Tillsammans på en annorlunda konferens

 

Tillsammans på en annorlunda konferens

Den nordiska konferensen Learning in the Workplace blev annorlunda och innehållsrik. Här möttes aktörer från olika områden under ett hektiskt dygn, där det handlade om att inte bara berätta och referera utan också om att använda verktyg och applikationer på ett aktivt sätt.

Tillsamman på riktigt för första gången

Det var som om alla var bekanta fast man ändå inte riktigt kände igen varandra till utseendet. Någon hade en helt annan färg på håret och såg mycket yngre ut. Någon var större och sedan var det någon man inte kände igen förrän konferensen var inne på sin sista timme. Så kan det gå om man lärt känna varandra genom videomöten på nätet.
En del av konferensen Learning in the Workplace den 23-24 maj i Köpenhamn var nämligen avslutningen på NordFlex-projektet. Finansierad av NordPlusVoxen-programmet har projektet pågått sedan halvårsskiftet 2005 och i fokus har bl a virtuella konferenser på nätet varit. Som små porträtt i rutor har man tillsammans diskuterat väsentliga spörsmål om lärande. Ansiktena var bekanta men ändå inte, för man har inte så mycket att gå på om man ser varandra som små frimärken på skärmen som ibland blir lite större när man tar till orda i det röststyrda systemet.
Det var också NordFlex-projektet som ansvarade för förkonferensen som tillägnats några centrala områden för det projektet – kvalitetsutveckling, periodsammanfattningar, nya verktyg och lärobjekts betydelse för flexibelt lärande.

Olika konferensspår

Konferensen var alltså uppbyggd på tre spår  – de nyss nämnda lärobjekten, m-learning och lärande i företagsvärlden. Det danska ministeriet för vetenskap, teknologi och utveckling stödde särskilt spåret med m-learning. Detta och NVLs intresse för lärande i arbetslivet gjorde att det blev en välbesökt konferens med många namnkunniga experter och företag representerade.

SMS, wikis och videomöten på nätet som arbetssätt på konferensen

En konferens anordnad av ledande nordiska aktörer inom flexibelt lärande använde naturligtvis omfattande inslag av ny teknik. Programmet, presentationer och talare och deras dokumentation lades ut på en wiki någon dag före konferensen. Dit inbjöds alla konferensdeltagare med hjälp av ett sms. Anrop om att delta i särskilda intressegruppsmöten i samband med pauser och måltider duggande sedan tätt. 
För att undvika irriterande spring mellan de tre konferensspårens presentationer hade alla uppmanats ta med sin bärbara pc. Då fick de nämligen möjlighet att spana in vad som hände i de mötesrum man inte själv befann sig i genom att samtidig se webbsändningar med hjälp av verktygen Marratech, Breeze och PY.
Och slutligen gjordes, som sig bör, en enklare utvärdering av konferensen då deltagarna besvarade ett antal frågor på SMS som ställdes i anslutning till den avslutande programpunkten.

Under konferensen presenterades erfarenheter från en mängd olika verksamheter och projekt. 

InterAct handlar om att lärande ska vara roligt

Internetbaserade problemlösande rollspel på arbetet talade Randi Husemoen från Vox i Oslo om. Som projektledare för Leonardoprojektet InterAct delade hon med sig av erfarenheterna av att i internationell projektform träna några av de nya basfärdigheterna. I detta fall handlade det om kommunikation med ny teknik, språk och förhandlingar. Motivation är en avgörande faktor i allt lärande, framhöll hon. Bärande är också att det ska vara roligt. Simuleringarna ska vara medryckande och ge utrymme för många personliga infallsvinklar. Då blir lärandet autentiskt och kan nästan omgående överföras till verkliga arbetssituationer.

Kursnavet – i centrum för digitalt lärande

Ulf Sandström från CFL, Centrum för flexibelt lärande i Sverige, berättade om den stora satsningen i Sverige på att lägga upp lärobjekt på en gemensam plats för att användas fritt, främst i vuxenutbildningen . På Kursnavet kan en lärare eller handledare hämta små digitala kursavsnitt, t ex om värmeväxlarens principfunktion, för att bygga in i sin egen undervisning. Detta oavsett kursform och övrig lärandesituation. Kursnavet ger flexibilitet och möjlighet för både kursdeltagare och lärare att arbeta på det sätt som de själva bäst trivs med. Och genom att Kursnavet bygger på att alla ska dela med sig av sina egna små digitala kursavsnitt, kan urvalet bli enormt.

Hur betydelsfulla är virtuella utbildningsmöjligheter?

Den frågan försökte Tarja Koskinen-Nisula från Finland besvara. Hon arbetar på Rastor Oy.
Företaget har mångårig erfarenhet av kompetensgivande tvååriga kurser i ledarskap och innovation. Uppläggningen är starkt distansbetonad med bara 10 träffar under den tvååriga utbildningen. Resten av lärandet stöds virtuellt genom lärplattformen Optima och diskussioner på Moodle. Just detta är betydelsefullt. Man kan sköta studierna oavsett tid och plats.
Kursdeltagarna vittnar också om att den här kursuppläggningen är den enda chans de har att kunna få delta i någon utbildning på detta område. De anser att den är aktuell och i linje med utvecklingen i arbetslivet.  

Stöd för en hälsosam livsstil

Jakob Teilmann, från Mobile Fitness A/S och Institut for Human Ernaering i Köpenhamn kunde presentera ett vetenskapligt dokumenterat verktyg för viktminskning – en smart telefon.
Med utgångspunkt från programmet Spis for livet, har man utvecklat en metod med färgkoder för olika sorters livsmedel och deras näringsinnehåll. Telefoninnehavaren lär sig snabbt hur många gula resp röda prickar man får äta per dag. Noggrann bok förs i telefonen. Om mängden överskrids kommer det en sms-varning. Programmet bygger på en databas som från mobiltelefonen registrerar måltider, motion mm. Sedan kan man ta fram statistik och analysera livsstil och behövliga förändringar i den. 

Isländsk infrastruktur

Hrobjartur Arnason, Islands Pedagogiska Universitet, var en av konferensens stöttepelare som uppmuntrade och hjälpte många i de både trevande och frejdiga proven med ny digitala applikationer. Inte minst gällde det konferensens wiki från Wetpaint (se länk nedan).
Den som vill ta del av presentationerna och en del kommentarer kring dessa kan lätt registrera sig och vara med i efterdiskussionen.

Text: Erica Sahlin

Länkar:
http://www.statvoks.no/interact
http://kursnavet.cfl.se
http://www.rastor.fi
http://distans.wetpaint.com

Randi Husemoen
Randi Husemoen från Vox i Oslo talade om internetbaserade problemlösande rollspel på arbetet