Test deg selv!

Selv om Norge har et godt system for opplæring i grunnleggende ferdigheter, er disse mulighetene lite kjent i målgruppa.

 
Foto: kompetansenorge.no Foto: kompetansenorge.no

Selv om Norge har et godt system for opplæring i grunnleggende ferdigheter, er disse mulighetene lite kjent i målgruppa.

Resultatene av PIAAC undersøkelsen viser dessuten at en signifikant andel i befolkningen scorer lavt i grunnleggende ferdigheter.

For å styrke befolkningens grunnleggende ferdigheter, har Kompetanse Norge derfor utviklet en testportal med en enkel lesetest og flere selvvurderingstester i grunnleggende ferdigheter.

Testbrukere får grundig tilbakemelding på sitt resultat samt råd og tips om hvilke muligheter de har til å få mer opplæring. Kompetanse Norge jobber nå med å utvikle flere enkle tester i regning og digital kompetanse.

Nylig ble testportalen presentert på europeiske konferanser, og i flere andre land som Nederland, Finland, Irland og Sveits utvikles lignende verktøy.

Testene finnes her.