Tietokoneiden ja internetin käyttö Islannissa

 

Tulosten mukaan 92 %:ssa islantilaiskodeista on tietokone ja 90 %:ssa talouksista on internetyhteys. Lähes kaikissa internettalouksissa (97 %:ssa) on nopea laajakaistayhteys. Tutkimusta edeltävien kolmen kuukauden aikana jopa 93 % kaikista 16–74-vuotiaista islantilaisista oli käyttänyt tietokonetta ja nettiä. Yhdeksän kymmenestä netin käyttäjästä käyttää sähköpostia ja 78 % lukee verkossa lehtiä. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista hakee netistä opiskeluun liittyvää tietoa, ja internetin kautta kursseja suorittaa 10 % miehistä sekä 11 % naisista. On mielenkiintoista, että nettiopiskeluun osallistuneiden määrä ei juurikaan vaihtele eri ikäryhmissä: 25–54-vuotiaista nettikursseille on osallistunut 10–11 %, kun taas ikäryhmässä 55–74  osallistujien osuus on 7–8 %. 

Lisätietoa (islanniksi):  https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10022