodi sivistykselle

  Hallintotyössäni saan kohdata monenlaisia asioita. Saan hoitaa organisaation kehittämistä ja taustatehtäviä, jotta ne oikeat oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyvät asiat saavat niille kuuluvan kärkitilan. Yritän hallinnon keskellä muistaa koko ajan sen, ketä ja mitä varten opisto ja oma työni ovat olemassa. Haluan edistää hallinnon ja rehtorin työni kautta sivistysmahdollisuuksia. Työväenopistossa erilaiset ihmiset kohtaavat vapaaehtoisesti omien […]

  The post Rehtorin oodi sivistykselle appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  05-11-2014

  ”Ainoa vastaus on yhdistää voimat”

  – Tulevaisuuden oppilaitos on juuri niin vahva kuin on sen selkäranka: rehtori ja johtoryhmä. Selkäranka on voimaton, ellei sillä ole päätä, käsiä ja jalkoja – yhteisönsä tukea, avaa professori Aini-Kristiina Jäppinen organisaation anatomiaa. Kehittämistiimit taas ovat keuhkot, joilla organisaatio hengittää ulkomaailmaan. Näin saadaan impulsseja ja tietoa kehittämisen tueksi. Koulutusmaailmassa myllertää: vapaan sivistystyön ja toisen asteen […]

  The post ”Ainoa vastaus on yhdistää voimat” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  05-11-2014

  Välittävä yhteiskunta tarvitsee poliittista rohkeutta

  Rautavaaran kuolonkolari ja Utsjoen puukotus puhuttavat. Yleisönosastoista välittyvät huoli äitien jaksamisesta ja opiskelijoiden mielenterveysongelmista, eivätkä huolet rajoitu siihen. Monenlaista arkipäivän havaintoa jaetaan nyt kanssalähimmäisten kanssa. En ole varma, tietävätkö päättäjät aina päätöksensä seuraukset tai näkevätkö he Arkadianmäeltä suomalaisen arjen harmauden. Elämme päätöksenteon kuplassa. Meille on korostettu, että valtion velka on pakko saattaa kuntoon, muuten hukka […]

  The post Välittävä yhteiskunta tarvitsee poliittista rohkeutta appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  04-11-2014

  Elinikäinen oppiminen globaaliksi kehitystavoitteeksi

  Vuonna 2000 YK:n jäsenmaat sopivat kehityksen vuosituhattavoitteista. Kahdeksan mitattavissa olevaa tavoitetta on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Aikarajan lähestyessä kansainvälinen yhteisö katsoo, mihin asti päästiin ja mitä uusia maaleja tarvitaan. Aikuiskoulutus näkymätön vuosituhattavoitteissa Tulevaisuuden kehitysagenda on jo muotoutumassa. Niin sanotussa Post 2015 -prosessissa valtiot ja lukuisat sidosryhmät neuvottelevat uusista kehitystavoitteista. Vaikka lopullinen lista lyödäänkin lukkoon […]

  The post Elinikäinen oppiminen globaaliksi kehitystavoitteeksi appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  03-11-2014

  Venstre: Full støtte til VOFO og studieforbundene

  Venstre gir studieforbundene og VOFO fullt gjennomslag i sitt alternative statsbudsjett. Venstre foreslår å reversere hele kuttet til studieforbundene pluss at de legger til en reell økning på 7,2 millioner kroner. I tillegg reverserer de hele kuttet til VOFO.
  - Dette gjør vi fordi Venstre ønsker å satse på dette feltet, sier fungerende leder i KUF-komiteen Iselin Nybø.

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  03-11-2014

  Nuorisotakuun voimavaroja ohjaukseen

  – Tuttu sana, mutta en kyllä yhtään osaa sanoa, mitä se tarkoittaa. Näin vastaa kevään ylioppilas Mirjami Tammelander kysymykseen, mitä mielikuvia sana ’nuorisotakuu’ herättää. Terveiset vain kohderyhmästä hallituksen kärkihankkeen toteuttajille. Takuusta kerrottava nuorelle Elokuun lopussa työttömänä oli  lähes 44 000 takuun kohderyhmään kuuluvaa 15–24-vuotiasta. Se on viitisen tuhatta enemmän kuin edellisvuonna. Pornaislainen Tammelander kuuluu siihen neljännekseen, […]

  The post Nuorisotakuun voimavaroja ohjaukseen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  03-11-2014

  Opprop mot studieforbundskuttet

  Voksenopplæringsforbundet har lansert en underskriftskampanje mot forslaget om å kutte 40 millioner av støtten til studieforbundene. - Nå må alle med hjerte for frivillighet og voksnes læring bidra med sin underskrift og spre kampanjen videre, oppfordrer generalsekretær i VOFO Gro Holstad. Les og signér oppropet her

  les mer

 • vuxnas lärande |Norge
  31-10-2014

  KrF vil stoppe studieforbundskuttet

  I Kristelig Folkepartis alternative statsbudjett som ble lansert i dag, reverseres hele det foreslåttet kuttet på 40 millioner kroner til studieforbundene. - Dette er er en høyt prioritert sak for KrF. Vi ønsker oss et samfunn som bygges nedenfra, og da må vi legge forholdene til rette for frivillige organisasjoner, sier utdanningspolitisk talsmann i KrF Anders Tyvand.

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  31-10-2014

  Kielipelaaja

  − Jos jotain päätän, sen myös teen, myöntää Tuomas Sammelvuo. Se on helppo uskoa. Ammattiurheilijaksi, saatikka Suomen menestyneimmäksi lentopalloilijaksi ei tulla lepsulla työmoraalilla. Viime vuonna peliuransa päättänyt Sammelvuo nousi samana vuonna Suomen miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentajaksi. PERIKSIANTAMATTOMUUS on kantanut hedelmää paitsi pelikentillä myös opinnoissa. Peliura vei savolaisurheilijaa muun muassa Italian, Ranskan, Venäjän ja Japaninkin liigoihin. Mies […]

  The post Kielipelaaja appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  31-10-2014

  Tapa suhtautua maailmaan

  Lapsuudenkodissani sivistynyt ihminen tarkoitti jotain tavoiteltavaa, hyvin myönteistä. Jos äiti tai isä sanoi painokkaasti, että siinä vasta sivistynyt ihminen, se oli kuin laatuleima ihmisen kyljessä. Kun muistelen sivistyneiksi arvioituja ihmisiä, heillä ei suinkaan aina ollut muodollista sivistystä vaan humaani ja ymmärtäväinen tapa suhtautua kanssaihmisiin ja tilanteisiin. Huomaan perineeni varsin samanlaisen asennoitumisen sivistykseen. Elämäni varrella olen […]

  The post Tapa suhtautua maailmaan appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  30-10-2014

  Koulutuskaan ei särje lasikattoa

  Espoon suomenkielisessä työväenopistossa noudatetaan samapalkkaisuutta. Päätoimisia työntekijöitä on 60, joista peräti 90 prosenttia on naisia. Palkan maksaa Espoon kaupunki. − Työntekijätasolla periaate toimiikin hyvin, mutta ongelmia tulee, kun ylempi johtajuus on miesvaltaista. Sama koskee muita naisvaltaisia aloja, rehtori Tarja Lang sanoo. Teoriassa tasa-arvoasiat ovat hyvin. Työsuhteen ehtoja valvovat ammattiyhdistykset, ja usko työ- ja virkaehtosopimuksiin tasa-arvon […]

  The post Koulutuskaan ei särje lasikattoa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  30-10-2014

  Kaikki heti tänne nyt

  Tai ehkä ne sittenkin kiinnostavat. Sen sijaan, että nuoret makaisivat passiivisina sohvillaan ja kerryttäisivät rasvaa sisäelintensä ympärille, he aktivoituvat erinäisiin harrastuksiin ja puuhasteluun. Sellaisiinkin, jotka edellyttävät muutakin liikuntaa kuin sormien liikuttelua älylaitteen näytöllä. Kokemukseni perusteella etenkin nuoret etsivät aktiivisesti vaihtoehtoja vapaa-ajalleen. Kansalaisoisto on mainio vaihtoehto, mutta muitakin on. Opistoihmisestä nekin saattavat tosin kuulostaa jossain määrin […]

  The post Kaikki heti tänne nyt appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  29-10-2014

  Täytettä aisteille

  Kun sopraano Johanna Rusanen-Kartano tulkitsee onnettoman rakkausmonologin saamelaiskulttuurikeskuksessa Inarissa, ollaan yhden Suomen kansallisoopperan perustehtävän äärellä: ooppera kuuluu kaikille. Taiteenlaji on viime vuosina pyrkinyt reippaasti koko kansan pariin jalkautumalla esimerkiksi hoitolaitoksiin ja ostoskeskuksiin. Parhaillaan suunnitellaan Kansallisoopperan tuotantojen taltiointia ja esittämistä elokuvateattereissa. Rusanen-Kartano katsoo kokeiluja suopeasti. – Olen itse ollut melko perinteisissä produktioissa mukana, mutta oopperalla on […]

  The post Täytettä aisteille appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  28-10-2014

  Kesäyliopisto puhaltaa koulutustaan pilveen

  Yleissivistävä koulu sai viime viikolla  EduCloud-pilvipalvelun. Kun pilotti avattiin, vapaassa sivistystyössä kyseltiin, ”miten pitkään meidän pitää odottaa”. Eipä kauaakaan, vastaa rehtori Miia Äkkinen Vaasan kesäyliopistosta. − Kehitämme Snellman-kesäyliopiston kanssa sähköistä toimintaympäristöä, jolla helpotetaan materiaalien jakamista ja lavennetaan verkkokurssien valikoimaa. Rahoituksen hanke saa Opetushallituksen laatu- ja kehittämishankeavustuksista. Johtamistaidon mooc paketissa Käytännössä pilvipalvelun rakentaminen on sen systematisoimista, […]

  The post Kesäyliopisto puhaltaa koulutustaan pilveen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  24-10-2014

  ”Myötätunto tekee tilaa tunteille”

  Helsingin piispan päivät täyttyvät tapaamisista, ja siihen on syynsä: kirkon kuuluu olla siellä, missä ihmiset ovat. Askola käy vanhusten hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, tehtaissa ja toreilla ja ottaa ihmisiä vastaan virka-asunnossaan Johanneksen kirkon kupeessa. − Seurakuntalaisia, mediaa, järjestöihmisiä, yritysjohtajia, kaikenlaisia ihmisiä kerjäläisistä kenraaleihin, hän kuvaa tapaamisia. Läsnäolo ja lepo Jokainen tapaaminen on mahdollisuus oppia uutta, toisista ja […]

  The post ”Myötätunto tekee tilaa tunteille” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  23-10-2014

  Koulutus pujahti pilveen

  Keskiviikkona Tampereella julkistettu palvelu auttaa oppilaitoksia ottamaan nykyistä monipuolisemmin ja kätevämmin käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja ja tieto- ja viestintätekniikkaa. EduCloud sisältää digitaalisia oppimateriaaleja, pedagogisia pelejä sekä opetuksessa käytettäviä sovelluksia ja palveluja. Ministeri tilaa oppimisen elämyksiä Aluksi palvelusta hyötyvät perusopetuksen opettajat ja rehtorit. Myöhemmin se laajenee muillekin opetuksen sektoreille. Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) uskoo, että näin lisätään […]

  The post Koulutus pujahti pilveen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  23-10-2014

  Sivistys on vastakaikua

  ”Koulutuksen keskeisiä tehtäviä on työelämän edellyttämien taitojen ohessa sivistyksen vahvistaminen ja edistäminen. Oppimisen edistäminen ja sivistyksen rakentaminen ovat opettajan työn ydin. Sivistys merkitsee minulle halua ottaa toiset huomioon, halua toimia vastuullisesti. Lisäksi se tarkoittaa kykyä ja halua ajatella eri näkökulmia yhdistellen. Koska ihmisten elämän- ja opintopolut aiempaa enemmän monimuotoistuvat ja eriytyvät toisistaan, muuttuu myös koulutus […]

  The post Sivistys on vastakaikua appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  22-10-2014

  Kulttuurien värittäjä

  Ovisummeri valitsi huonon ajankohdan hajota. Latinalaisen Amerikan elokuvafestivaali Cinemaissin valmistelut käyvät kuumina, ja festivaalijohtaja hoitelee ovitrafiikkia puhelimitse. – …bueno, te voy a llamar más tarde…soitan sinulle hetken kuluttua, Jaime Potenze huikkaa luuriin samalla kun esittelee toiselle kylään tulleelle toimittajalle ohjelmiston arvostelukappaleita. Potenzen kotitoimisto on yhdistelmä kielenkääntäjän konttoria, värikästä festivaalitoimistoa ja akateemista töölöläisasuntoa. – Elokuva on […]

  The post Kulttuurien värittäjä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  22-10-2014

  Miljoona suomalaista koukussa

  Vain elämää -sarja toistuu viikosta toiseen samalla kaavalla. Kukin tähti vuorollaan on päivän artisti ja päästää toiset kurkistamaan omaan elämäänsä ja uraansa. Päivän artistin kappaleet saavat tuoreen sovituksen muiden artistien käsissä. Suurimpien hittien uudet versiot näyttävät koskettavan sekä päähenkilöitä että katselijoita. Artistit ovat jakaneet harkittuja, suhteellisen syvällisiäkin tarinoita elämästä, kivusta, surusta, ilosta. Wirtanen puhui ahdistuksestaan […]

  The post Miljoona suomalaista koukussa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  21-10-2014

  Saako työtön tehdä vapaaehtoistyötä?

  Mikä on työttömän vapaaehtoisen paikka yhteiskunnassa, kysyy monipuolisesti vapaaehtoistyötä tekevä nainen  Helsingin Sanomien mielipideosastossa. Mitä vastaat, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen? ”Kannattaa käyttää oman vapaaehtoisroolin mukaista titteliä, kuten ’lastensuojelun tukihenkilö’. Näin vapaaehtoistyön arvostus yhteiskunnassa paranee. Kansalaisareena ei halua kytkeä vapaaehtoistyötä työvoimapolitiikkaan, vaan meistä on tärkeää, että kaikilla on siihen samat oikeudet. Nyt työttömät ovat eriarvoisessa asemassa. […]

  The post Saako työtön tehdä vapaaehtoistyötä? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  20-10-2014

  Når de frivillige takker for seg

  Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem med et kutt på 40 millioner kroner for studieforbundene var det mange i det frivillige organisasjonslivet som reagerte. Les reaksjonen til Frode Rismyhr, generalsekretær i Frilynt Norge, på VOFOs blogg.

 • vuxnas lärande |Finland
  20-10-2014

  Väitös: Oppimispeli ei toimi ilman opettajaa

  Kasvatustieteilijä Kimmo Oksanen otti selvää, millainen peli toimii yhteisöllisessä oppimisessa. Hän havaitsi, että vaikeinta on tuoda yhteen oppimisen ja pelisuunnittelun näkökulmat. − Kun yhdistetään yhteisöllisen oppimisen teoriatieto ja pelisuunnittelun mahdollisuudet, saatetaan löytää uusia keinoja tukea pelaavien nuorten vuorovaikutusta ja tiedonrakentamista yhdessä, sanoo Koulutuksen tutkimuslaitoksessa työskentelevä Oksanen. Työtään varten hän kehitti Jyväskylän ammattiopiston ja LudoCraft-yrityksen kanssa […]

  The post Väitös: Oppimispeli ei toimi ilman opettajaa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  17-10-2014

  Koulutus on kivijalka

  Sivistys sisältää sekä suvun jatkamisen – johon kuuluu taas lähimmäisestä huolehtiminen ja lähimmäisen rakkaus – että luonnon suojelun. Lähimmäisestä huolehtiminen ja ympäristön pitämisen elinkelpoisena edellyttävät itsestä huolehtimista, oman osaamisen monipuolista lisäämistä ja fyysisen kunnon vaalimista. Tulevaisuuden osaamistarpeita on yhä vaikeampi, jopa lähes mahdotonta ennakoida työelämän nopean muuttumisen takia. Tärkeintä näyttävät olevan halu ja mahdollisuus jatkuvaan […]

  The post Koulutus on kivijalka appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  17-10-2014

  Koodin kesyttäjä

  Syyskuussa Maiju Laaksonen aloitti ohjelmoinnin verkkokurssin, moocin, Aalto-yliopistossa. Lokakuussa tapahtui ihme. − Siinä se pallero liikkui kartalla juuri sinne, mihin halusinkin, ja ohjelma laski samalla auton bensankulutusta. Oli voittajafiilis, kun pystyin korjaamaan pelin koodin. TÄLTÄ SE ALUKSI näytti: <\¥$%#/#%#{]|>/#>. Jos ei tunne ohjelmointia, koodi näyttää vain  käsittämättömältä merkkirimpsulta tietokoneen ruudulla. Jotkin koodit ovat parin rivin […]

  The post Koodin kesyttäjä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  16-10-2014

  Mummo-opisto?

  Pelkästään opinto-oppaiden kansia katsomalla väitteen olisi vielä joitakin vuosia sitten voinut helposti hyväksyä. Tuolloin olisi jopa voinut väittää, että osa opistoista pyrkii ennakkoluulottomasti tämän imagon vahvistamiseen. Lähes jokainen kansalaisopistossa opiskellut kuitenkin tietää, että opiskelijoissa on kaikenikäisiä. Opisto ei siis ole mummo-opisto, täti-opisto eikä senioriopisto. Mutta mitä mahtaa ajatella sellainen, jolle opisto ei ole ennestään tuttu? […]

  The post Mummo-opisto? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  16-10-2014

  Kielitaitotestit ruuhkautuvat

  Seuraava tilaisuus testauttaa suomen kielen taitonsa kansalaisuutta varten on 8. marraskuuta. Helsingin aikuisopiston YKI-tutkinnon eli yleisen kielitutkinnon 72 paikkaa täyttyivät tälläkin kertaa hetkessä, kun ilmoittautuminen syyskuun alussa aukesi. Varasijalla odottaa 10 halukasta. − Yleensähän kukaan ei peru osallistumistaan, joten ohjeistamme varasijan saaneita lisäksi katsomaan Opetushallituksen verkkosivuilta vapaita paikkoja ja ottamaan yhteyttä niihin, palvelupäällikkö Kaisa Kainulainen […]

  The post Kielitaitotestit ruuhkautuvat appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  15-10-2014

  Menettivätkö Pohjoismaat sananvaltansa aikuiskoulutuksessa?

  Pohjoismaat – koulutuksen ja kansansivistyksen esitaistelijat. Näinhän joskus ajatellaan. Kun mittareina ovat menestyminen oppimistutkimuksissa ja oppilaitosverkoston kattavuus, Pohjola on yhä Euroopan kärjessä. Silti esimerkiksi koulutusasiantuntija Pasi Sahlberg varoittaa, että Suomi hukkaa koulutusihmeensä ilman visiota peruskoulun kehittämisestä. Ovatko Pohjoismaat sittenkin koulutuksen entisiä suuruuksia? Käyttävätkö ne valtaansa siellä, missä aikuiskoulutuksesta linjataan? Maine ja joukkovoima Latvialainen Antra Carlsen […]

  The post Menettivätkö Pohjoismaat sananvaltansa aikuiskoulutuksessa? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  15-10-2014

  Väitös: Ikääntynyt elää yliopistossa unelmaansa

  Ikääntyneet hakevat omaehtoisista yliopisto-opinnoista korvausta nuoruuden menetetyille mahdollisuuksille, tulkitsee ikääntyneiden yliopistosta kuluvan viikon perjantaina väittelevä Muhonen. Tutkimus antaa tietoa yhä kasvavan kohderyhmän, senioreiden, omaehtoisten opintojen järjestämiseen. Sattumankaupalla opintielle Sosiologian alaan kuuluvan tutkimuksen kohderyhmä eli nuoruuttaan sisällissodan kahtia repimässä maasssa, jossa ”työläisten lapsista ei herroja kouluteta” -mentaliteetilla torpattiin monen mahdollisuudet. Ne taas jakoivat ihmisiä hyvä- ja […]

  The post Väitös: Ikääntynyt elää yliopistossa unelmaansa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  14-10-2014

  Karvi sai arviointineuvoston

  Asiantuntijoista koottu neuvosto kehittää ja linjaa Karvin toimintaa. Neuvoston puheenjohtaja, Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Huttula on valmis viemään Suomen kehittävän arviointitoiminnan kansainväliseen kärkeen. Siihen tähtää juuri alkanut strategiatyö. − Suomi on Tanskan ohella ainoa Euroopan maa, jossa yhdessä arviointiyksikössä tehdään kaikkien koulutusasteiden arviointia, hän perustelee. Arviointineuvosto päättää arviointikohteet ja laatii opetus- ja kulttuuriministeriölle ensi vuotta […]

  The post Karvi sai arviointineuvoston appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  13-10-2014

  Kuinka seurata uutisia lamaantumatta?

  Aamun lehden silmäily nostaa tuskanhien pintaan: ”Äärijärjestö Isis lähestyy Turkin rajaa”. ”Ebola kolkuttelee Euroopan porteilla”. ”Nuoret mukiloivat toisiaan hengiltä.” Samat asiat kertautuvat, kun avaa television, tarkistaa Facebookin tai selaa Twitteriä. Miten selvitä pinnalla kriisiuutisten virrasta, mediakasvattaja Saara Pääjärvi? − Kriittistä medialukutaitoa ja lähdekritiikkiä tarvitaan vielä tavallistakin enemmän, samoin sen ymmärtämistä, että media valitsee itse viestinsä. […]

  The post Kuinka seurata uutisia lamaantumatta? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  10-10-2014

  FNVs nordiska Folkbildningspris 2014.

  Vid årsmötet i Kungälv, Sverige den 20 september tilldelades Lennart Falegård årets  Folkbildningspris. Priset gavs till Lennart för internationella insatser att sprida de svenska erfarenheter naav folkbildningsverksamhet till bland annat Afrika och Östra Europa Lennart fick också priset för många års insatser som generalsekreterare för FNV med att öka det nordiska folkbildningssamarbetet. ”De nätverk Lennart byggt upp och de insatser Lennart han gjort […]

 • vuxnas lärande |Finland
  10-10-2014

  Sivistyksen syväviljelijät

  Kansakoulun kolmasluokkalaiselle lupa koulun kirjastoon ennen neljättä luokkaa avasi portit uusiin maailmoihin. Oppikouluun siirtymiseni – opettajani mukaan – oli hyvä siksikin, että olin ehtinyt koluta koulun koko kirjaston. Lahden Yhteiskoulun vuosieni hyppytunnit, junanodotukset vietin kaupunginkirjastossa. Siksipä vein ylioppilasruusuni sankarihautojen lisäksi sen päivän sankareilleni, kirjastonhoitajille. Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kirjat olivat aina lainassa. Niinpä tutuikseni tulivat Kallion […]

  The post Sivistyksen syväviljelijät appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  10-10-2014

  Sivistyksen fani

  − Ettehän te ole yhtään niin juroja ja hiljaisia kuin tanskalaiset väittivät. Menee minne tahansa, vaikkapa museoon, ihmiset alkavat välittömästi jutella, Kutlikova sanoo reilun kuukauden kokemuksella. Aikuiskasvatustieteen ja henkilöstöhallinnon opiskelija lensi syksyn alussa kotikaupungistaan Bratislavasta Helsinkiin, missä odotti pesti Erasmus-ohjelman harjoittelijana. Kansanvalistusseurassa Andrea Kutlikova ratkoo eurooppalaisen aikuiskasvatuksen asioita. − Tunsin heti kuuluvani tiimiin ja viihtyväni. […]

  The post Sivistyksen fani appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  09-10-2014

  Narsisti, jyrä tai kieroilija

  Kun naiset ja miehet istuutuvat saman neuvottelupöydän ääreen, alkaa näkymätön vallankäyttö. Tarkemmin sanottuna miehinen vallankäyttö. Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen tunnistaa vallankäytön tilanteet. Hän sanoo, että norjalaisen professorin ja feministin Berit Åsin ajatukset auttoivat häntä aikoinaan ymmärtämään, ettei syrjiminen ole aina kuitenkaan henkilökohtaista. – Se on ollut yksi merkittävimmistä oivalluksistani, vuosikausia luottamustehtävissä, eduskunta-avustajana ja Vihreiden Naisten puheenjohtajana […]

  The post Narsisti, jyrä tai kieroilija appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  08-10-2014

  Hovimaalarin matkassa

  Kappas vain, sehän on Carl Michael Bellman. Mies, joka jätti jälkeensä laarillisen juomalauluja osakuntalaisten ja rapujuhlalaisten iloksi. Ja sävelsi Ukko Nooan, jota jokainen sukupolvi vuorollaan hoilaa. Mutta miksi iloisena tunnettu runoilija ja säveltäjä on maalauksessa noin vakavana? − Se teoksessa juuri puhutteleekin, että taiteilija näyttää ystävästään harvoin nähdyn melankolisen puolen. Tarinan mukaan Bellman on järkyttynyt […]

  The post Hovimaalarin matkassa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  08-10-2014

  Dramatiske kutt for studieforbundene

  Studieforbundene får 162 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet i 2015. Det er ned 34 millioner fra i år, en nedgang på 40 millioner eller cirka tjue prosent om du regner med prisstigningen.

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  08-10-2014

  Oriveden ja Ahlmanin opistot yksiin

  – Vuodenvaihteen jälkeen Ahlmanin koulun Säätiö vastaa sekä koulutustoiminnasta että henkilöstöstä. Kummankin oppilaitoksen henkilökunta kannattaa yhdistymistä, kertoo Oriveden Opiston rehtori Kaisa Väyrynen. Samalla kiinteistö siirtyy opiston nykyiseltä ylläpitäjältä Kansanvalistusseuralta Ahlmanille. Ylläpitäjät haluavat turvata monipuolisen ja tasokkaan koulutuksen sekä Orivedellä että Tampereella. Vastedes Orivedellä annetaan vapaan sivistystyön koulutusta, lukiokoulutusta ja Ahlmanin ammatillista nuoriso- ja aikuiskoulutusta. Oriveden […]

  The post Oriveden ja Ahlmanin opistot yksiin appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  07-10-2014

  Peli raivaa oppimisen esteet

  1. Digitaalinen leikekirja yhdistelee oppimistapoja Lukeminen ei ole kaikille paras tapa oppia. Entä jos opiskelisi saksan verbejä toisin? Book Creator sovelluksella voi tehdä oman digikirjan, joka sisältää valokuvia, tekstiä ja  nauhoitettua ääntä. Sovellus toimii iPadissa. Tee näin: Räpsi muutama valokuva ystävästäsi, kun tämä istuu, syö ja juoksee. Siirrä kirjan sivulle kuva istuvasta kaverista ja kirjoita kuvan […]

  The post Peli raivaa oppimisen esteet appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  06-10-2014

  Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien opetukseen

  Valtion kotouttamisohjelman yksi tavoite on, että maahanmuuttajat osallistuvat koulutukseen samassa suhteessa kuin kantaväestö. Siksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) työryhmä ehdottaa perustavia muutoksia aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen. Vastuuministeriö vaihtuisi Esityksen mukaan vastuu ja rahoitus siirtyvät työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtio kustantaa aikuisten perusopetuksen kokonaan. Määräraha olisi neljästä viiteen miljoonaan euroa. Sisällöltään aikuisten maahanmuuttajien perusopetus jakaantuu […]

  The post Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien opetukseen appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  03-10-2014

  Nyhetsbrev från DFS, Dansk folkeoplysnings samråd

  Kontinuerligt producerar DFS ett nyhetsbrev fölr folkbildningen i Danmnark. Via nedastående länkar finns aktuell information om DFS och dess medlemsorganisationer i Danmark. Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. DFS tilbyder ikke selv folkeoplysning DFS betjener sina medlemsorganisationer, formidler samarbejde og holder fælles kontakt til de offentlige […]

 • vuxnas lärande |Finland
  03-10-2014

  Tärkeintä on pyrkimys

  Ruskoärviä on uposkasvi, pikkulimaska sen sijaan irtokelluja. Nauramme seiskaluokkalaisen poikani kanssa kippurassa sohvalla, kun kuulustelen häntä biologian kokeisiin. Ajatella, eihän elämästä selviä ilman näin tärkeää tietoa! Kun vedet on pyyhitty silmistä, juttelemme, minkälaista tietoa ihminen oikeasti tarvitsee ja mitä on sivistys. 13-vuotias kiteyttää hienosti: tärkeintä on kaunis käytös. Se, että kohtelee muita arvostavasti. Toisena tulee […]

  The post Tärkeintä on pyrkimys appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  03-10-2014

  Fanfaarin virittäjä

  Säveltäjä Einojuhani Rautavaaran Ilo oppia -fanfaari kajahtaa tulevana sunnuntaina sen merkiksi, että juhla satavuotiaan opiston kunniaksi voi alkaa. – Esitysmerkintä on con fuoco, tulisesti. Teos puhuttelee raikkaudellaan, energisyydellään ja dynaamisuudellaan, Koivuranta sanoo. Fanfaarin matka säveltäjän pöydältä kansalaisjuhlaan on onnenkantamoinen, jota hän yhä sulattelee. Viime vuoden loppupuolella Koivuranta kysyi säveltäjän puolisolta, musiikin johtavalta opettajalta Sini Rautavaaralta […]

  The post Fanfaarin virittäjä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  02-10-2014

  Miehenä opistossa

  Osallistujatilastojen valossa väite pitää paikkaansa. Onhan kansalaisopistojen opiskelijoista yli 70 prosenttia naisia. Viime viikolla Souli antoi kansalaisopistoissa työskentelevien vinkkejä miesten rekrytoimiseen kursseille. Mutta mitä mies oikeastaan ajattelee kansalaisopistosta? Kysyin asiaa kahdelta mieheltä: 65-vuotiaalta Veikolta ja 31-vuotiaalta Janilta. Kumpikaan ei ole koskaan opiskellut kansalaisopistossa. − On muuta tekemistä riittämiin, niin ei tule etsittyä korvaavaa tekemistä, Veikko […]

  The post Miehenä opistossa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  01-10-2014

  NETOP- netværk for oplysning har skiftet navn til Fora

  Oplysningsforbundet NETOP – netværk for oplysning, har skiftet navn til Fora. Navneændringen blev besluttet på ekstraordinært landsmøde den 27. september, hvor et overbevisende flertal stemte for et navneskift. Fora er flertalsformen af det latinske ord forum, som betyder plads. Forum bruges oftest på dansk om et mødested. Hver medlemsforening kan ses som et forum. Fora […]

 • vuxnas lärande |Finland
  01-10-2014

  Koulutusremontti etenee ja epäilyttää

  Jotta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) näky vapaan sivistystyön ja toisen asteen tulevaisuudesta toteutuu, koulutuskenttä on saatava mukaan uudistukseen. Nyt ilmassa on epäilystä: harveneeko oppilaitosverkosto niin, että koulutuksen tasa-arvo kärsii? − Inhorealistit ihmettelevät, että mitä tästä tulee, ja toiset ovat täpinöissään, että miten meidän käy. Jotkut miettivät käytännöllisesti, miten asiassa edetään, kuvaa itäsuomalaisen Kiteen sivistystoimen johtaja […]

  The post Koulutusremontti etenee ja epäilyttää appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  30-09-2014

  Kotoutusta tarvitaan koko elämää varten

  Näin esittää maahanmuuttoasiantuntija Paula Kuusipalo. Perusteena on se, että työvoimakoulutuksena järjestetyn kotoutuksen ulkopuolelle jää maahanmuuttajia monista syistä. – Joukossa on perhevapaalla olevia, työssä käyviä, korkeakouluopiskelijoita, eläkeläisiä ja vajaakuntoisia, listaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ely-keskus) työskentelevä Kuusipalo. Hänen mielestään opistot eivät tarpeeksi aktiivisesti tavoittele uusia opiskelijaryhmiä. Pahimmillaan pääsy koulutukseen tyssää siihen, että kurssit täyttyvät jo […]

  The post Kotoutusta tarvitaan koko elämää varten appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  29-09-2014

  Søk reisestipend og arrangementsstøtte nå

  Kunnskapsdepartementet har satt av 700.000 kroner til norske aktører på voksenopplæringsfeltet som ønsker å opprette samarbeid med organisasjoner i Europa. Disse såkalte såkornmidlene kan brukes til forberedende reiser, og skal gjøre det enklere for norske organisasjoner å ta i bruk store europeiske støtteordninger som Erasmus+.

  les mer

 • vuxnas lärande |Finland
  29-09-2014

  Tehdään se itse!

  Talvi 2014. Auton ikkunasta näkyy samaa vanhaa: autio ja hiljainen Kirkkonummen keskusta. Kotikunnan pysähtynyt tunnelma ja kulttuurielämän köyhyys olivat harmittaneet Krista Petäjäjärveä ja Soile Kortesalmea jo pitkään. Mutta enää ei harmiteltaisi, vaan nyt tehtäisiin itse! Inspiraation lähde oli silmien edessä: vuosia tyhjänä seissyt OP-Pohjolan liiketila keskeisellä paikalla. Oma osaaminen yhteishyväksi Syksy 2014. Sama liiketila on kaikkea […]

  The post Tehdään se itse! appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  26-09-2014

  Opiskelijat pitävät tylsyyden loitolla

  – Miten voisin tylsistyä, kun minulla on niin innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita, ihmettelee lahtelainen aikuiskouluttaja Anja Kivivuori. Hän opettaa Wellamo-opistossa saksaa, ruotsia ja suomea toisena kielenä. – On hienoa nähdä ihmisten palo ja kielitaidon kehittyminen, kun he siirtyvät tasolta toiselle. Eniten tykkään opettaa ihan alkeita, kielten suunnittelijaopettaja kuvaa. Juuri sellaisen vastauksen Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harju […]

  The post Opiskelijat pitävät tylsyyden loitolla appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  25-09-2014

  Jäsentämisen kultainen taito

  Kauan sitten, ennen Wikipediaa, puhuttiin yleissivistyksestä. Piti oppia riittävästi monesta asiasta: antiikin ja oman maan historia, aurinkokunnan planeetat järjestyksessä, ihmislajin kehitys vuosimiljoonien ajalta, klassisen baletin perusliikkeet ja Shakespearen näytelmät. Kaikki piti löytää omasta päästään. Huippu saavutettiin ylioppilaskirjoituksissa. Sen jälkeen alkoi unohtaminen. Sellainen oli koulumme. Nykykoulu on erilainen. Lapset ja nuoret liikkuvat tiedon valtaväylällä hakien tietonsa […]

  The post Jäsentämisen kultainen taito appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  25-09-2014

  Virkamiehetkö saamattomia?

  Julkea sektori -pamfletissaan valtio-opin professori Matti Wiberg lyttää virkakoneiston tehottomaksi. Hän myös ihmettelee, mihin valtiosihteereitä tarvitaan. ”En tunnista omaa todellisuuttani tekstistä. Ainakin opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet ovat osaavia, työhön sitoutuneita ja erittäin lojaaleja. He antavat kovan osaamisensa päätöksentekoon. Totta on se, että kun on monta toimijaa, on paljon sovittavaa. Ministeriö on päällikkövirasto, jossa ministeri hyväksyy […]

  The post Virkamiehetkö saamattomia? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  24-09-2014

  Sivistyshistoria toistaa itseään

  Kun kirjailijafilosofi Eero Ojanen (EO) perehtyi Kansanvalistusseuran historiaan, yksi kaava tuntui toistuvan. ‒ Keksitään hyvä idea, annetaan sille alkuvauhti ja päästetään irti, kun joku muu ottaa sen hoitaakseen. Esimerkiksi kansankorkeakoulu oli vähäosaisille tärkeä väylä koulutukseen, mutta menetti merkityksensä, kun koulutusjärjestelmä kehittyi. Työväenopiston historiateoksen kirjoittaja Samu Nyström (SN) sanoo, että yksi opiston tehtävistä on aina ollut […]

  The post Sivistyshistoria toistaa itseään appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  24-09-2014

  Juhlaa työn merkeissä

  Presidentti ei väheksynyt sivistystyön merkitystä, päinvastoin. Hän piti vapaata sivistystyötä tärkeänä jatkuvan opiskelun ja uuteen tutustumisen mahdollistajana. Oli pidettävä huoli siitä, että aikuiset eivät vajoa henkiseen tyhjiöön. Kekkosen puhe oli rohkea. Nykypoliitikot harvoin puolustavat vapaata sivistystyötä samalla tavalla. Kansanvalistusseuran 140-vuotisjuhlassa julkaistaan Eero Ojasen kirjoittama historiikki Valoa kansalle. Se osoittaa, että Kansanvalistusseuran työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on […]

  The post Juhlaa työn merkeissä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  23-09-2014

  Mistä mies tykkää?

  Gallup kansalaisopistoihin paljastaa, että mies hakee opistosta kuntoa ja perinteisiä kädentaitoja. Jooga käy äijälle − Wellamo-opiston alueella miehiä vetävät SuomiMies-jumppa, äijäjooga ja miesten liikunta. Puutyöt ja taonta ovat samoin suosittuja, koulutussihteeri Satu Kekkonen kertoo. Sen sijaan pitsinnypläys, perinteiset naisten käsityöryhmät ja liikunnalliset tanssiryhmät, kuten zumba, bailatino ja baletti ovat sellaisia, joihin miehiä ei saa mukaan. […]

  The post Mistä mies tykkää? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  22-09-2014

  ”Me ollaan koko ajan läsnä”

  Onnittelut ovat paikallaan. Pauliina Seppälän ideoima ja Yhteismaa-yhdistyksen toteuttama yhteisörahoitushanke on juuri saavuttanut ensimmäisen tavoitteensa: 20 000 euron pesämunan. Suunnitteilla on Nappi Naapuri, virtuaalinen kyläkartta, jonka kautta saman alueen asukkaat voivat jakaa aikaansa tai apuaan toisilleen. Kuluvan viikon aikana selviää, pääseekö hanke lopulliseen tavoitteeseensa, 50 000 euroon. Sitä tarvittaisiin markkinointiin ja tekijöiden ensimmäisen toimintavuoden palkkoihin. Tällä hetkellä […]

  The post ”Me ollaan koko ajan läsnä” appeared first on Souli.