The Role of Mobile Learning in European Education

 

The Role of Mobile Learning in European Education

NKI Fjernundervisning som representerades av Truls Fagerberg och Aleksander Dye har deltagit i flera EU-finansierade projekt vars syfte varit att se på potentialen och beskriva utbredning och bruk av m-learning i de olika länderna i Europa.


Truls Fagerberg och Aleksander Dye, NKI, Norge

Lite på skoj inledde de sin presentation om de erfarenheter som dragits från de olika projekten med att citera Helmut Fritsch vid Fern Universität i Hagen i Tyskland om mobilt lärande som ”m-learning is battery learning. It lasts as long as the battery lasts.”
Mer seriöst uttrycks det på NKI och i andra sammanhang kolla ”Mobil læring är når en enhet som kan holdes i en hånd med muglighet for toveiskommunikasjon benyttes i opplæring tillbytt av en læringsinstitution.” Wikipedia definierar det som “Learning that happens across locations, or that takes advantage of learning opportunities offered by portable technologies.”
NKI har varit inblandade i fyra olika m-learningprojekt:

1 From e-learning to m-learning

Syftet var att utöka individualiseringen med flexibilitet byggd på förutsättningen att deltagarna också var mobila, t ex på resande fot under den aktuella studieperioden. Därför tillförde man chat, video, multimedia mm. 

2 The Next Generation of Learning

Man ville skapa en miljö för dem som “alltid är påloggade” för att simulera framtiden sådan man trodde den kunde bli. Dessutom testade och skapade ett antal applikationer som använde sig av ”alltid påloggad” teknik som t ex synkron kommunikation, chat, mobil tillgång till e-post, nätbaserade uppgifter och prov, samarbete mellan mobila kursdeltagare, ständig  tillgång till Internetresurser. 

3 Incorporating mobile learning into mainstream education and training

Man skulle utveckla kursinnehåll och tjänster som skulle kunna göra mobilt lärande till ett vanligt hjälpmedel inom all utbildning. Vidare tog man till sig erfarenheterna från projekt 2 och tog i bruk regelbunden SMS-kommunikation för påminnelser om provtider, resultatbesked och mer pedagogiskt bruk i form av SMS för insändningsuppgifter, studerandestöd mm. Dessutom kopplades NKIs lärplattform SESAM ihop med SMS-tjänsterna. 

4 SOKRATES-projektet ”The role of Mobile Learning in European Education”

Syftet med detta EU-finansierade projekt var att kartlägga omfattning av m-learning i världen generellt och I Europa I synnerhet. Dessutom skulle man studera hur m-learning skulle kunde användas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
De användningsområden som man kunde peka ut som lämpliga var administration, vägledning, kursmoduler och områdesbaserad utbildning och lärande.

Översikten över hur långt man kommit i utvecklingen av m-learning i världen delades in i fyra nivåer:
Nivå 4 Belgien, Luxemburg, Rumänien m fl länder med liten eller ingen aktivitet  
Nivå 3 Uppstartsfas – Estland, Frankrike, Grekland, Lettland, Litauen, Malta och Polen
Nivå 2 Projektfinansiering för m-learning – huvudsakligen från EU
Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland. Ungern, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien m fl
Nivå 1 Storbritannien – den ledande leverantören av e-lärande med utbredd användning inom fyra områden:
Gymnasiet, högskolor, universitet, företag
Lite kortfattat gjordes sedan en genomgång av de 11 projekt för e-lärande som redovisades inom ramen för det europeiska projektet.

Sammanfattande slutsatser

Efter dessa utblickar var det dags för några sammanfattande slutsatser från NKIs horisont:
• M-learning kan skapa gemenskap bland de studerande
Mobilt lärande har generellt sett givit NKIs nätstudenter bättre lösningar
Kraven på kostnadseffektivitet  tillåter dock inte utveckling av individuella lösningar
Samspel med kurs, multimediabaserat material mm måste vara tillfredsställande både i standard och mobil teknik.
• Finns det någon ”ideal” modell eller enhet?
Sannolikt är svaret ett resultat av studentens individuella preferenser
NKI har experimenterat med olika lösningar för design och systemlösningar som kan tjäna elevens behov oavsett vilken teknik som eleven använder.
• Mobilt lärande återupprättar flexibiliteten i distansundervisningen
… från ett steg tillbaks vid övergången från papper till elektroniskt lärande där studenterna större grad måste sitta vid en PC med uppkopplat Internet. Detta är en mycket intressant iakttagelse eftersom här faktiskt påpekas att vi genom användningen av Internet via PC under en period har fått gå tillbaks i kraven på flexibilitet.
• Forskning kring mobilt lärande och utveckling av nya tjänster till de studerande ”som rör sig” har varit steg i rätt riktning

Länkar:
www.fluid.dk/arrangementer/on-the-go.aspx
www.nki.no
www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/programs/the_role_of_mobile_learning_in_european_education/  www.m-learning.dk