The inherent power of Lifelong Learning

 

I den förlängda, kanske permanenta ekonomiska kris som påverkar alla ekonomier i världen, finns de som förlorar mer. I jakten på jobb har vi olika förutsättningar. En utbildning är en fördel, men ingen garanti. Hur stor fördel? Och vad bestär denna fördel av? Är det industrispecifika färdigheter, eller är det indirekta kompetenser som avgör? Forskning visar att bland annat inlärningsmiljön har betydelse.

Detta beskrivs i en artikel av Maurice de Greef på InfoNets sidor. InfoNet är en Europeisk nyhetsportal för livslångt lärande. Från början startade man som en nyhetstjänst för media verksamma inom det livslånga lärandet. Idag erbjuder portalen nyheter också till allmänheten. Med sitt breda nätverk av medverkande kan InfoNet sägas vara en Europeisk motsvarighet till NVL, vars DialogWeb görs på ett liknande sätt.

Läs mer om den inneboende kraften i Livslångt lärande (på engelska)

Besök InfoNet