Tidsbestemt kampanje for ansettelse mot langtids arbeidsledighet

 

Det er Arbeidsdirektoratet som koordinerer kampanjen som rettes mot enkelt personer som har vært uten arbeide i ett år eller lenger. I kampanjen, Vinnandi vegur (Det er mulig) legges vekt på felles fordele, for arbeidsgivere blir det nemmere å ansette folk, og arbeidssøkende får mulighet for å bli aktive på arbeidsmarkedet. Ved ansettelse etter kampanjens betingelser mottar vedkommende bedrift eller organisasjon ansettelsesstøtte fra Arbeidsløshetsfonden på nivå med arbeidsløysetrygd over en periode opp til 12 måneder. Medarbeideren får lønn i følge fagforeningens takster og arbeidsgiveren betaler forskjellen.  
Ved nyansettelse tilbys forskjellige muligheter som passer for bedrifter av forskjellige størrelser og type: allmenn ansettelse, yrkestrening, nyskaping innenfor bedrifter og organisasjoner og læring på arbeidsplassen.

Mer på islandsk: www.vinnumalastofnun.is/vinnandivegur/