Tidligere seminarer og presentasjoner

 
  • Nordisk konferanse om bærekraftig utvikling 17.-19. september 2013 i Umeå, Sverige 
    Kirsten Paaby