Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses

Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

 

Representanter i NVL nett om kompetanse fra arbeidslivets perspektiv presenterte rapporten og rekommandasjonene.  Dernest talte representanter fra islandsk arbeidsliv om det som de syntes var mest interessant og pressende. Guðrúnar Eyjólfsdóttir fra SA Business Iceland mente at det er viktig at vi diskuterer kompetanseutvikling i arbeidslivet, alle interessenter må enes og straks sette i gang diskusjon om framtidsvisjon, holistisk strategi og planer. Halldór Grönvold fra Islands LO var enig om at det var nødvendig å legge politisk strategi, han mente at det ville være fordel å integrere strategi for næringsliv, utdanning og arbeidsmarked. Hann sa at arbeidsmarkedets parter har allerede tatt initiativet men at det fremdeles mangler respons fra myndighetene. 

Presentationer