Tilbage til den gode historie

 

Opfattelsen af Norden i andre regioner i verden har i nogen grad forandret sig i de senere år. For et par årtier siden trivedes et billede af Norden som et smørhul af fredelige demokratier, uden fortid som koloniherrer, og med en ambition om at engagere sig i en ligeværdig dialog på tværs af kontinenter og kulturer.
I dag er billedet et andet. I takt med globaliseringen har der både i Norden og i andre regioner i verden bredt sig en tendens til i højere grad at skue indad.
- Vi ser det i Mellemøsten, hvor religionen fylder mere og mere i mange lande. På samme måde vender vi os herhjemme indad for at definere os selv i forhold til andre, som vi fx ser det i Danmark med udarbejdelsen af kanoner over, hvad der er særligt dansk, påpeger Ingolf Thuesen.

Nej tak til bibliotek

Den stigende tendens til at hæge om egne værdier og politiske dagsordener kan ofte vanskeliggøre konkrete samarbejder, som Ingolf Thuesen blandt andet har været vidne til ved projektforslag i Irak og Jordan. Ideen var at skabe et lokalt kulturcenter, og de nordiske partnere ønskede bl.a. at etablere et afsnit med børnelitteratur efter forbillede i folkebibliotekerne. Men det faldt ikke i helt god jord hos de lokale samarbejdspartnere.
- Stærke kræfter i den lokale opinion vendte sig hurtigt mod ideen, for i deres øjne skulle børnene ikke læse og lære frit, men lære udenad og bl.a. kunne citere Koranen. Man ønskede et kulturcenter, men på egne præmisser, konstaterer Ingolf Thuesen.

Fortæl de gode historier

Lægger man derimod politikken på hylden, er der anderledes muligheder for frugtbare samarbejder.
For tiden er Ingolf Thuesen selv bl.a. involveret i arbejdet med at sikre vigtig kulturarv i Qatar ved at etablere en stor arkæologisk park. I sådanne konkrete projekter fungerer samarbejdet på tværs af kulturer til gensidigt udbytte, oplever han.
Ingolf Thuesen så gerne en større tålmodighed i Norden, når det gælder udviklingen i Mellemøsten, frem for at man i så høj grad fokuserer på egne politiske dagsordener.
- I forskellige regioner i verden hersker afgrundsdybe forskelle i vores opfattelser af både demokrati og reguleringen af normer og moral. Men det udelukker ikke dialog og konkrete samarbejder om f.eks. klimaspørgsmålet og mange andre ting. Vejen til en øget dialog kan bl.a. findes ved, at vi i Norden lægger større vægt på at formidle de gode historier om, hvordan vi konkret forholder os til udfordringer inden for fx klima og miljøområdet, lytter til, hvad andre har at sige og derfra udvikler samarbejder, mener Ingolf Thuesen.

Inspiration i Japan

Samtidig kan Norden søge inspiration i fx Japans mere pragmatiske tilgang til internationalt engagement, mener Ingolf Thuesen. I løbet af få årtier indkøbte utallige borgere i Mellemøsten en japansk bilmodel. Eksportsuccesen skyldtes ikke alene, at prisen var konkurrencedygtig, men også at både den japanske bilindustri samt staten fulgte op med investeringer på det nye marked i vand- og energiforsyninger og nye skolebyggerier.
- Japanernes motivation til de betydelige investeringer i deres nye markeder beroede ikke på en politisk dagsorden, men på en pragmatisk tilgang til, at tingene selvfølgelig skulle fungere. De mange nye kunder skulle ikke blot forsynes med biler og nødvendige reservedele, men også med en ordentlig infrastruktur og basale fornødenheder som vand, elektricitet og bedre uddannelsesmuligheder, uden at det var forbundet med en politisk dagsorden. På den måde opbyggede japanerne en stærk position i Mellemøsten og sikrede sig adgang til vigtige råstoffer som olie og gas, fortæller Ingolf Thuesen.